Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 1835
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 45208
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 4035
Przyznanie statusu bezrobotnego 3061
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2565
Utrata statusu bezrobotnego 2448
Utrata statusu poszukującego pracy 2222
Rejestracja bezrobotnych 8874
Rejestracja przez Internet 5396
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2669
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 4519
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 3665
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2302
Rejestracja poszukujących pracy 4325
Rejestracja przez Internet 3618
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2022
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 2288
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2073
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 3971
Prawa bezrobotnych 2761
Prawa poszukujących pracy 2217
Obowiązki bezrobotnych 2785
Obowiązki poszukujących pracy 2175
Ubezpieczenie zdrowotne 10802
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 7944
Pośrednictwo pracy krajowe 2194
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2470
Poradnictwo zawodowe 3274
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 8337
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3535
Staże 20728
Bon stażowy 3863
Bon szkoleniowy 2007
Bon na zasiedlenie 2802
Bon zatrudnieniowy 2223
Prace społecznie użyteczne 4328
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2443
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 9826
Wysokość świadczeń pieniężnych 5428
Zasiłek dla bezrobotnych 4558
Ubezpieczenie zdrowotne 2308
Dodatek aktywizacyjny 2873
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 7248
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 2627
Finansowanie studiów podyplomowych z Funduszu Pracy 3761
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną 4222
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 2659
Zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca zatrudnienia i powrotu 2862
Zwrot kosztów zakwaterowania 2202
Pożyczka szkoleniowa 3472
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2280
Finansowanie kosztów egzaminu i licencji 2438
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 1932
Dokumenty do pobrania 18798
Terminarz wypłacania świadczeń 3023
Partnerstwo Transgraniczne EURES-T Beskydy 2499
Wysokość zasiłków 4291
Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna - SEPI 3030
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 26231
Zgłoszenie oferty pracy 4602
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 3780
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 2696
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 2743
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2232
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2003
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2125
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 9833
Pośrednictwo pracy krajowe 2177
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2186
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 1931
Staże 8830
Prace interwencyjne 3617
Roboty publiczne 2452
Prace społecznie użyteczne 3045
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 8781
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 2449
Formy wsparcia dla osób bezrobotnych do 30 roku życia - BONY 3127
Bon stażowy 2741
Bon szkoleniowy 1794
Bon na zasiedlenie 1651
Bon zatrudnieniowy 2123
Refundacja wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych do 30 roku życia 3268
Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia 2574
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 3164
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2808
Grant na telepracę 2253
Trójstronna umowa szkoleniowa 1938
Świadczenie aktywizacyjne 2170
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2114
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2450
Zwolnienia grupowe 1958
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. opłaconych składek naubezpieczenie społeczne 2791
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 2513
Zatrudnienie obywateli państw trzecich w Polsce 272
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 424
Zezwolenia na pracę sezonową 204
Zasady ubiegania się o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemca 114
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2578
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 1940
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 3420
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 1958
Dokumenty do pobrania 14380
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP - Powitalna 4044
Kontakt do urzędu pracy 48022
Dane teleadresowe 17021
Dane Urzędu 7182
Kierownictwo Urzędu 7498
Obszar działania 5439
Godziny otwarcia 9213
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) 5308
Usługi elektroniczne rynku pracy 1775
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 4268
Programy 4977
Realizowane 2104
Program regionalny 50
Zorientowani na SUKCES ZAWODOWY 364
Szansa na rozwój zawodowy 592
Praca uszlachetnia 534
Mój rozwój - moja przyszłość 1120
Zakończone 2067
Czas na pracę 645
Praca wzbogaca 639
Program specjalny - "Pozytywna Zmiana" 623
Program specjalny - "Praca od DZIŚ" 664
Program regionalny 563
Doświadczony pracownik 1292
Razem osiągniemy SUKCES 1542
Dziś aktywność- jutro PRACA 1494
Nowe Perspektywy 1382
AKTYWNOŚĆ - szansą powrotu na rynek pracy 1356
Program specjalny - "Praca dla CIEBIE" 1399
Program specjalny - "Poszukiwane zawody" 1415
Z.A.K- Zdolni, Aktywni, Kreatywni 1617
Powrót do pracy 1411
Młodzi aktywni 1863
Program specjalny - "Nasz cel to PRACA!" 1888
Program specjalny - "Praca dla mnie" 2083
Praca dla osób z doświadczeniem zawodowym 1569
Akcja Aktywizacja! 1801
Droga do sukcesu 1739
Drzwi do sukcesu 1767
Doświadczenie atutem osób po 50 roku życia 2524
Postaw na aktywność 1690
Praca to bezpieczna przyszłość 1686
Program skierowany do osób bezrobotnych do 25 roku życia 3014
Program specjalny - "Lepsze jutro" 2150
Program specjalny - "Gotowi do zmian" 1753
OPOLSZCZYZNA WALENCJA - WSPÓŁPRACA W ZWALCZANIU WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO 1833
Inwestycja w przyszłość to PRACA 1662
Projekty UE 5365
Realizowane 3026
POWER 2018 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (IV) po zmianach 32
RPO WO 2018 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (IV) 203
Zakończone 2427
POWER 2017 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (III) po zmianie 246
RPOWO 2017 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (III) po zmianie 230
POWER 2016 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (II) 1487
RPOWO 2016 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (II) 1198
POWER 2015 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (I) 2767
RPOWO 2014-2020 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (I) 1609
6.1.3 PO KL 2014 -"APS- Aktywność, Praca, Stabilizacja? 3471
6.1.3 PO KL 2012 -"APS- Aktywność, Praca, Stabilizacja? 4375
6.1.2 PO KL - ?Dobra kadra - skuteczne usługi? 4051
6.1.1 PO KL - ?Przerwać stagnację? 4053
Analizy i statystyki 6290
Bezrobocie w powiecie prudnickim z podziałem na gminy 5784
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 4294
Załącznik 1 do sprawozdania MPiPS-01 3403
Przydatne linki 3191
Dokumenty do pobrania 4913
Podstawy prawne 2814