Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 2413
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 57965
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 5439
Przyznanie statusu bezrobotnego 4045
Przyznanie statusu poszukującego pracy 3330
Utrata statusu bezrobotnego 3293
Utrata statusu poszukującego pracy 2897
Rejestracja bezrobotnych 14811
Rejestracja przez Internet 9306
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 3741
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 6325
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 5400
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 3264
Rejestracja poszukujących pracy 5959
Rejestracja przez Internet 5055
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2843
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 3045
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2819
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 5291
Prawa bezrobotnych 3832
Prawa poszukujących pracy 2943
Obowiązki bezrobotnych 3605
Obowiązki poszukujących pracy 2878
Ubezpieczenie zdrowotne 15706
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 10051
Pośrednictwo pracy krajowe 2858
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3210
Poradnictwo zawodowe 4497
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 11601
Przygotowanie zawodowe dorosłych 4858
Staże 24628
Bon stażowy 4985
Bon szkoleniowy 2873
Bon na zasiedlenie 4194
Bon zatrudnieniowy 3281
Prace społecznie użyteczne 5028
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 3187
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 13616
Wysokość świadczeń pieniężnych 6612
Zasiłek dla bezrobotnych 6306
Ubezpieczenie zdrowotne 3443
Dodatek aktywizacyjny 4028
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 11364
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 3547
Finansowanie studiów podyplomowych z Funduszu Pracy 5339
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną 5045
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 3559
Zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca zatrudnienia i powrotu 3775
Zwrot kosztów zakwaterowania 3008
Pożyczka szkoleniowa 4323
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2934
Finansowanie kosztów egzaminu i licencji 3234
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2586
Dokumenty do pobrania 25916
Terminarz wypłacania świadczeń 4855
Partnerstwo Transgraniczne EURES-T Beskydy 3462
Wysokość zasiłków 7198
Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna - SEPI 14163
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
Tarcza antykryzysowa COVID-19 2536
Niskoprocentowa pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców 19098
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców 11802
Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną niezatrudniającą pracowników 11796
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych 239
ABC pracodawców i przedsiębiorców 35793
Zgłoszenie oferty pracy 6311
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 5023
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 3747
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 3665
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3009
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 12178
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2851
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 13137
Pośrednictwo pracy krajowe 2872
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2957
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2538
Staże 11337
Prace interwencyjne 5172
Roboty publiczne 3465
Prace społecznie użyteczne 3660
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 10736
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 3348
Formy wsparcia dla osób bezrobotnych do 30 roku życia - BONY 5365
Bon stażowy 3782
Bon szkoleniowy 2773
Bon na zasiedlenie 2650
Bon zatrudnieniowy 3503
Refundacja wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych do 30 roku życia 4878
Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia 3276
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 3992
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 4201
Grant na telepracę 3033
Trójstronna umowa szkoleniowa 3097
Świadczenie aktywizacyjne 3196
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2764
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 3111
Zwolnienia grupowe 2630
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. opłaconych składek naubezpieczenie społeczne 3485
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 3472
Zatrudnienie obywateli państw trzecich w Polsce 1354
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 4398
Zezwolenia na pracę sezonową 1092
Zasady ubiegania się o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemca 824
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 3367
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 2602
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 4041
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 2624
Dokumenty do pobrania 20013
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP - Powitalna 5586
Kontakt do urzędu pracy 63713
Dane teleadresowe 22660
Dane Urzędu 9242
Kierownictwo Urzędu 9878
Obszar działania 7012
Godziny otwarcia 12268
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) 7185
Usługi elektroniczne rynku pracy 2742
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 5264
Programy 6523
Realizowane 2943
Pomocna dłoń 420
NOWY START 745
Program regionalny 805
Zorientowani na SUKCES ZAWODOWY 1215
Szansa na rozwój zawodowy 1358
Praca uszlachetnia 1301
Zakończone 3029
Inwestuję w siebie 828
Czas aktywności zawodowej 735
Czas na pracę 1376
Mój rozwój - moja przyszłość 1892
Praca wzbogaca 1361
Program specjalny - "Pozytywna Zmiana" 1667
Program specjalny - "Praca od DZIŚ" 1623
Program regionalny 1254
Doświadczony pracownik 2169
Razem osiągniemy SUKCES 2414
Dziś aktywność- jutro PRACA 2213
Nowe Perspektywy 2230
AKTYWNOŚĆ - szansą powrotu na rynek pracy 2043
Program specjalny - "Praca dla CIEBIE" 2268
Program specjalny - "Poszukiwane zawody" 2103
Z.A.K- Zdolni, Aktywni, Kreatywni 2335
Powrót do pracy 2119
Młodzi aktywni 2526
Program specjalny - "Nasz cel to PRACA!" 2706
Program specjalny - "Praca dla mnie" 2871
Praca dla osób z doświadczeniem zawodowym 2229
Akcja Aktywizacja! 2567
Droga do sukcesu 2405
Drzwi do sukcesu 2453
Doświadczenie atutem osób po 50 roku życia 3218
Postaw na aktywność 2357
Praca to bezpieczna przyszłość 2337
Program skierowany do osób bezrobotnych do 25 roku życia 4756
Program specjalny - "Lepsze jutro" 3040
Program specjalny - "Gotowi do zmian" 2635
OPOLSZCZYZNA WALENCJA - WSPÓŁPRACA W ZWALCZANIU WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO 2499
Inwestycja w przyszłość to PRACA 2335
Projekty UE 6729
Realizowane 3810
RPO WO 2020 - 2021 "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (VI)" 171
PO WER 2020 - 2021 Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (VI) 121
Zakończone 3182
POWER 2019 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (V) po IV zmianie 157
RPO WO 2019 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (V) po IV zmianie 148
POWER 2018 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (IV) po zmianach III 620
RPO WO 2018 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (IV) po zmianach IV 461
POWER 2017 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (III) po zmianie 950
RPOWO 2017 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (III) po zmianie 920
POWER 2016 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (II) 2150
RPOWO 2016 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (II) 1942
POWER 2015 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (I) 3690
RPOWO 2014-2020 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (I) 2400
6.1.3 PO KL 2014 -"APS- Aktywność, Praca, Stabilizacja? 4158
6.1.3 PO KL 2012 -"APS- Aktywność, Praca, Stabilizacja? 5204
6.1.2 PO KL - ?Dobra kadra - skuteczne usługi? 4748
6.1.1 PO KL - ?Przerwać stagnację? 4805
Analizy i statystyki 8158
Bezrobocie w powiecie prudnickim z podziałem na gminy 7653
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 5103
Załącznik 1 do sprawozdania MPiPS-01 4740
Przydatne linki 4225
Dokumenty do pobrania 6769
Podstawy prawne 3660
Ochrona danych osobowych 1290