Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 1945
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 47873
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 4289
Przyznanie statusu bezrobotnego 3285
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2730
Utrata statusu bezrobotnego 2594
Utrata statusu poszukującego pracy 2344
Rejestracja bezrobotnych 9884
Rejestracja przez Internet 5993
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2843
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 4849
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 3986
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2452
Rejestracja poszukujących pracy 4617
Rejestracja przez Internet 3935
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2139
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 2439
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2203
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 4246
Prawa bezrobotnych 2988
Prawa poszukujących pracy 2359
Obowiązki bezrobotnych 2974
Obowiązki poszukujących pracy 2309
Ubezpieczenie zdrowotne 11748
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 8360
Pośrednictwo pracy krajowe 2320
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2643
Poradnictwo zawodowe 3512
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 8929
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3788
Staże 21822
Bon stażowy 4125
Bon szkoleniowy 2174
Bon na zasiedlenie 3116
Bon zatrudnieniowy 2406
Prace społecznie użyteczne 4462
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2574
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 10474
Wysokość świadczeń pieniężnych 5667
Zasiłek dla bezrobotnych 4900
Ubezpieczenie zdrowotne 2515
Dodatek aktywizacyjny 3115
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 7940
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 2813
Finansowanie studiów podyplomowych z Funduszu Pracy 4030
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną 4387
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 2845
Zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca zatrudnienia i powrotu 3043
Zwrot kosztów zakwaterowania 2332
Pożyczka szkoleniowa 3618
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2391
Finansowanie kosztów egzaminu i licencji 2611
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2056
Dokumenty do pobrania 20110
Terminarz wypłacania świadczeń 3313
Partnerstwo Transgraniczne EURES-T Beskydy 2651
Wysokość zasiłków 4725
Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna - SEPI 6639
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 28101
Zgłoszenie oferty pracy 4962
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 4060
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 2895
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 2923
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2360
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2158
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2230
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 10386
Pośrednictwo pracy krajowe 2313
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2320
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2049
Staże 9360
Prace interwencyjne 3903
Roboty publiczne 2596
Prace społecznie użyteczne 3164
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 9080
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 2618
Formy wsparcia dla osób bezrobotnych do 30 roku życia - BONY 3440
Bon stażowy 2942
Bon szkoleniowy 1953
Bon na zasiedlenie 1841
Bon zatrudnieniowy 2319
Refundacja wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych do 30 roku życia 3549
Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia 2713
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 3356
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 3074
Grant na telepracę 2424
Trójstronna umowa szkoleniowa 2147
Świadczenie aktywizacyjne 2351
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2251
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2576
Zwolnienia grupowe 2086
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. opłaconych składek naubezpieczenie społeczne 2916
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 2716
Zatrudnienie obywateli państw trzecich w Polsce 526
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 1131
Zezwolenia na pracę sezonową 387
Zasady ubiegania się o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemca 260
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2702
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 2047
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 3538
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 2080
Dokumenty do pobrania 15398
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP - Powitalna 4395
Kontakt do urzędu pracy 51736
Dane teleadresowe 18276
Dane Urzędu 7670
Kierownictwo Urzędu 8045
Obszar działania 5789
Godziny otwarcia 9952
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) 5710
Usługi elektroniczne rynku pracy 1977
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 4438
Programy 5286
Realizowane 2274
NOWY START 63
Czas aktywności zawodowej 118
Inwestuję w siebie 108
Program regionalny 211
Zorientowani na SUKCES ZAWODOWY 531
Szansa na rozwój zawodowy 732
Praca uszlachetnia 706
Mój rozwój - moja przyszłość 1283
Zakończone 2215
Czas na pracę 790
Praca wzbogaca 774
Program specjalny - "Pozytywna Zmiana" 805
Program specjalny - "Praca od DZIŚ" 853
Program regionalny 699
Doświadczony pracownik 1479
Razem osiągniemy SUKCES 1692
Dziś aktywność- jutro PRACA 1657
Nowe Perspektywy 1517
AKTYWNOŚĆ - szansą powrotu na rynek pracy 1491
Program specjalny - "Praca dla CIEBIE" 1595
Program specjalny - "Poszukiwane zawody" 1555
Z.A.K- Zdolni, Aktywni, Kreatywni 1748
Powrót do pracy 1555
Młodzi aktywni 1998
Program specjalny - "Nasz cel to PRACA!" 2036
Program specjalny - "Praca dla mnie" 2241
Praca dla osób z doświadczeniem zawodowym 1702
Akcja Aktywizacja! 1942
Droga do sukcesu 1876
Drzwi do sukcesu 1907
Doświadczenie atutem osób po 50 roku życia 2677
Postaw na aktywność 1838
Praca to bezpieczna przyszłość 1814
Program skierowany do osób bezrobotnych do 25 roku życia 3205
Program specjalny - "Lepsze jutro" 2329
Program specjalny - "Gotowi do zmian" 1890
OPOLSZCZYZNA WALENCJA - WSPÓŁPRACA W ZWALCZANIU WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO 1970
Inwestycja w przyszłość to PRACA 1786
Projekty UE 5640
Realizowane 3194
POWER 2018 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (IV) po zmianach III 43
RPO WO 2018 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (IV) po zmianach III 52
Zakończone 2601
POWER 2017 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (III) po zmianie 363
RPOWO 2017 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (III) po zmianie 364
POWER 2016 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (II) 1617
RPOWO 2016 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (II) 1370
POWER 2015 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (I) 2948
RPOWO 2014-2020 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (I) 1747
6.1.3 PO KL 2014 -"APS- Aktywność, Praca, Stabilizacja? 3598
6.1.3 PO KL 2012 -"APS- Aktywność, Praca, Stabilizacja? 4508
6.1.2 PO KL - ?Dobra kadra - skuteczne usługi? 4184
6.1.1 PO KL - ?Przerwać stagnację? 4196
Analizy i statystyki 6634
Bezrobocie w powiecie prudnickim z podziałem na gminy 6533
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 4440
Załącznik 1 do sprawozdania MPiPS-01 3616
Przydatne linki 3392
Dokumenty do pobrania 5212
Podstawy prawne 2973
Ochrona danych osobowych 232