Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 3627
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 84236
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 8000
Przyznanie statusu bezrobotnego 6095
Przyznanie statusu poszukującego pracy 5520
Utrata statusu bezrobotnego 5892
Utrata statusu poszukującego pracy 4451
Rejestracja bezrobotnych 27916
Rejestracja przez Internet 17200
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 5981
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 11033
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 8674
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 5864
Rejestracja poszukujących pracy 9489
Rejestracja przez Internet 7836
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 4262
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 5180
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 4508
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 8922
Prawa bezrobotnych 5491
Prawa poszukujących pracy 4542
Obowiązki bezrobotnych 5210
Obowiązki poszukujących pracy 4716
Ubezpieczenie zdrowotne 38790
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 14048
Pośrednictwo pracy krajowe 4281
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 4684
Poradnictwo zawodowe 7558
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 19434
Przygotowanie zawodowe dorosłych 8599
Staże 30218
Bon stażowy 6881
Bon szkoleniowy 6360
Bon na zasiedlenie 7310
Bon zatrudnieniowy 4960
Prace społecznie użyteczne 6532
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 4617
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 23180
Wysokość świadczeń pieniężnych 11334
Zasiłek dla bezrobotnych 11008
Ubezpieczenie zdrowotne 5212
Dodatek aktywizacyjny 6302
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 22455
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 5550
Dofinansowanie studiów podyplomowych 10160
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną 6787
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 6329
Zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca zatrudnienia i powrotu 5622
Zwrot kosztów zakwaterowania 4600
Pożyczka szkoleniowa 6366
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 4343
Finansowanie kosztów egzaminu i licencji 4877
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 4053
Dokumenty do pobrania 41560
Terminarz wypłacania świadczeń 7834
Partnerstwo Transgraniczne EURES-T Beskydy 5232
Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki 11870
Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna - SEPI 33967
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
Tarcza antykryzysowa COVID-19 11341
Dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw określonych branż udzielana na podstawie rozporządzenia rozdział 3 1316
Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców (art.15zzd) 28893
Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych (art.15zzda) 3917
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców 33310
Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną niezatrudniającą pracowników 25756
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych 3683
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej (art.15zze2) 2381
ABC pracodawców i przedsiębiorców 50451
Zgłoszenie oferty pracy 9138
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 7130
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 5438
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 5368
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4531
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 25814
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4416
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 18920
Pośrednictwo pracy krajowe 4593
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 4769
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 3888
Staże 17342
Prace interwencyjne 10096
Roboty publiczne 6733
Prace społecznie użyteczne 5205
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 15521
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 5235
Formy wsparcia dla osób bezrobotnych do 30 roku życia - BONY 8848
Bon stażowy 8411
Bon zatrudnieniowy 6082
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 5767
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 7379
Grant na telepracę 4674
Trójstronna umowa szkoleniowa 5207
Świadczenie aktywizacyjne 5106
Przygotowanie zawodowe dorosłych 4104
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 4413
Zwolnienia grupowe 3991
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 5438
Zatrudnienie obywateli państw spoza UE i EOG w Polsce 3532
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 4933
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 3918
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 5611
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 3958
Dokumenty do pobrania 30797
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP - Powitalna 7794
Kontakt do urzędu pracy 79671
Dane teleadresowe 31977
Dane Urzędu 12206
Kierownictwo Urzędu 13419
Obszar działania 9811
Godziny otwarcia 17257
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) 10753
Usługi elektroniczne rynku pracy 4590
Fundusze Europejskie w Urzędzie 20417
Projekty UE - szczegóły 9232
Realizowane 5545
FEO Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia realizowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku (I) 652
FEO 2021-2027 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia realizowana przez PUP w Prudniku (II) 554
Zakończone 4753
PO WER 2022 "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (VII)" 1001
RPO WO 2022 "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (VII)" 907
PO WER "Młodzi przedsiębiorcy w powiecie prudnickim" 1058
PO WER 2020 - 2021 Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (VI) 1802
RPO WO 2020 - 2021 "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (VI)" 1967
POWER 2019 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (V) po IV zmianie 1642
RPO WO 2019 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (V) po IV zmianie 1471
POWER 2018 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (IV) po zmianach III 2041
RPO WO 2018 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (IV) po zmianach IV 1767
POWER 2017 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (III) po zmianie 2792
RPOWO 2017 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (III) po zmianie 2402
POWER 2016 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (II) 3607
RPOWO 2016 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (II) 3268
POWER 2015 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (I) 5072
RPOWO 2014-2020 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (I) 4147
6.1.3 PO KL 2014 -"APS- Aktywność, Praca, Stabilizacja? 5513
6.1.3 PO KL 2012 -"APS- Aktywność, Praca, Stabilizacja? 6813
6.1.2 PO KL - ?Dobra kadra - skuteczne usługi? 6327
6.1.1 PO KL - ?Przerwać stagnację? 6285
Programy 9398
Zakończone 4715
Praca uszlachetnia 2824
Inwestuję w siebie 2345
Zorientowani na SUKCES ZAWODOWY 3083
Program regionalny 2469
NOWY START 2706
Pomocna dłoń 2231
Czas aktywności zawodowej 2337
Czas na pracę 2842
Mój rozwój - moja przyszłość 3282
Praca wzbogaca 2930
Program specjalny - "Pozytywna Zmiana" 3351
Program specjalny - "Praca od DZIŚ" 3256
Program regionalny 2848
Doświadczony pracownik 4388
Razem osiągniemy SUKCES 3914
Dziś aktywność- jutro PRACA 3666
Nowe Perspektywy 3700
AKTYWNOŚĆ - szansą powrotu na rynek pracy 3476
Program specjalny - "Praca dla CIEBIE" 3895
Program specjalny - "Poszukiwane zawody" 3478
Z.A.K- Zdolni, Aktywni, Kreatywni 4787
Powrót do pracy 3559
Młodzi aktywni 4177
Program specjalny - "Nasz cel to PRACA!" 4261
Program specjalny - "Praca dla mnie" 4326
Praca dla osób z doświadczeniem zawodowym 3605
Akcja Aktywizacja! 3974
Droga do sukcesu 3828
Drzwi do sukcesu 3933
Doświadczenie atutem osób po 50 roku życia 5469
Postaw na aktywność 3788
Praca to bezpieczna przyszłość 4180
Program skierowany do osób bezrobotnych do 25 roku życia 6375
Program specjalny - "Lepsze jutro" 4601
Program specjalny - "Gotowi do zmian" 4105
OPOLSZCZYZNA WALENCJA - WSPÓŁPRACA W ZWALCZANIU WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO 3972
Szansa na rozwój zawodowy 3090
Inwestycja w przyszłość to PRACA 3811
Analizy i statystyki 11647
Statystyki od 2021 r. 1973
Załącznik 1 do sprawozdania MPiPS-01 za lata 2009 - 2020 7802
Bezrobocie w powiecie prudnickim z podziałem na gminy 11043
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 6835
Przydatne linki 6302
Dokumenty do pobrania 9749
Ochrona danych osobowych 3437
Deklaracja dostępności 1439
Informacja o Powiatowym Urzędzie Pracy w Prudniku w tekście łatwym do czytania (ETR) 1133
Katalog Pracodawców 1267
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 7378