Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 2162
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 51326
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 4725
Przyznanie statusu bezrobotnego 3557
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2985
Utrata statusu bezrobotnego 2847
Utrata statusu poszukującego pracy 2583
Rejestracja bezrobotnych 11108
Rejestracja przez Internet 6897
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 3134
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 5346
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 4440
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2724
Rejestracja poszukujących pracy 5224
Rejestracja przez Internet 4359
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2518
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 2679
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2457
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 4635
Prawa bezrobotnych 3404
Prawa poszukujących pracy 2608
Obowiązki bezrobotnych 3230
Obowiązki poszukujących pracy 2558
Ubezpieczenie zdrowotne 12852
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 9024
Pośrednictwo pracy krajowe 2557
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2892
Poradnictwo zawodowe 3957
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 9845
Przygotowanie zawodowe dorosłych 4178
Staże 23089
Bon stażowy 4510
Bon szkoleniowy 2453
Bon na zasiedlenie 3500
Bon zatrudnieniowy 2797
Prace społecznie użyteczne 4697
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2811
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 11547
Wysokość świadczeń pieniężnych 6020
Zasiłek dla bezrobotnych 5393
Ubezpieczenie zdrowotne 2941
Dodatek aktywizacyjny 3540
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 9196
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 3125
Finansowanie studiów podyplomowych z Funduszu Pracy 4490
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną 4666
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 3153
Zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca zatrudnienia i powrotu 3406
Zwrot kosztów zakwaterowania 2649
Pożyczka szkoleniowa 3981
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2606
Finansowanie kosztów egzaminu i licencji 2879
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2267
Dokumenty do pobrania 21956
Terminarz wypłacania świadczeń 3895
Partnerstwo Transgraniczne EURES-T Beskydy 3040
Wysokość zasiłków 5344
Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna - SEPI 9532
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 31167
Zgłoszenie oferty pracy 5610
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 4512
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 3352
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 3269
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2612
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 3325
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2460
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 11406
Pośrednictwo pracy krajowe 2556
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2597
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2258
Staże 10196
Prace interwencyjne 4394
Roboty publiczne 2865
Prace społecznie użyteczne 3361
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 9695
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 2969
Formy wsparcia dla osób bezrobotnych do 30 roku życia - BONY 4181
Bon stażowy 3280
Bon szkoleniowy 2306
Bon na zasiedlenie 2191
Bon zatrudnieniowy 2882
Refundacja wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych do 30 roku życia 4240
Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia 2962
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 3637
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 3526
Grant na telepracę 2694
Trójstronna umowa szkoleniowa 2625
Świadczenie aktywizacyjne 2759
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2463
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2790
Zwolnienia grupowe 2305
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. opłaconych składek naubezpieczenie społeczne 3138
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 2989
Zatrudnienie obywateli państw trzecich w Polsce 833
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 2210
Zezwolenia na pracę sezonową 672
Zasady ubiegania się o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemca 474
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 3017
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 2268
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 3755
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 2308
Dokumenty do pobrania 16776
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP - Powitalna 4912
Kontakt do urzędu pracy 55689
Dane teleadresowe 19720
Dane Urzędu 8300
Kierownictwo Urzędu 8738
Obszar działania 6228
Godziny otwarcia 10823
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) 6199
Usługi elektroniczne rynku pracy 2253
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 4690
Programy 5728
Realizowane 2557
Pomocna dłoń 37
NOWY START 332
Program regionalny 466
Zorientowani na SUKCES ZAWODOWY 860
Szansa na rozwój zawodowy 994
Praca uszlachetnia 948
Zakończone 2400
Inwestuję w siebie 446
Czas aktywności zawodowej 392
Czas na pracę 1020
Mój rozwój - moja przyszłość 1564
Praca wzbogaca 1005
Program specjalny - "Pozytywna Zmiana" 1153
Program specjalny - "Praca od DZIŚ" 1172
Program regionalny 934
Doświadczony pracownik 1802
Razem osiągniemy SUKCES 2048
Dziś aktywność- jutro PRACA 1896
Nowe Perspektywy 1858
AKTYWNOŚĆ - szansą powrotu na rynek pracy 1731
Program specjalny - "Praca dla CIEBIE" 1926
Program specjalny - "Poszukiwane zawody" 1786
Z.A.K- Zdolni, Aktywni, Kreatywni 1995
Powrót do pracy 1791
Młodzi aktywni 2237
Program specjalny - "Nasz cel to PRACA!" 2372
Program specjalny - "Praca dla mnie" 2511
Praca dla osób z doświadczeniem zawodowym 1930
Akcja Aktywizacja! 2246
Droga do sukcesu 2100
Drzwi do sukcesu 2135
Doświadczenie atutem osób po 50 roku życia 2894
Postaw na aktywność 2068
Praca to bezpieczna przyszłość 2039
Program skierowany do osób bezrobotnych do 25 roku życia 3520
Program specjalny - "Lepsze jutro" 2648
Program specjalny - "Gotowi do zmian" 2280
OPOLSZCZYZNA WALENCJA - WSPÓŁPRACA W ZWALCZANIU WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO 2183
Inwestycja w przyszłość to PRACA 2017
Projekty UE 6107
Realizowane 3429
RPO WO 2019 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (V) po zmianach 39
POWER 2019 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (V) po zmianach 49
Zakończone 2821
POWER 2018 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (IV) po zmianach III 284
RPO WO 2018 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (IV) po zmianach IV 170
POWER 2017 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (III) po zmianie 683
RPOWO 2017 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (III) po zmianie 653
POWER 2016 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (II) 1838
RPOWO 2016 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (II) 1606
POWER 2015 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (I) 3316
RPOWO 2014-2020 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (I) 2133
6.1.3 PO KL 2014 -"APS- Aktywność, Praca, Stabilizacja? 3830
6.1.3 PO KL 2012 -"APS- Aktywność, Praca, Stabilizacja? 4888
6.1.2 PO KL - ?Dobra kadra - skuteczne usługi? 4422
6.1.1 PO KL - ?Przerwać stagnację? 4495
Analizy i statystyki 7215
Bezrobocie w powiecie prudnickim z podziałem na gminy 7029
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 4694
Załącznik 1 do sprawozdania MPiPS-01 4019
Przydatne linki 3685
Dokumenty do pobrania 5808
Podstawy prawne 3246
Ochrona danych osobowych 670