Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 2011
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 48951
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 4405
Przyznanie statusu bezrobotnego 3364
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2806
Utrata statusu bezrobotnego 2668
Utrata statusu poszukującego pracy 2416
Rejestracja bezrobotnych 10263
Rejestracja przez Internet 6245
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2940
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 4998
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 4154
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2550
Rejestracja poszukujących pracy 4765
Rejestracja przez Internet 4081
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2210
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 2516
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2286
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 4370
Prawa bezrobotnych 3098
Prawa poszukujących pracy 2438
Obowiązki bezrobotnych 3051
Obowiązki poszukujących pracy 2388
Ubezpieczenie zdrowotne 12013
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 8565
Pośrednictwo pracy krajowe 2396
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2715
Poradnictwo zawodowe 3619
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 9193
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3913
Staże 22209
Bon stażowy 4245
Bon szkoleniowy 2263
Bon na zasiedlenie 3222
Bon zatrudnieniowy 2497
Prace społecznie użyteczne 4538
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2643
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 10797
Wysokość świadczeń pieniężnych 5784
Zasiłek dla bezrobotnych 5044
Ubezpieczenie zdrowotne 2623
Dodatek aktywizacyjny 3228
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 8285
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 2902
Finansowanie studiów podyplomowych z Funduszu Pracy 4152
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną 4471
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 2930
Zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca zatrudnienia i powrotu 3130
Zwrot kosztów zakwaterowania 2403
Pożyczka szkoleniowa 3696
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2455
Finansowanie kosztów egzaminu i licencji 2690
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2117
Dokumenty do pobrania 20576
Terminarz wypłacania świadczeń 3461
Partnerstwo Transgraniczne EURES-T Beskydy 2726
Wysokość zasiłków 4924
Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna - SEPI 7517
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 28792
Zgłoszenie oferty pracy 5085
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 4168
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 2972
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 2998
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2442
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2286
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2299
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 10629
Pośrednictwo pracy krajowe 2383
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2395
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2109
Staże 9571
Prace interwencyjne 4036
Roboty publiczne 2670
Prace społecznie użyteczne 3227
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 9252
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 2703
Formy wsparcia dla osób bezrobotnych do 30 roku życia - BONY 3611
Bon stażowy 3050
Bon szkoleniowy 2029
Bon na zasiedlenie 1914
Bon zatrudnieniowy 2431
Refundacja wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych do 30 roku życia 3699
Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia 2789
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 3447
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 3174
Grant na telepracę 2507
Trójstronna umowa szkoleniowa 2253
Świadczenie aktywizacyjne 2447
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2319
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2641
Zwolnienia grupowe 2146
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. opłaconych składek naubezpieczenie społeczne 2985
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 2795
Zatrudnienie obywateli państw trzecich w Polsce 620
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 1456
Zezwolenia na pracę sezonową 464
Zasady ubiegania się o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemca 326
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2778
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 2115
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 3606
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 2144
Dokumenty do pobrania 15757
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP - Powitalna 4563
Kontakt do urzędu pracy 52933
Dane teleadresowe 18669
Dane Urzędu 7834
Kierownictwo Urzędu 8244
Obszar działania 5899
Godziny otwarcia 10198
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) 5843
Usługi elektroniczne rynku pracy 2061
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 4515
Programy 5424
Realizowane 2370
NOWY START 145
Czas aktywności zawodowej 199
Inwestuję w siebie 185
Program regionalny 291
Zorientowani na SUKCES ZAWODOWY 609
Szansa na rozwój zawodowy 816
Praca uszlachetnia 779
Mój rozwój - moja przyszłość 1373
Zakończone 2285
Czas na pracę 863
Praca wzbogaca 845
Program specjalny - "Pozytywna Zmiana" 911
Program specjalny - "Praca od DZIŚ" 954
Program regionalny 786
Doświadczony pracownik 1555
Razem osiągniemy SUKCES 1772
Dziś aktywność- jutro PRACA 1736
Nowe Perspektywy 1592
AKTYWNOŚĆ - szansą powrotu na rynek pracy 1573
Program specjalny - "Praca dla CIEBIE" 1677
Program specjalny - "Poszukiwane zawody" 1626
Z.A.K- Zdolni, Aktywni, Kreatywni 1826
Powrót do pracy 1629
Młodzi aktywni 2071
Program specjalny - "Nasz cel to PRACA!" 2114
Program specjalny - "Praca dla mnie" 2329
Praca dla osób z doświadczeniem zawodowym 1772
Akcja Aktywizacja! 2010
Droga do sukcesu 1943
Drzwi do sukcesu 1976
Doświadczenie atutem osób po 50 roku życia 2746
Postaw na aktywność 1906
Praca to bezpieczna przyszłość 1888
Program skierowany do osób bezrobotnych do 25 roku życia 3298
Program specjalny - "Lepsze jutro" 2424
Program specjalny - "Gotowi do zmian" 1966
OPOLSZCZYZNA WALENCJA - WSPÓŁPRACA W ZWALCZANIU WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO 2037
Inwestycja w przyszłość to PRACA 1857
Projekty UE 5767
Realizowane 3270
RPO WO 2019 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (V) 19
POWER 2019 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (V) 27
Zakończone 2678
POWER 2018 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (IV) po zmianach III 114
RPO WO 2018 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (IV) po zmianach IV 15
POWER 2017 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (III) po zmianie 439
RPOWO 2017 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (III) po zmianie 436
POWER 2016 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (II) 1683
RPOWO 2016 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (II) 1443
POWER 2015 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (I) 3035
RPOWO 2014-2020 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (I) 1818
6.1.3 PO KL 2014 -"APS- Aktywność, Praca, Stabilizacja? 3677
6.1.3 PO KL 2012 -"APS- Aktywność, Praca, Stabilizacja? 4581
6.1.2 PO KL - ?Dobra kadra - skuteczne usługi? 4269
6.1.1 PO KL - ?Przerwać stagnację? 4265
Analizy i statystyki 6775
Bezrobocie w powiecie prudnickim z podziałem na gminy 6666
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 4524
Załącznik 1 do sprawozdania MPiPS-01 3708
Przydatne linki 3481
Dokumenty do pobrania 5345
Podstawy prawne 3060
Ochrona danych osobowych 317