Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 2286
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 53965
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 5030
Przyznanie statusu bezrobotnego 3785
Przyznanie statusu poszukującego pracy 3141
Utrata statusu bezrobotnego 3050
Utrata statusu poszukującego pracy 2729
Rejestracja bezrobotnych 12191
Rejestracja przez Internet 7592
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 3332
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 5733
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 4735
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2951
Rejestracja poszukujących pracy 5519
Rejestracja przez Internet 4681
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2666
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 2842
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2624
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 4932
Prawa bezrobotnych 3607
Prawa poszukujących pracy 2762
Obowiązki bezrobotnych 3397
Obowiązki poszukujących pracy 2699
Ubezpieczenie zdrowotne 14130
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 9481
Pośrednictwo pracy krajowe 2688
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3032
Poradnictwo zawodowe 4201
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 10690
Przygotowanie zawodowe dorosłych 4490
Staże 23909
Bon stażowy 4755
Bon szkoleniowy 2656
Bon na zasiedlenie 3836
Bon zatrudnieniowy 3034
Prace społecznie użyteczne 4862
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2975
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 12349
Wysokość świadczeń pieniężnych 6275
Zasiłek dla bezrobotnych 5794
Ubezpieczenie zdrowotne 3174
Dodatek aktywizacyjny 3759
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 10171
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 3337
Finansowanie studiów podyplomowych z Funduszu Pracy 4870
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną 4832
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 3335
Zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca zatrudnienia i powrotu 3572
Zwrot kosztów zakwaterowania 2806
Pożyczka szkoleniowa 4136
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2760
Finansowanie kosztów egzaminu i licencji 3036
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2410
Dokumenty do pobrania 23273
Terminarz wypłacania świadczeń 4295
Partnerstwo Transgraniczne EURES-T Beskydy 3249
Wysokość zasiłków 6516
Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna - SEPI 11804
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 33506
Zgłoszenie oferty pracy 5968
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 4779
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 3550
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 3472
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2793
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 8971
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2630
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 12068
Pośrednictwo pracy krajowe 2704
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2766
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2386
Staże 10721
Prace interwencyjne 4767
Roboty publiczne 3111
Prace społecznie użyteczne 3504
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 10091
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 3150
Formy wsparcia dla osób bezrobotnych do 30 roku życia - BONY 4683
Bon stażowy 3507
Bon szkoleniowy 2500
Bon na zasiedlenie 2387
Bon zatrudnieniowy 3155
Refundacja wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych do 30 roku życia 4592
Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia 3104
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 3797
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 3854
Grant na telepracę 2849
Trójstronna umowa szkoleniowa 2867
Świadczenie aktywizacyjne 2981
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2604
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2922
Zwolnienia grupowe 2452
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. opłaconych składek naubezpieczenie społeczne 3278
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 3230
Zatrudnienie obywateli państw trzecich w Polsce 1088
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 3405
Zezwolenia na pracę sezonową 858
Zasady ubiegania się o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemca 623
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 3169
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 2416
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 3895
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 2455
Dokumenty do pobrania 17795
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP - Powitalna 5273
Kontakt do urzędu pracy 58893
Dane teleadresowe 20826
Dane Urzędu 8700
Kierownictwo Urzędu 9254
Obszar działania 6582
Godziny otwarcia 11367
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) 6612
Usługi elektroniczne rynku pracy 2478
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 4963
Programy 6099
Realizowane 2729
Pomocna dłoń 206
NOWY START 520
Program regionalny 619
Zorientowani na SUKCES ZAWODOWY 1017
Szansa na rozwój zawodowy 1154
Praca uszlachetnia 1107
Zakończone 2808
Inwestuję w siebie 624
Czas aktywności zawodowej 558
Czas na pracę 1193
Mój rozwój - moja przyszłość 1716
Praca wzbogaca 1173
Program specjalny - "Pozytywna Zmiana" 1409
Program specjalny - "Praca od DZIŚ" 1375
Program regionalny 1074
Doświadczony pracownik 1969
Razem osiągniemy SUKCES 2230
Dziś aktywność- jutro PRACA 2034
Nowe Perspektywy 2016
AKTYWNOŚĆ - szansą powrotu na rynek pracy 1869
Program specjalny - "Praca dla CIEBIE" 2083
Program specjalny - "Poszukiwane zawody" 1922
Z.A.K- Zdolni, Aktywni, Kreatywni 2156
Powrót do pracy 1940
Młodzi aktywni 2366
Program specjalny - "Nasz cel to PRACA!" 2524
Program specjalny - "Praca dla mnie" 2689
Praca dla osób z doświadczeniem zawodowym 2064
Akcja Aktywizacja! 2395
Droga do sukcesu 2246
Drzwi do sukcesu 2285
Doświadczenie atutem osób po 50 roku życia 3047
Postaw na aktywność 2204
Praca to bezpieczna przyszłość 2175
Program skierowany do osób bezrobotnych do 25 roku życia 4447
Program specjalny - "Lepsze jutro" 2846
Program specjalny - "Gotowi do zmian" 2448
OPOLSZCZYZNA WALENCJA - WSPÓŁPRACA W ZWALCZANIU WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO 2329
Inwestycja w przyszłość to PRACA 2165
Projekty UE 6403
Realizowane 3602
POWER 2019 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (V) po III zmianie 16
RPO WO 2019 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (V) po III zmianie 16
Zakończone 2983
POWER 2018 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (IV) po zmianach III 441
RPO WO 2018 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (IV) po zmianach IV 305
POWER 2017 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (III) po zmianie 801
RPOWO 2017 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (III) po zmianie 774
POWER 2016 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (II) 1988
RPOWO 2016 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (II) 1768
POWER 2015 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (I) 3500
RPOWO 2014-2020 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (I) 2255
6.1.3 PO KL 2014 -"APS- Aktywność, Praca, Stabilizacja? 3997
6.1.3 PO KL 2012 -"APS- Aktywność, Praca, Stabilizacja? 5038
6.1.2 PO KL - ?Dobra kadra - skuteczne usługi? 4579
6.1.1 PO KL - ?Przerwać stagnację? 4639
Analizy i statystyki 7640
Bezrobocie w powiecie prudnickim z podziałem na gminy 7326
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 4902
Załącznik 1 do sprawozdania MPiPS-01 4328
Przydatne linki 3936
Dokumenty do pobrania 6203
Podstawy prawne 3454
Ochrona danych osobowych 966