Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 2118
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 50363
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 4634
Przyznanie statusu bezrobotnego 3487
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2923
Utrata statusu bezrobotnego 2792
Utrata statusu poszukującego pracy 2531
Rejestracja bezrobotnych 10789
Rejestracja przez Internet 6665
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 3072
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 5211
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 4340
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2666
Rejestracja poszukujących pracy 5121
Rejestracja przez Internet 4235
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2464
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 2630
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2400
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 4534
Prawa bezrobotnych 3334
Prawa poszukujących pracy 2557
Obowiązki bezrobotnych 3180
Obowiązki poszukujących pracy 2510
Ubezpieczenie zdrowotne 12421
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 8865
Pośrednictwo pracy krajowe 2513
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2835
Poradnictwo zawodowe 3877
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 9567
Przygotowanie zawodowe dorosłych 4086
Staże 22719
Bon stażowy 4412
Bon szkoleniowy 2397
Bon na zasiedlenie 3390
Bon zatrudnieniowy 2721
Prace społecznie użyteczne 4647
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2754
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 11275
Wysokość świadczeń pieniężnych 5932
Zasiłek dla bezrobotnych 5228
Ubezpieczenie zdrowotne 2836
Dodatek aktywizacyjny 3452
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 8863
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 3036
Finansowanie studiów podyplomowych z Funduszu Pracy 4350
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną 4601
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 3071
Zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca zatrudnienia i powrotu 3334
Zwrot kosztów zakwaterowania 2601
Pożyczka szkoleniowa 3923
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2556
Finansowanie kosztów egzaminu i licencji 2810
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2221
Dokumenty do pobrania 21518
Terminarz wypłacania świadczeń 3746
Partnerstwo Transgraniczne EURES-T Beskydy 2943
Wysokość zasiłków 5154
Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna - SEPI 8648
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 30098
Zgłoszenie oferty pracy 5461
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 4417
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 3272
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 3204
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2558
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2655
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2408
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 11111
Pośrednictwo pracy krajowe 2496
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2512
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2208
Staże 9928
Prace interwencyjne 4258
Roboty publiczne 2790
Prace społecznie użyteczne 3314
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 9546
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 2902
Formy wsparcia dla osób bezrobotnych do 30 roku życia - BONY 3936
Bon stażowy 3175
Bon szkoleniowy 2237
Bon na zasiedlenie 2113
Bon zatrudnieniowy 2760
Refundacja wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych do 30 roku życia 4063
Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia 2900
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 3564
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 3386
Grant na telepracę 2626
Trójstronna umowa szkoleniowa 2498
Świadczenie aktywizacyjne 2666
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2419
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2740
Zwolnienia grupowe 2255
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. opłaconych składek naubezpieczenie społeczne 3085
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 2928
Zatrudnienie obywateli państw trzecich w Polsce 762
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 1860
Zezwolenia na pracę sezonową 597
Zasady ubiegania się o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemca 424
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2966
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 2219
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 3706
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 2247
Dokumenty do pobrania 16381
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP - Powitalna 4777
Kontakt do urzędu pracy 54485
Dane teleadresowe 19286
Dane Urzędu 8149
Kierownictwo Urzędu 8540
Obszar działania 6088
Godziny otwarcia 10566
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) 6036
Usługi elektroniczne rynku pracy 2187
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 4629
Programy 5611
Realizowane 2501
NOWY START 277
Czas aktywności zawodowej 323
Inwestuję w siebie 384
Program regionalny 416
Zorientowani na SUKCES ZAWODOWY 804
Szansa na rozwój zawodowy 946
Praca uszlachetnia 896
Mój rozwój - moja przyszłość 1500
Zakończone 2354
Czas na pracę 975
Praca wzbogaca 967
Program specjalny - "Pozytywna Zmiana" 1068
Program specjalny - "Praca od DZIŚ" 1102
Program regionalny 886
Doświadczony pracownik 1758
Razem osiągniemy SUKCES 1981
Dziś aktywność- jutro PRACA 1850
Nowe Perspektywy 1815
AKTYWNOŚĆ - szansą powrotu na rynek pracy 1687
Program specjalny - "Praca dla CIEBIE" 1877
Program specjalny - "Poszukiwane zawody" 1738
Z.A.K- Zdolni, Aktywni, Kreatywni 1942
Powrót do pracy 1746
Młodzi aktywni 2185
Program specjalny - "Nasz cel to PRACA!" 2317
Program specjalny - "Praca dla mnie" 2452
Praca dla osób z doświadczeniem zawodowym 1872
Akcja Aktywizacja! 2205
Droga do sukcesu 2056
Drzwi do sukcesu 2088
Doświadczenie atutem osób po 50 roku życia 2849
Postaw na aktywność 2020
Praca to bezpieczna przyszłość 2000
Program skierowany do osób bezrobotnych do 25 roku życia 3430
Program specjalny - "Lepsze jutro" 2567
Program specjalny - "Gotowi do zmian" 2238
OPOLSZCZYZNA WALENCJA - WSPÓŁPRACA W ZWALCZANIU WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO 2138
Inwestycja w przyszłość to PRACA 1970
Projekty UE 6014
Realizowane 3379
RPO WO 2019 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (V) 142
POWER 2019 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (V) 324
Zakończone 2780
POWER 2018 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (IV) po zmianach III 222
RPO WO 2018 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (IV) po zmianach IV 116
POWER 2017 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (III) po zmianie 628
RPOWO 2017 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (III) po zmianie 617
POWER 2016 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (II) 1788
RPOWO 2016 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (II) 1554
POWER 2015 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (I) 3241
RPOWO 2014-2020 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (I) 2084
6.1.3 PO KL 2014 -"APS- Aktywność, Praca, Stabilizacja? 3782
6.1.3 PO KL 2012 -"APS- Aktywność, Praca, Stabilizacja? 4847
6.1.2 PO KL - ?Dobra kadra - skuteczne usługi? 4376
6.1.1 PO KL - ?Przerwać stagnację? 4453
Analizy i statystyki 7022
Bezrobocie w powiecie prudnickim z podziałem na gminy 6860
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 4644
Załącznik 1 do sprawozdania MPiPS-01 3883
Przydatne linki 3623
Dokumenty do pobrania 5685
Podstawy prawne 3194
Ochrona danych osobowych 569