Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 1879
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 46146
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 4127
Przyznanie statusu bezrobotnego 3148
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2622
Utrata statusu bezrobotnego 2500
Utrata statusu poszukującego pracy 2266
Rejestracja bezrobotnych 9239
Rejestracja przez Internet 5582
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2726
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 4633
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 3772
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2359
Rejestracja poszukujących pracy 4433
Rejestracja przez Internet 3764
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2051
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 2330
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2117
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 4069
Prawa bezrobotnych 2822
Prawa poszukujących pracy 2263
Obowiązki bezrobotnych 2851
Obowiązki poszukujących pracy 2215
Ubezpieczenie zdrowotne 11144
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 8082
Pośrednictwo pracy krajowe 2236
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2529
Poradnictwo zawodowe 3342
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 8534
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3613
Staże 21067
Bon stażowy 3952
Bon szkoleniowy 2059
Bon na zasiedlenie 2908
Bon zatrudnieniowy 2285
Prace społecznie użyteczne 4377
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2486
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 10014
Wysokość świadczeń pieniężnych 5511
Zasiłek dla bezrobotnych 4669
Ubezpieczenie zdrowotne 2374
Dodatek aktywizacyjny 2955
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 7501
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 2684
Finansowanie studiów podyplomowych z Funduszu Pracy 3850
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną 4277
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 2721
Zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca zatrudnienia i powrotu 2921
Zwrot kosztów zakwaterowania 2245
Pożyczka szkoleniowa 3521
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2312
Finansowanie kosztów egzaminu i licencji 2508
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 1973
Dokumenty do pobrania 19263
Terminarz wypłacania świadczeń 3123
Partnerstwo Transgraniczne EURES-T Beskydy 2543
Wysokość zasiłków 4458
Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna - SEPI 4517
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 26913
Zgłoszenie oferty pracy 4730
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 3872
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 2763
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 2799
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2277
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2045
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2159
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 10026
Pośrednictwo pracy krajowe 2229
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2228
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 1972
Staże 9009
Prace interwencyjne 3704
Roboty publiczne 2506
Prace społecznie użyteczne 3084
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 8881
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 2506
Formy wsparcia dla osób bezrobotnych do 30 roku życia - BONY 3243
Bon stażowy 2821
Bon szkoleniowy 1855
Bon na zasiedlenie 1725
Bon zatrudnieniowy 2199
Refundacja wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych do 30 roku życia 3360
Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia 2622
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 3231
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2904
Grant na telepracę 2311
Trójstronna umowa szkoleniowa 2008
Świadczenie aktywizacyjne 2234
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2159
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2500
Zwolnienia grupowe 2002
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. opłaconych składek naubezpieczenie społeczne 2821
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 2599
Zatrudnienie obywateli państw trzecich w Polsce 363
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 630
Zezwolenia na pracę sezonową 276
Zasady ubiegania się o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemca 172
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2611
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 1976
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 3459
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 2004
Dokumenty do pobrania 14762
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP - Powitalna 4154
Kontakt do urzędu pracy 49258
Dane teleadresowe 17464
Dane Urzędu 7358
Kierownictwo Urzędu 7666
Obszar działania 5574
Godziny otwarcia 9438
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) 5491
Usługi elektroniczne rynku pracy 1848
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 4333
Programy 5087
Realizowane 2170
Czas aktywności zawodowej 3
Inwestuję w siebie 6
Program regionalny 113
Zorientowani na SUKCES ZAWODOWY 434
Szansa na rozwój zawodowy 645
Praca uszlachetnia 600
Mój rozwój - moja przyszłość 1185
Zakończone 2123
Czas na pracę 698
Praca wzbogaca 688
Program specjalny - "Pozytywna Zmiana" 695
Program specjalny - "Praca od DZIŚ" 721
Program regionalny 610
Doświadczony pracownik 1379
Razem osiągniemy SUKCES 1599
Dziś aktywność- jutro PRACA 1550
Nowe Perspektywy 1433
AKTYWNOŚĆ - szansą powrotu na rynek pracy 1403
Program specjalny - "Praca dla CIEBIE" 1486
Program specjalny - "Poszukiwane zawody" 1473
Z.A.K- Zdolni, Aktywni, Kreatywni 1664
Powrót do pracy 1466
Młodzi aktywni 1910
Program specjalny - "Nasz cel to PRACA!" 1944
Program specjalny - "Praca dla mnie" 2138
Praca dla osób z doświadczeniem zawodowym 1612
Akcja Aktywizacja! 1856
Droga do sukcesu 1786
Drzwi do sukcesu 1817
Doświadczenie atutem osób po 50 roku życia 2584
Postaw na aktywność 1744
Praca to bezpieczna przyszłość 1731
Program skierowany do osób bezrobotnych do 25 roku życia 3091
Program specjalny - "Lepsze jutro" 2212
Program specjalny - "Gotowi do zmian" 1802
OPOLSZCZYZNA WALENCJA - WSPÓŁPRACA W ZWALCZANIU WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO 1888
Inwestycja w przyszłość to PRACA 1708
Projekty UE 5474
Realizowane 3083
POWER 2018 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (IV) po zmianach 95
RPO WO 2018 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (IV) po zmianach II 5
Zakończone 2489
POWER 2017 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (III) po zmianie 284
RPOWO 2017 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (III) po zmianie 279
POWER 2016 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (II) 1532
RPOWO 2016 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (II) 1273
POWER 2015 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (I) 2843
RPOWO 2014-2020 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (I) 1656
6.1.3 PO KL 2014 -"APS- Aktywność, Praca, Stabilizacja? 3514
6.1.3 PO KL 2012 -"APS- Aktywność, Praca, Stabilizacja? 4418
6.1.2 PO KL - ?Dobra kadra - skuteczne usługi? 4092
6.1.1 PO KL - ?Przerwać stagnację? 4101
Analizy i statystyki 6395
Bezrobocie w powiecie prudnickim z podziałem na gminy 6365
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 4343
Załącznik 1 do sprawozdania MPiPS-01 3480
Przydatne linki 3264
Dokumenty do pobrania 5020
Podstawy prawne 2868
Ochrona danych osobowych 91