Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 3184
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 75478
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 7122
Przyznanie statusu bezrobotnego 5366
Przyznanie statusu poszukującego pracy 4430
Utrata statusu bezrobotnego 5116
Utrata statusu poszukującego pracy 3887
Rejestracja bezrobotnych 24426
Rejestracja przez Internet 14964
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 5265
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 9545
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 7561
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 4756
Rejestracja poszukujących pracy 8530
Rejestracja przez Internet 6782
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 3731
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 4620
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 3905
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 8124
Prawa bezrobotnych 4846
Prawa poszukujących pracy 3880
Obowiązki bezrobotnych 4662
Obowiązki poszukujących pracy 3834
Ubezpieczenie zdrowotne 28806
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 12548
Pośrednictwo pracy krajowe 3764
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 4123
Poradnictwo zawodowe 6662
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 16192
Przygotowanie zawodowe dorosłych 7056
Staże 28644
Bon stażowy 6251
Bon szkoleniowy 4607
Bon na zasiedlenie 6110
Bon zatrudnieniowy 4399
Prace społecznie użyteczne 5950
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 4081
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 20122
Wysokość świadczeń pieniężnych 10126
Zasiłek dla bezrobotnych 9479
Ubezpieczenie zdrowotne 4541
Dodatek aktywizacyjny 5509
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 18931
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 4800
Dofinansowanie studiów podyplomowych 8736
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną 6194
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 5689
Zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca zatrudnienia i powrotu 5006
Zwrot kosztów zakwaterowania 3945
Pożyczka szkoleniowa 5634
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 3794
Finansowanie kosztów egzaminu i licencji 4293
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 3525
Dokumenty do pobrania 36281
Terminarz wypłacania świadczeń 6853
Partnerstwo Transgraniczne EURES-T Beskydy 4585
Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki 10058
Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna - SEPI 32449
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
Tarcza antykryzysowa COVID-19 10643
Dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw określonych branż udzielana na podstawie rozporządzenia rozdział 3 776
Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców (art.15zzd) 27904
Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych (art.15zzda) 3314
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców 32449
Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną niezatrudniającą pracowników 24927
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych 3034
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej (art.15zze2) 1788
ABC pracodawców i przedsiębiorców 45279
Zgłoszenie oferty pracy 8240
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 6481
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 4816
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 4703
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3972
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 24843
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3910
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 16848
Pośrednictwo pracy krajowe 3966
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 4128
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 3358
Staże 15153
Prace interwencyjne 7757
Roboty publiczne 5704
Prace społecznie użyteczne 4640
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 13798
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 4531
Formy wsparcia dla osób bezrobotnych do 30 roku życia - BONY 8205
Bon stażowy 6498
Bon zatrudnieniowy 5430
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 5126
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 6159
Grant na telepracę 4100
Trójstronna umowa szkoleniowa 4436
Świadczenie aktywizacyjne 4551
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3603
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 3906
Zwolnienia grupowe 3489
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 4738
Zatrudnienie obywateli państw spoza UE i EOG w Polsce 2723
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 4360
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 3427
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 4962
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 3401
Dokumenty do pobrania 27502
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP - Powitalna 6985
Kontakt do urzędu pracy 75784
Dane teleadresowe 29711
Dane Urzędu 11242
Kierownictwo Urzędu 12114
Obszar działania 8861
Godziny otwarcia 15144
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) 9605
Usługi elektroniczne rynku pracy 3948
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 6610
Programy 8271
Zakończone 4154
Praca uszlachetnia 2245
Inwestuję w siebie 1715
Zorientowani na SUKCES ZAWODOWY 2145
Program regionalny 1835
NOWY START 2036
Pomocna dłoń 1642
Czas aktywności zawodowej 1745
Czas na pracę 2275
Mój rozwój - moja przyszłość 2732
Praca wzbogaca 2402
Program specjalny - "Pozytywna Zmiana" 2784
Program specjalny - "Praca od DZIŚ" 2666
Program regionalny 2255
Doświadczony pracownik 3632
Razem osiągniemy SUKCES 3292
Dziś aktywność- jutro PRACA 3084
Nowe Perspektywy 3124
AKTYWNOŚĆ - szansą powrotu na rynek pracy 2912
Program specjalny - "Praca dla CIEBIE" 3308
Program specjalny - "Poszukiwane zawody" 2944
Z.A.K- Zdolni, Aktywni, Kreatywni 4197
Powrót do pracy 3020
Młodzi aktywni 3635
Program specjalny - "Nasz cel to PRACA!" 3680
Program specjalny - "Praca dla mnie" 3776
Praca dla osób z doświadczeniem zawodowym 3095
Akcja Aktywizacja! 3422
Droga do sukcesu 3252
Drzwi do sukcesu 3366
Doświadczenie atutem osób po 50 roku życia 4700
Postaw na aktywność 3194
Praca to bezpieczna przyszłość 3290
Program skierowany do osób bezrobotnych do 25 roku życia 5771
Program specjalny - "Lepsze jutro" 4028
Program specjalny - "Gotowi do zmian" 3551
OPOLSZCZYZNA WALENCJA - WSPÓŁPRACA W ZWALCZANIU WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO 3335
Szansa na rozwój zawodowy 2505
Inwestycja w przyszłość to PRACA 3166
Projekty UE 8192
Realizowane 4931
PO WER 2022 "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (VII)" 295
RPO WO 2022 "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (VII)" 264
PO WER "Młodzi przedsiębiorcy w powiecie prudnickim" 298
Zakończone 4161
PO WER 2020 - 2021 Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (VI) 1168
RPO WO 2020 - 2021 "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (VI)" 1437
POWER 2019 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (V) po IV zmianie 1116
RPO WO 2019 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (V) po IV zmianie 967
POWER 2018 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (IV) po zmianach III 1477
RPO WO 2018 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (IV) po zmianach IV 1270
POWER 2017 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (III) po zmianie 1781
RPOWO 2017 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (III) po zmianie 1909
POWER 2016 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (II) 3020
RPOWO 2016 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (II) 2701
POWER 2015 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (I) 4487
RPOWO 2014-2020 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (I) 3515
6.1.3 PO KL 2014 -"APS- Aktywność, Praca, Stabilizacja? 4969
6.1.3 PO KL 2012 -"APS- Aktywność, Praca, Stabilizacja? 6179
6.1.2 PO KL - ?Dobra kadra - skuteczne usługi? 5725
6.1.1 PO KL - ?Przerwać stagnację? 5713
Analizy i statystyki 10489
Statystyki od 2021 r. 921
Załącznik 1 do sprawozdania MPiPS-01 za lata 2009 - 2020 7060
Bezrobocie w powiecie prudnickim z podziałem na gminy 9859
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 6130
Przydatne linki 5581
Dokumenty do pobrania 8706
Podstawy prawne 13042
Ochrona danych osobowych 2645
Deklaracja dostępności 798
Informacja o Powiatowym Urzędzie Pracy w Prudniku w tekście łatwym do czytania (ETR) 554
Katalog Pracodawców 2022 287