Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 2335
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 55050
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 5143
Przyznanie statusu bezrobotnego 3857
Przyznanie statusu poszukującego pracy 3206
Utrata statusu bezrobotnego 3147
Utrata statusu poszukującego pracy 2794
Rejestracja bezrobotnych 12630
Rejestracja przez Internet 7881
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 3414
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 5896
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 4895
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 3035
Rejestracja poszukujących pracy 5637
Rejestracja przez Internet 4800
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2733
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 2900
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2690
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 5030
Prawa bezrobotnych 3680
Prawa poszukujących pracy 2818
Obowiązki bezrobotnych 3465
Obowiązki poszukujących pracy 2755
Ubezpieczenie zdrowotne 14606
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 9693
Pośrednictwo pracy krajowe 2745
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3093
Poradnictwo zawodowe 4318
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 11037
Przygotowanie zawodowe dorosłych 4651
Staże 24178
Bon stażowy 4827
Bon szkoleniowy 2739
Bon na zasiedlenie 3978
Bon zatrudnieniowy 3114
Prace społecznie użyteczne 4924
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 3041
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 12690
Wysokość świadczeń pieniężnych 6373
Zasiłek dla bezrobotnych 5938
Ubezpieczenie zdrowotne 3288
Dodatek aktywizacyjny 3854
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 10631
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 3412
Finansowanie studiów podyplomowych z Funduszu Pracy 5021
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną 4898
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 3406
Zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca zatrudnienia i powrotu 3642
Zwrot kosztów zakwaterowania 2872
Pożyczka szkoleniowa 4199
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2819
Finansowanie kosztów egzaminu i licencji 3107
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2460
Dokumenty do pobrania 23902
Terminarz wypłacania świadczeń 4462
Partnerstwo Transgraniczne EURES-T Beskydy 3331
Wysokość zasiłków 6711
Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna - SEPI 12631
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 34258
Zgłoszenie oferty pracy 6091
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 4865
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 3610
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 3534
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2851
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 10163
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2698
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 12412
Pośrednictwo pracy krajowe 2758
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2830
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2435
Staże 10942
Prace interwencyjne 4913
Roboty publiczne 3236
Prace społecznie użyteczne 3558
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 10317
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 3214
Formy wsparcia dla osób bezrobotnych do 30 roku życia - BONY 4872
Bon stażowy 3596
Bon szkoleniowy 2574
Bon na zasiedlenie 2464
Bon zatrudnieniowy 3264
Refundacja wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych do 30 roku życia 4677
Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia 3155
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 3854
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 3995
Grant na telepracę 2917
Trójstronna umowa szkoleniowa 2944
Świadczenie aktywizacyjne 3056
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2657
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2984
Zwolnienia grupowe 2509
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. opłaconych składek naubezpieczenie społeczne 3335
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 3306
Zatrudnienie obywateli państw trzecich w Polsce 1164
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 3742
Zezwolenia na pracę sezonową 923
Zasady ubiegania się o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemca 701
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 3232
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 2485
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 3940
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 2507
Dokumenty do pobrania 18210
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP - Powitalna 5406
Kontakt do urzędu pracy 59958
Dane teleadresowe 21177
Dane Urzędu 8841
Kierownictwo Urzędu 9455
Obszar działania 6695
Godziny otwarcia 11582
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) 6784
Usługi elektroniczne rynku pracy 2563
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 5095
Programy 6233
Realizowane 2792
Pomocna dłoń 273
NOWY START 583
Program regionalny 683
Zorientowani na SUKCES ZAWODOWY 1085
Szansa na rozwój zawodowy 1211
Praca uszlachetnia 1173
Zakończone 2878
Inwestuję w siebie 684
Czas aktywności zawodowej 614
Czas na pracę 1250
Mój rozwój - moja przyszłość 1772
Praca wzbogaca 1241
Program specjalny - "Pozytywna Zmiana" 1494
Program specjalny - "Praca od DZIŚ" 1450
Program regionalny 1128
Doświadczony pracownik 2036
Razem osiągniemy SUKCES 2287
Dziś aktywność- jutro PRACA 2091
Nowe Perspektywy 2095
AKTYWNOŚĆ - szansą powrotu na rynek pracy 1928
Program specjalny - "Praca dla CIEBIE" 2146
Program specjalny - "Poszukiwane zawody" 1974
Z.A.K- Zdolni, Aktywni, Kreatywni 2216
Powrót do pracy 1991
Młodzi aktywni 2418
Program specjalny - "Nasz cel to PRACA!" 2583
Program specjalny - "Praca dla mnie" 2749
Praca dla osób z doświadczeniem zawodowym 2112
Akcja Aktywizacja! 2444
Droga do sukcesu 2297
Drzwi do sukcesu 2336
Doświadczenie atutem osób po 50 roku życia 3093
Postaw na aktywność 2254
Praca to bezpieczna przyszłość 2225
Program skierowany do osób bezrobotnych do 25 roku życia 4530
Program specjalny - "Lepsze jutro" 2912
Program specjalny - "Gotowi do zmian" 2512
OPOLSZCZYZNA WALENCJA - WSPÓŁPRACA W ZWALCZANIU WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO 2389
Inwestycja w przyszłość to PRACA 2221
Projekty UE 6510
Realizowane 3669
RPO WO 2020 - 2021 "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (VI)" 8
Zakończone 3041
POWER 2019 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (V) po IV zmianie 46
RPO WO 2019 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (V) po IV zmianie 24
POWER 2018 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (IV) po zmianach III 500
RPO WO 2018 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (IV) po zmianach IV 352
POWER 2017 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (III) po zmianie 848
RPOWO 2017 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (III) po zmianie 812
POWER 2016 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (II) 2044
RPOWO 2016 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (II) 1827
POWER 2015 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (I) 3566
RPOWO 2014-2020 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (I) 2306
6.1.3 PO KL 2014 -"APS- Aktywność, Praca, Stabilizacja? 4049
6.1.3 PO KL 2012 -"APS- Aktywność, Praca, Stabilizacja? 5097
6.1.2 PO KL - ?Dobra kadra - skuteczne usługi? 4636
6.1.1 PO KL - ?Przerwać stagnację? 4698
Analizy i statystyki 7808
Bezrobocie w powiecie prudnickim z podziałem na gminy 7442
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 4970
Załącznik 1 do sprawozdania MPiPS-01 4450
Przydatne linki 4025
Dokumenty do pobrania 6348
Podstawy prawne 3524
Ochrona danych osobowych 1091