Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 1549
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 40963
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 3509
Przyznanie statusu bezrobotnego 2606
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2165
Utrata statusu bezrobotnego 2046
Utrata statusu poszukującego pracy 1840
Rejestracja bezrobotnych 7546
Rejestracja przez Internet 4589
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2285
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 3899
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 3157
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 1923
Rejestracja poszukujących pracy 3783
Rejestracja przez Internet 3042
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1720
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 1970
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 1739
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 3480
Prawa bezrobotnych 2321
Prawa poszukujących pracy 1855
Obowiązki bezrobotnych 2354
Obowiązki poszukujących pracy 1819
Ubezpieczenie zdrowotne 9353
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 7059
Pośrednictwo pracy krajowe 1824
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2043
Poradnictwo zawodowe 2740
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 7251
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2917
Staże 18888
Bon stażowy 3311
Bon szkoleniowy 1635
Bon na zasiedlenie 2236
Bon zatrudnieniowy 1748
Prace społecznie użyteczne 3894
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2058
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 8655
Wysokość świadczeń pieniężnych 4873
Zasiłek dla bezrobotnych 3937
Ubezpieczenie zdrowotne 1890
Dodatek aktywizacyjny 2427
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 6108
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 2175
Finansowanie studiów podyplomowych z Funduszu Pracy 3178
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną 3797
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 2264
Zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca zatrudnienia i powrotu 2477
Zwrot kosztów zakwaterowania 1893
Pożyczka szkoleniowa 3080
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 1983
Finansowanie kosztów egzaminu i licencji 2063
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 1598
Dokumenty do pobrania 17053
Terminarz wypłacania świadczeń 2533
Partnerstwo Transgraniczne EURES-T Beskydy 2105
Wysokość zasiłków 3567
Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna - SEPI 1112
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 22898
Zgłoszenie oferty pracy 3966
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 3245
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 2273
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 2344
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 1900
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 1675
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 1807
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 8620
Pośrednictwo pracy krajowe 1817
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1869
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 1620
Staże 7718
Prace interwencyjne 3098
Roboty publiczne 2050
Prace społecznie użyteczne 2665
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 8019
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 2000
Formy wsparcia dla osób bezrobotnych do 30 roku życia - BONY 2537
Bon stażowy 2212
Bon szkoleniowy 1386
Bon na zasiedlenie 1254
Bon zatrudnieniowy 1662
Refundacja wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych do 30 roku życia 2528
Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia 2167
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 2713
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2314
Grant na telepracę 1880
Trójstronna umowa szkoleniowa 1540
Świadczenie aktywizacyjne 1803
Przygotowanie zawodowe dorosłych 1780
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2113
Zwolnienia grupowe 1614
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. opłaconych składek naubezpieczenie społeczne 2515
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2206
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 1637
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 3037
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 1656
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 2049
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 2436
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców 1602
Tryb postępowania 1682
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 1599
Wymagane dokumenty 2004
Opłaty 1841
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 2946
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 1707
Zatrudnianie obywateli Republiki Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 1960
Dokumenty do pobrania 12751
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP - Powitalna 3560
Kontakt do urzędu pracy 42808
Dane teleadresowe 15002
Dane Urzędu 6278
Kierownictwo Urzędu 6543
Obszar działania 4732
Godziny otwarcia 8140
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) 3367
Usługi elektroniczne rynku pracy 1231
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 3807
Programy 4292
Realizowane 1643
Zorientowani na SUKCES ZAWODOWY 49
Szansa na rozwój zawodowy 211
Praca uszlachetnia 196
Czas na pracę 253
Praca wzbogaca 245
Program specjalny - "Pozytywna Zmiana" 263
Program specjalny - "Praca od DZIŚ" 281
Program regionalny 250
Mój rozwój - moja przyszłość 696
Doświadczony pracownik 840
Razem osiągniemy SUKCES 1139
Dziś aktywność- jutro PRACA 1062
Nowe Perspektywy 959
Zakończone 1669
AKTYWNOŚĆ - szansą powrotu na rynek pracy 925
Program specjalny - "Praca dla CIEBIE" 936
Program specjalny - "Poszukiwane zawody" 991
Z.A.K- Zdolni, Aktywni, Kreatywni 1241
Powrót do pracy 1045
Młodzi aktywni 1491
Program specjalny - "Nasz cel to PRACA!" 1500
Program specjalny - "Praca dla mnie" 1675
Praca dla osób z doświadczeniem zawodowym 1202
Akcja Aktywizacja! 1420
Droga do sukcesu 1361
Drzwi do sukcesu 1359
Doświadczenie atutem osób po 50 roku życia 2076
Postaw na aktywność 1323
Praca to bezpieczna przyszłość 1369
Program skierowany do osób bezrobotnych do 25 roku życia 2465
Program specjalny - "Lepsze jutro" 1714
Program specjalny - "Gotowi do zmian" 1390
OPOLSZCZYZNA WALENCJA - WSPÓŁPRACA W ZWALCZANIU WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO 1480
Inwestycja w przyszłość to PRACA 1370
Projekty UE 4756
Realizowane 2572
POWER 2017 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (III) po zmianie 106
RPOWO 2017 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (III) 704
Zakończone 2018
POWER 2016 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (II) 1106
RPOWO 2016 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (II) 862
POWER 2015 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (I) 2317
RPOWO 2014-2020 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (I) 1275
6.1.3 PO KL 2014 -"APS- Aktywność, Praca, Stabilizacja? 3050
6.1.3 PO KL 2012 -"APS- Aktywność, Praca, Stabilizacja? 3900
6.1.2 PO KL - ?Dobra kadra - skuteczne usługi? 3668
6.1.1 PO KL - ?Przerwać stagnację? 3687
Analizy i statystyki 5562
Bezrobocie w powiecie prudnickim z podziałem na gminy 4194
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 3844
Załącznik 1 do sprawozdania MPiPS-01 2864
Przydatne linki 2711
Dokumenty do pobrania 4261
Podstawy prawne 2391