Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 1622
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 41980
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 3653
Przyznanie statusu bezrobotnego 2717
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2263
Utrata statusu bezrobotnego 2134
Utrata statusu poszukującego pracy 1944
Rejestracja bezrobotnych 7867
Rejestracja przez Internet 4800
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2383
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 4087
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 3277
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2034
Rejestracja poszukujących pracy 3923
Rejestracja przez Internet 3181
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1807
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 2052
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 1815
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 3614
Prawa bezrobotnych 2432
Prawa poszukujących pracy 1965
Obowiązki bezrobotnych 2462
Obowiązki poszukujących pracy 1925
Ubezpieczenie zdrowotne 9728
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 7282
Pośrednictwo pracy krajowe 1914
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2157
Poradnictwo zawodowe 2887
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 7554
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3112
Staże 19373
Bon stażowy 3458
Bon szkoleniowy 1727
Bon na zasiedlenie 2389
Bon zatrudnieniowy 1875
Prace społecznie użyteczne 4017
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2177
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 8931
Wysokość świadczeń pieniężnych 5011
Zasiłek dla bezrobotnych 4083
Ubezpieczenie zdrowotne 1992
Dodatek aktywizacyjny 2541
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 6363
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 2308
Finansowanie studiów podyplomowych z Funduszu Pracy 3326
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną 3914
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 2367
Zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca zatrudnienia i powrotu 2591
Zwrot kosztów zakwaterowania 1992
Pożyczka szkoleniowa 3193
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2070
Finansowanie kosztów egzaminu i licencji 2160
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 1692
Dokumenty do pobrania 17484
Terminarz wypłacania świadczeń 2656
Partnerstwo Transgraniczne EURES-T Beskydy 2212
Wysokość zasiłków 3758
Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna - SEPI 1302
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 23547
Zgłoszenie oferty pracy 4129
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 3368
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 2392
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 2450
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 1992
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 1769
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 1895
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 8855
Pośrednictwo pracy krajowe 1911
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1959
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 1706
Staże 7979
Prace interwencyjne 3223
Roboty publiczne 2152
Prace społecznie użyteczne 2775
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 8240
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 2126
Formy wsparcia dla osób bezrobotnych do 30 roku życia - BONY 2692
Bon stażowy 2366
Bon szkoleniowy 1491
Bon na zasiedlenie 1347
Bon zatrudnieniowy 1779
Refundacja wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych do 30 roku życia 2770
Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia 2288
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 2845
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2413
Grant na telepracę 1981
Trójstronna umowa szkoleniowa 1661
Świadczenie aktywizacyjne 1906
Przygotowanie zawodowe dorosłych 1873
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2204
Zwolnienia grupowe 1693
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. opłaconych składek naubezpieczenie społeczne 2606
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2298
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 1714
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 3148
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 1743
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 2143
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 2545
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców 1671
Tryb postępowania 1760
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 1690
Wymagane dokumenty 2097
Opłaty 1917
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 3045
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 1796
Zatrudnianie obywateli Republiki Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 2146
Dokumenty do pobrania 13132
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP - Powitalna 3702
Kontakt do urzędu pracy 44040
Dane teleadresowe 15510
Dane Urzędu 6499
Kierownictwo Urzędu 6767
Obszar działania 4894
Godziny otwarcia 8387
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) 3585
Usługi elektroniczne rynku pracy 1352
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 3951
Programy 4469
Realizowane 1767
Zorientowani na SUKCES ZAWODOWY 115
Szansa na rozwój zawodowy 288
Praca uszlachetnia 266
Czas na pracę 331
Praca wzbogaca 338
Program specjalny - "Pozytywna Zmiana" 344
Program specjalny - "Praca od DZIŚ" 356
Program regionalny 312
Mój rozwój - moja przyszłość 795
Doświadczony pracownik 962
Razem osiągniemy SUKCES 1245
Dziś aktywność- jutro PRACA 1181
Nowe Perspektywy 1067
Zakończone 1772
AKTYWNOŚĆ - szansą powrotu na rynek pracy 1042
Program specjalny - "Praca dla CIEBIE" 1034
Program specjalny - "Poszukiwane zawody" 1094
Z.A.K- Zdolni, Aktywni, Kreatywni 1344
Powrót do pracy 1146
Młodzi aktywni 1581
Program specjalny - "Nasz cel to PRACA!" 1602
Program specjalny - "Praca dla mnie" 1773
Praca dla osób z doświadczeniem zawodowym 1300
Akcja Aktywizacja! 1515
Droga do sukcesu 1446
Drzwi do sukcesu 1469
Doświadczenie atutem osób po 50 roku życia 2205
Postaw na aktywność 1411
Praca to bezpieczna przyszłość 1429
Program skierowany do osób bezrobotnych do 25 roku życia 2603
Program specjalny - "Lepsze jutro" 1835
Program specjalny - "Gotowi do zmian" 1487
OPOLSZCZYZNA WALENCJA - WSPÓŁPRACA W ZWALCZANIU WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO 1567
Inwestycja w przyszłość to PRACA 1435
Projekty UE 4911
Realizowane 2677
POWER 2017 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (III) po zmianie 23
RPOWO 2017 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (III) po zmianie 18
Zakończone 2120
POWER 2016 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (II) 1206
RPOWO 2016 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (II) 957
POWER 2015 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (I) 2443
RPOWO 2014-2020 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (I) 1356
6.1.3 PO KL 2014 -"APS- Aktywność, Praca, Stabilizacja? 3169
6.1.3 PO KL 2012 -"APS- Aktywność, Praca, Stabilizacja? 4040
6.1.2 PO KL - ?Dobra kadra - skuteczne usługi? 3791
6.1.1 PO KL - ?Przerwać stagnację? 3770
Analizy i statystyki 5742
Bezrobocie w powiecie prudnickim z podziałem na gminy 4353
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 3981
Załącznik 1 do sprawozdania MPiPS-01 2987
Przydatne linki 2848
Dokumenty do pobrania 4423
Podstawy prawne 2503