Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 1910
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 47036
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 4204
Przyznanie statusu bezrobotnego 3214
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2670
Utrata statusu bezrobotnego 2539
Utrata statusu poszukującego pracy 2301
Rejestracja bezrobotnych 9569
Rejestracja przez Internet 5788
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2779
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 4734
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 3882
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2403
Rejestracja poszukujących pracy 4523
Rejestracja przez Internet 3851
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2092
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 2381
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2152
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 4153
Prawa bezrobotnych 2905
Prawa poszukujących pracy 2305
Obowiązki bezrobotnych 2904
Obowiązki poszukujących pracy 2251
Ubezpieczenie zdrowotne 11493
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 8235
Pośrednictwo pracy krajowe 2270
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2589
Poradnictwo zawodowe 3425
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 8703
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3693
Staże 21523
Bon stażowy 4040
Bon szkoleniowy 2107
Bon na zasiedlenie 3006
Bon zatrudnieniowy 2339
Prace społecznie użyteczne 4418
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2527
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 10247
Wysokość świadczeń pieniężnych 5598
Zasiłek dla bezrobotnych 4784
Ubezpieczenie zdrowotne 2438
Dodatek aktywizacyjny 3026
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 7723
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 2733
Finansowanie studiów podyplomowych z Funduszu Pracy 3938
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną 4336
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 2780
Zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca zatrudnienia i powrotu 2977
Zwrot kosztów zakwaterowania 2281
Pożyczka szkoleniowa 3569
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2347
Finansowanie kosztów egzaminu i licencji 2558
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2006
Dokumenty do pobrania 19708
Terminarz wypłacania świadczeń 3200
Partnerstwo Transgraniczne EURES-T Beskydy 2590
Wysokość zasiłków 4579
Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna - SEPI 5411
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 27500
Zgłoszenie oferty pracy 4831
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 3949
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 2827
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 2859
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2321
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2089
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2190
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 10216
Pośrednictwo pracy krajowe 2269
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2275
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2002
Staże 9207
Prace interwencyjne 3804
Roboty publiczne 2544
Prace społecznie użyteczne 3126
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 8998
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 2570
Formy wsparcia dla osób bezrobotnych do 30 roku życia - BONY 3331
Bon stażowy 2879
Bon szkoleniowy 1893
Bon na zasiedlenie 1781
Bon zatrudnieniowy 2252
Refundacja wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych do 30 roku życia 3463
Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia 2664
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 3298
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2992
Grant na telepracę 2365
Trójstronna umowa szkoleniowa 2085
Świadczenie aktywizacyjne 2289
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2206
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2534
Zwolnienia grupowe 2043
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. opłaconych składek naubezpieczenie społeczne 2871
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 2649
Zatrudnienie obywateli państw trzecich w Polsce 447
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 880
Zezwolenia na pracę sezonową 329
Zasady ubiegania się o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemca 215
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2652
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 2007
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 3495
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 2038
Dokumenty do pobrania 15083
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP - Powitalna 4287
Kontakt do urzędu pracy 50546
Dane teleadresowe 17860
Dane Urzędu 7505
Kierownictwo Urzędu 7853
Obszar działania 5673
Godziny otwarcia 9704
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) 5592
Usługi elektroniczne rynku pracy 1905
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 4381
Programy 5184
Realizowane 2221
Czas aktywności zawodowej 69
Inwestuję w siebie 49
Program regionalny 165
Zorientowani na SUKCES ZAWODOWY 477
Szansa na rozwój zawodowy 684
Praca uszlachetnia 654
Mój rozwój - moja przyszłość 1229
Zakończone 2166
Czas na pracę 742
Praca wzbogaca 726
Program specjalny - "Pozytywna Zmiana" 746
Program specjalny - "Praca od DZIŚ" 784
Program regionalny 652
Doświadczony pracownik 1426
Razem osiągniemy SUKCES 1640
Dziś aktywność- jutro PRACA 1601
Nowe Perspektywy 1474
AKTYWNOŚĆ - szansą powrotu na rynek pracy 1444
Program specjalny - "Praca dla CIEBIE" 1543
Program specjalny - "Poszukiwane zawody" 1512
Z.A.K- Zdolni, Aktywni, Kreatywni 1707
Powrót do pracy 1508
Młodzi aktywni 1949
Program specjalny - "Nasz cel to PRACA!" 1987
Program specjalny - "Praca dla mnie" 2182
Praca dla osób z doświadczeniem zawodowym 1659
Akcja Aktywizacja! 1892
Droga do sukcesu 1831
Drzwi do sukcesu 1858
Doświadczenie atutem osób po 50 roku życia 2631
Postaw na aktywność 1791
Praca to bezpieczna przyszłość 1773
Program skierowany do osób bezrobotnych do 25 roku życia 3147
Program specjalny - "Lepsze jutro" 2264
Program specjalny - "Gotowi do zmian" 1848
OPOLSZCZYZNA WALENCJA - WSPÓŁPRACA W ZWALCZANIU WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO 1925
Inwestycja w przyszłość to PRACA 1742
Projekty UE 5551
Realizowane 3133
POWER 2018 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (IV) po zmianach 154
RPO WO 2018 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (IV) po zmianach II 43
Zakończone 2543
POWER 2017 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (III) po zmianie 324
RPOWO 2017 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (III) po zmianie 319
POWER 2016 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (II) 1574
RPOWO 2016 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (II) 1312
POWER 2015 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (I) 2892
RPOWO 2014-2020 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (I) 1703
6.1.3 PO KL 2014 -"APS- Aktywność, Praca, Stabilizacja? 3552
6.1.3 PO KL 2012 -"APS- Aktywność, Praca, Stabilizacja? 4464
6.1.2 PO KL - ?Dobra kadra - skuteczne usługi? 4137
6.1.1 PO KL - ?Przerwać stagnację? 4148
Analizy i statystyki 6514
Bezrobocie w powiecie prudnickim z podziałem na gminy 6457
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 4389
Załącznik 1 do sprawozdania MPiPS-01 3552
Przydatne linki 3328
Dokumenty do pobrania 5114
Podstawy prawne 2920
Ochrona danych osobowych 162