Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 2362
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 56321
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 5250
Przyznanie statusu bezrobotnego 3928
Przyznanie statusu poszukującego pracy 3253
Utrata statusu bezrobotnego 3207
Utrata statusu poszukującego pracy 2842
Rejestracja bezrobotnych 13339
Rejestracja przez Internet 8446
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 3517
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 6034
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 5081
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 3135
Rejestracja poszukujących pracy 5767
Rejestracja przez Internet 4914
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2779
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 2962
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2741
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 5148
Prawa bezrobotnych 3750
Prawa poszukujących pracy 2876
Obowiązki bezrobotnych 3529
Obowiązki poszukujących pracy 2817
Ubezpieczenie zdrowotne 15108
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 9876
Pośrednictwo pracy krajowe 2797
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3145
Poradnictwo zawodowe 4399
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 11365
Przygotowanie zawodowe dorosłych 4757
Staże 24408
Bon stażowy 4890
Bon szkoleniowy 2805
Bon na zasiedlenie 4089
Bon zatrudnieniowy 3196
Prace społecznie użyteczne 4976
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 3102
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 13055
Wysokość świadczeń pieniężnych 6460
Zasiłek dla bezrobotnych 6076
Ubezpieczenie zdrowotne 3363
Dodatek aktywizacyjny 3936
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 11066
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 3473
Finansowanie studiów podyplomowych z Funduszu Pracy 5184
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną 4951
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 3469
Zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca zatrudnienia i powrotu 3704
Zwrot kosztów zakwaterowania 2932
Pożyczka szkoleniowa 4263
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2865
Finansowanie kosztów egzaminu i licencji 3170
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2511
Dokumenty do pobrania 24615
Terminarz wypłacania świadczeń 4616
Partnerstwo Transgraniczne EURES-T Beskydy 3382
Wysokość zasiłków 6938
Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna - SEPI 13487
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 35133
Zgłoszenie oferty pracy 6211
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 4940
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 3679
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 3598
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2911
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 11065
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2763
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 12730
Pośrednictwo pracy krajowe 2811
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2891
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2477
Staże 11148
Prace interwencyjne 5061
Roboty publiczne 3346
Prace społecznie użyteczne 3603
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 10506
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 3272
Formy wsparcia dla osób bezrobotnych do 30 roku życia - BONY 5088
Bon stażowy 3680
Bon szkoleniowy 2675
Bon na zasiedlenie 2547
Bon zatrudnieniowy 3373
Refundacja wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych do 30 roku życia 4756
Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia 3208
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 3913
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 4113
Grant na telepracę 2966
Trójstronna umowa szkoleniowa 3015
Świadczenie aktywizacyjne 3122
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2703
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 3040
Zwolnienia grupowe 2563
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. opłaconych składek naubezpieczenie społeczne 3396
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 3377
Zatrudnienie obywateli państw trzecich w Polsce 1242
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 4082
Zezwolenia na pracę sezonową 994
Zasady ubiegania się o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemca 754
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 3288
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 2540
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 3985
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 2558
Dokumenty do pobrania 18873
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP - Powitalna 5480
Kontakt do urzędu pracy 61333
Dane teleadresowe 21624
Dane Urzędu 9019
Kierownictwo Urzędu 9638
Obszar działania 6806
Godziny otwarcia 11817
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) 6942
Usługi elektroniczne rynku pracy 2623
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 5169
Programy 6376
Realizowane 2855
Pomocna dłoń 336
NOWY START 657
Program regionalny 739
Zorientowani na SUKCES ZAWODOWY 1142
Szansa na rozwój zawodowy 1269
Praca uszlachetnia 1227
Zakończone 2933
Inwestuję w siebie 751
Czas aktywności zawodowej 666
Czas na pracę 1307
Mój rozwój - moja przyszłość 1822
Praca wzbogaca 1293
Program specjalny - "Pozytywna Zmiana" 1587
Program specjalny - "Praca od DZIŚ" 1548
Program regionalny 1179
Doświadczony pracownik 2096
Razem osiągniemy SUKCES 2338
Dziś aktywność- jutro PRACA 2143
Nowe Perspektywy 2158
AKTYWNOŚĆ - szansą powrotu na rynek pracy 1977
Program specjalny - "Praca dla CIEBIE" 2196
Program specjalny - "Poszukiwane zawody" 2028
Z.A.K- Zdolni, Aktywni, Kreatywni 2262
Powrót do pracy 2052
Młodzi aktywni 2468
Program specjalny - "Nasz cel to PRACA!" 2639
Program specjalny - "Praca dla mnie" 2802
Praca dla osób z doświadczeniem zawodowym 2167
Akcja Aktywizacja! 2497
Droga do sukcesu 2344
Drzwi do sukcesu 2381
Doświadczenie atutem osób po 50 roku życia 3159
Postaw na aktywność 2294
Praca to bezpieczna przyszłość 2275
Program skierowany do osób bezrobotnych do 25 roku życia 4650
Program specjalny - "Lepsze jutro" 2973
Program specjalny - "Gotowi do zmian" 2566
OPOLSZCZYZNA WALENCJA - WSPÓŁPRACA W ZWALCZANIU WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO 2433
Inwestycja w przyszłość to PRACA 2268
Projekty UE 6631
Realizowane 3737
RPO WO 2020 - 2021 "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (VI)" 87
PO WER 2020 - 2021 Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (VI) 53
Zakończone 3099
POWER 2019 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (V) po IV zmianie 97
RPO WO 2019 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (V) po IV zmianie 76
POWER 2018 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (IV) po zmianach III 551
RPO WO 2018 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (IV) po zmianach IV 404
POWER 2017 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (III) po zmianie 891
RPOWO 2017 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (III) po zmianie 852
POWER 2016 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (II) 2086
RPOWO 2016 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (II) 1872
POWER 2015 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (I) 3611
RPOWO 2014-2020 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (I) 2344
6.1.3 PO KL 2014 -"APS- Aktywność, Praca, Stabilizacja? 4095
6.1.3 PO KL 2012 -"APS- Aktywność, Praca, Stabilizacja? 5147
6.1.2 PO KL - ?Dobra kadra - skuteczne usługi? 4677
6.1.1 PO KL - ?Przerwać stagnację? 4741
Analizy i statystyki 7931
Bezrobocie w powiecie prudnickim z podziałem na gminy 7541
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 5029
Załącznik 1 do sprawozdania MPiPS-01 4528
Przydatne linki 4107
Dokumenty do pobrania 6483
Podstawy prawne 3587
Ochrona danych osobowych 1187