Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 2216
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 52167
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 4820
Przyznanie statusu bezrobotnego 3637
Przyznanie statusu poszukującego pracy 3037
Utrata statusu bezrobotnego 2907
Utrata statusu poszukującego pracy 2630
Rejestracja bezrobotnych 11465
Rejestracja przez Internet 7132
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 3201
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 5483
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 4554
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2798
Rejestracja poszukujących pracy 5321
Rejestracja przez Internet 4486
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2565
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 2741
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2520
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 4730
Prawa bezrobotnych 3477
Prawa poszukujących pracy 2663
Obowiązki bezrobotnych 3295
Obowiązki poszukujących pracy 2604
Ubezpieczenie zdrowotne 13318
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 9158
Pośrednictwo pracy krajowe 2603
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2941
Poradnictwo zawodowe 4037
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 10106
Przygotowanie zawodowe dorosłych 4271
Staże 23330
Bon stażowy 4605
Bon szkoleniowy 2513
Bon na zasiedlenie 3596
Bon zatrudnieniowy 2886
Prace społecznie użyteczne 4759
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2869
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 11769
Wysokość świadczeń pieniężnych 6104
Zasiłek dla bezrobotnych 5528
Ubezpieczenie zdrowotne 3021
Dodatek aktywizacyjny 3612
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 9467
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 3189
Finansowanie studiów podyplomowych z Funduszu Pracy 4583
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną 4719
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 3211
Zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca zatrudnienia i powrotu 3465
Zwrot kosztów zakwaterowania 2694
Pożyczka szkoleniowa 4044
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2659
Finansowanie kosztów egzaminu i licencji 2934
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2323
Dokumenty do pobrania 22417
Terminarz wypłacania świadczeń 4039
Partnerstwo Transgraniczne EURES-T Beskydy 3112
Wysokość zasiłków 5532
Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna - SEPI 10195
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 32033
Zgłoszenie oferty pracy 5714
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 4590
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 3426
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 3349
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2668
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 3959
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2513
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 11635
Pośrednictwo pracy krajowe 2613
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2658
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2304
Staże 10385
Prace interwencyjne 4526
Roboty publiczne 2945
Prace społecznie użyteczne 3420
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 9825
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 3027
Formy wsparcia dla osób bezrobotnych do 30 roku życia - BONY 4336
Bon stażowy 3370
Bon szkoleniowy 2370
Bon na zasiedlenie 2258
Bon zatrudnieniowy 2979
Refundacja wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych do 30 roku życia 4365
Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia 3014
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 3696
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 3646
Grant na telepracę 2748
Trójstronna umowa szkoleniowa 2712
Świadczenie aktywizacyjne 2839
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2507
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2836
Zwolnienia grupowe 2355
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. opłaconych składek naubezpieczenie społeczne 3189
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 3093
Zatrudnienie obywateli państw trzecich w Polsce 942
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 2626
Zezwolenia na pracę sezonową 745
Zasady ubiegania się o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemca 527
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 3070
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 2322
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 3801
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 2363
Dokumenty do pobrania 17160
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP - Powitalna 5037
Kontakt do urzędu pracy 56807
Dane teleadresowe 20101
Dane Urzędu 8429
Kierownictwo Urzędu 8920
Obszar działania 6344
Godziny otwarcia 11032
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) 6324
Usługi elektroniczne rynku pracy 2329
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 4764
Programy 5837
Realizowane 2619
Pomocna dłoń 95
NOWY START 408
Program regionalny 520
Zorientowani na SUKCES ZAWODOWY 916
Szansa na rozwój zawodowy 1051
Praca uszlachetnia 1005
Zakończone 2461
Inwestuję w siebie 509
Czas aktywności zawodowej 455
Czas na pracę 1087
Mój rozwój - moja przyszłość 1621
Praca wzbogaca 1063
Program specjalny - "Pozytywna Zmiana" 1243
Program specjalny - "Praca od DZIŚ" 1242
Program regionalny 984
Doświadczony pracownik 1858
Razem osiągniemy SUKCES 2107
Dziś aktywność- jutro PRACA 1951
Nowe Perspektywy 1913
AKTYWNOŚĆ - szansą powrotu na rynek pracy 1783
Program specjalny - "Praca dla CIEBIE" 1978
Program specjalny - "Poszukiwane zawody" 1832
Z.A.K- Zdolni, Aktywni, Kreatywni 2050
Powrót do pracy 1845
Młodzi aktywni 2285
Program specjalny - "Nasz cel to PRACA!" 2427
Program specjalny - "Praca dla mnie" 2571
Praca dla osób z doświadczeniem zawodowym 1977
Akcja Aktywizacja! 2298
Droga do sukcesu 2158
Drzwi do sukcesu 2190
Doświadczenie atutem osób po 50 roku życia 2951
Postaw na aktywność 2117
Praca to bezpieczna przyszłość 2087
Program skierowany do osób bezrobotnych do 25 roku życia 3602
Program specjalny - "Lepsze jutro" 2726
Program specjalny - "Gotowi do zmian" 2339
OPOLSZCZYZNA WALENCJA - WSPÓŁPRACA W ZWALCZANIU WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO 2233
Inwestycja w przyszłość to PRACA 2079
Projekty UE 6212
Realizowane 3501
POWER 2019 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (V) po II zmianie 16
RPO WO 2019 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (V) po II zmianie 18
Zakończone 2883
POWER 2018 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (IV) po zmianach III 340
RPO WO 2018 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (IV) po zmianach IV 228
POWER 2017 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (III) po zmianie 725
RPOWO 2017 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (III) po zmianie 694
POWER 2016 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (II) 1885
RPOWO 2016 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (II) 1661
POWER 2015 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (I) 3375
RPOWO 2014-2020 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (I) 2178
6.1.3 PO KL 2014 -"APS- Aktywność, Praca, Stabilizacja? 3891
6.1.3 PO KL 2012 -"APS- Aktywność, Praca, Stabilizacja? 4949
6.1.2 PO KL - ?Dobra kadra - skuteczne usługi? 4486
6.1.1 PO KL - ?Przerwać stagnację? 4555
Analizy i statystyki 7375
Bezrobocie w powiecie prudnickim z podziałem na gminy 7130
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 4783
Załącznik 1 do sprawozdania MPiPS-01 4131
Przydatne linki 3781
Dokumenty do pobrania 5967
Podstawy prawne 3347
Ochrona danych osobowych 773