Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 1732
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 44094
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 3880
Przyznanie statusu bezrobotnego 2927
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2443
Utrata statusu bezrobotnego 2324
Utrata statusu poszukującego pracy 2111
Rejestracja bezrobotnych 8511
Rejestracja przez Internet 5198
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2548
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 4356
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 3507
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2190
Rejestracja poszukujących pracy 4178
Rejestracja przez Internet 3445
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1928
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 2191
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 1968
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 3814
Prawa bezrobotnych 2628
Prawa poszukujących pracy 2109
Obowiązki bezrobotnych 2652
Obowiązki poszukujących pracy 2061
Ubezpieczenie zdrowotne 10330
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 7703
Pośrednictwo pracy krajowe 2088
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2324
Poradnictwo zawodowe 3128
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 8000
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3358
Staże 20234
Bon stażowy 3713
Bon szkoleniowy 1876
Bon na zasiedlenie 2650
Bon zatrudnieniowy 2105
Prace społecznie użyteczne 4207
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2331
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 9533
Wysokość świadczeń pieniężnych 5285
Zasiłek dla bezrobotnych 4359
Ubezpieczenie zdrowotne 2179
Dodatek aktywizacyjny 2747
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 6885
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 2515
Finansowanie studiów podyplomowych z Funduszu Pracy 3578
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną 4106
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 2538
Zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca zatrudnienia i powrotu 2747
Zwrot kosztów zakwaterowania 2111
Pożyczka szkoleniowa 3359
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2195
Finansowanie kosztów egzaminu i licencji 2328
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 1835
Dokumenty do pobrania 18282
Terminarz wypłacania świadczeń 2874
Partnerstwo Transgraniczne EURES-T Beskydy 2387
Wysokość zasiłków 4092
Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna - SEPI 2218
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 25200
Zgłoszenie oferty pracy 4413
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 3615
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 2574
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 2623
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2139
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 1905
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2032
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 9481
Pośrednictwo pracy krajowe 2072
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2089
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 1843
Staże 8584
Prace interwencyjne 3464
Roboty publiczne 2344
Prace społecznie użyteczne 2945
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 8601
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 2327
Formy wsparcia dla osób bezrobotnych do 30 roku życia - BONY 2913
Bon stażowy 2581
Bon szkoleniowy 1649
Bon na zasiedlenie 1520
Bon zatrudnieniowy 1987
Refundacja wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych do 30 roku życia 3076
Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia 2478
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 3042
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2662
Grant na telepracę 2141
Trójstronna umowa szkoleniowa 1808
Świadczenie aktywizacyjne 2051
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2013
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2356
Zwolnienia grupowe 1855
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. opłaconych składek naubezpieczenie społeczne 2706
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 2369
Zatrudnienie obywateli państw trzecich w Polsce 133
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 169
Zezwolenia na pracę sezonową 102
Zasady ubiegania się o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemca 55
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2461
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 1842
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 3319
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 1871
Dokumenty do pobrania 13887
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP - Powitalna 3904
Kontakt do urzędu pracy 46415
Dane teleadresowe 16395
Dane Urzędu 6892
Kierownictwo Urzędu 7190
Obszar działania 5232
Godziny otwarcia 8884
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) 5034
Usługi elektroniczne rynku pracy 1610
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 4136
Programy 4741
Realizowane 1961
Zorientowani na SUKCES ZAWODOWY 235
Szansa na rozwój zawodowy 460
Praca uszlachetnia 408
Czas na pracę 513
Praca wzbogaca 519
Program specjalny - "Pozytywna Zmiana" 495
Program specjalny - "Praca od DZIŚ" 539
Program regionalny 449
Mój rozwój - moja przyszłość 978
Doświadczony pracownik 1162
Razem osiągniemy SUKCES 1413
Dziś aktywność- jutro PRACA 1361
Nowe Perspektywy 1248
Zakończone 1943
AKTYWNOŚĆ - szansą powrotu na rynek pracy 1237
Program specjalny - "Praca dla CIEBIE" 1259
Program specjalny - "Poszukiwane zawody" 1277
Z.A.K- Zdolni, Aktywni, Kreatywni 1497
Powrót do pracy 1290
Młodzi aktywni 1742
Program specjalny - "Nasz cel to PRACA!" 1767
Program specjalny - "Praca dla mnie" 1956
Praca dla osób z doświadczeniem zawodowym 1452
Akcja Aktywizacja! 1676
Droga do sukcesu 1608
Drzwi do sukcesu 1648
Doświadczenie atutem osób po 50 roku życia 2403
Postaw na aktywność 1566
Praca to bezpieczna przyszłość 1574
Program skierowany do osób bezrobotnych do 25 roku życia 2838
Program specjalny - "Lepsze jutro" 2012
Program specjalny - "Gotowi do zmian" 1640
OPOLSZCZYZNA WALENCJA - WSPÓŁPRACA W ZWALCZANIU WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO 1718
Inwestycja w przyszłość to PRACA 1563
Projekty UE 5168
Realizowane 2886
POWER 2018 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (IV) 188
RPO WO 2018 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (IV) 107
Zakończone 2300
POWER 2017 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (III) po zmianie 145
RPOWO 2017 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (III) po zmianie 141
POWER 2016 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (II) 1367
RPOWO 2016 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (II) 1096
POWER 2015 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (I) 2611
RPOWO 2014-2020 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (I) 1504
6.1.3 PO KL 2014 -"APS- Aktywność, Praca, Stabilizacja? 3360
6.1.3 PO KL 2012 -"APS- Aktywność, Praca, Stabilizacja? 4232
6.1.2 PO KL - ?Dobra kadra - skuteczne usługi? 3948
6.1.1 PO KL - ?Przerwać stagnację? 3944
Analizy i statystyki 6073
Bezrobocie w powiecie prudnickim z podziałem na gminy 4956
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 4167
Załącznik 1 do sprawozdania MPiPS-01 3211
Przydatne linki 3041
Dokumenty do pobrania 4732
Podstawy prawne 2676