Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 3468
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 82439
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 7765
Przyznanie statusu bezrobotnego 5891
Przyznanie statusu poszukującego pracy 5351
Utrata statusu bezrobotnego 5690
Utrata statusu poszukującego pracy 4290
Rejestracja bezrobotnych 27092
Rejestracja przez Internet 16651
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 5763
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 10693
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 8355
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 5707
Rejestracja poszukujących pracy 9247
Rejestracja przez Internet 7568
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 4095
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 5011
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 4342
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 8723
Prawa bezrobotnych 5305
Prawa poszukujących pracy 4387
Obowiązki bezrobotnych 5047
Obowiązki poszukujących pracy 4563
Ubezpieczenie zdrowotne 37055
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 13621
Pośrednictwo pracy krajowe 4141
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 4517
Poradnictwo zawodowe 7349
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 18761
Przygotowanie zawodowe dorosłych 8355
Staże 29757
Bon stażowy 6711
Bon szkoleniowy 5875
Bon na zasiedlenie 6997
Bon zatrudnieniowy 4817
Prace społecznie użyteczne 6361
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 4449
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 22504
Wysokość świadczeń pieniężnych 11009
Zasiłek dla bezrobotnych 10646
Ubezpieczenie zdrowotne 5039
Dodatek aktywizacyjny 6097
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 21797
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 5359
Dofinansowanie studiów podyplomowych 9835
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną 6602
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 6162
Zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca zatrudnienia i powrotu 5433
Zwrot kosztów zakwaterowania 4380
Pożyczka szkoleniowa 6207
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 4166
Finansowanie kosztów egzaminu i licencji 4715
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 3881
Dokumenty do pobrania 40403
Terminarz wypłacania świadczeń 7612
Partnerstwo Transgraniczne EURES-T Beskydy 5046
Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki 11301
Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna - SEPI 33640
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
Tarcza antykryzysowa COVID-19 11126
Dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw określonych branż udzielana na podstawie rozporządzenia rozdział 3 1156
Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców (art.15zzd) 28617
Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych (art.15zzda) 3742
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców 33076
Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną niezatrudniającą pracowników 25535
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych 3490
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej (art.15zze2) 2235
ABC pracodawców i przedsiębiorców 49263
Zgłoszenie oferty pracy 8889
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 6930
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 5260
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 5150
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4365
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 25581
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4264
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 18401
Pośrednictwo pracy krajowe 4468
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 4586
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 3717
Staże 16917
Prace interwencyjne 9738
Roboty publiczne 6532
Prace społecznie użyteczne 5048
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 15010
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 5044
Formy wsparcia dla osób bezrobotnych do 30 roku życia - BONY 8659
Bon stażowy 7975
Bon zatrudnieniowy 5881
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 5593
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 7093
Grant na telepracę 4524
Trójstronna umowa szkoleniowa 5005
Świadczenie aktywizacyjne 4931
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3935
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 4270
Zwolnienia grupowe 3852
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 5262
Zatrudnienie obywateli państw spoza UE i EOG w Polsce 3281
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 4762
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 3767
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 5401
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 3780
Dokumenty do pobrania 30092
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP - Powitalna 7524
Kontakt do urzędu pracy 78861
Dane teleadresowe 31412
Dane Urzędu 11891
Kierownictwo Urzędu 13083
Obszar działania 9491
Godziny otwarcia 16842
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) 10367
Usługi elektroniczne rynku pracy 4387
Fundusze Europejskie w Urzędzie 18672
Projekty UE - szczegóły 8896
Realizowane 5333
FEO Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia realizowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku (I) 377
FEO 2021-2027 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia realizowana przez PUP w Prudniku (II) 112
Zakończone 4547
PO WER 2022 "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (VII)" 756
RPO WO 2022 "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (VII)" 728
PO WER "Młodzi przedsiębiorcy w powiecie prudnickim" 745
PO WER 2020 - 2021 Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (VI) 1531
RPO WO 2020 - 2021 "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (VI)" 1788
POWER 2019 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (V) po IV zmianie 1471
RPO WO 2019 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (V) po IV zmianie 1291
POWER 2018 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (IV) po zmianach III 1849
RPO WO 2018 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (IV) po zmianach IV 1605
POWER 2017 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (III) po zmianie 2620
RPOWO 2017 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (III) po zmianie 2226
POWER 2016 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (II) 3384
RPOWO 2016 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (II) 3061
POWER 2015 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (I) 4833
RPOWO 2014-2020 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (I) 3924
6.1.3 PO KL 2014 -"APS- Aktywność, Praca, Stabilizacja? 5333
6.1.3 PO KL 2012 -"APS- Aktywność, Praca, Stabilizacja? 6609
6.1.2 PO KL - ?Dobra kadra - skuteczne usługi? 6128
6.1.1 PO KL - ?Przerwać stagnację? 6091
Programy 8979
Zakończone 4529
Praca uszlachetnia 2652
Inwestuję w siebie 2086
Zorientowani na SUKCES ZAWODOWY 2904
Program regionalny 2211
NOWY START 2445
Pomocna dłoń 2031
Czas aktywności zawodowej 2130
Czas na pracę 2653
Mój rozwój - moja przyszłość 3113
Praca wzbogaca 2764
Program specjalny - "Pozytywna Zmiana" 3160
Program specjalny - "Praca od DZIŚ" 3059
Program regionalny 2634
Doświadczony pracownik 4154
Razem osiągniemy SUKCES 3654
Dziś aktywność- jutro PRACA 3452
Nowe Perspektywy 3460
AKTYWNOŚĆ - szansą powrotu na rynek pracy 3294
Program specjalny - "Praca dla CIEBIE" 3714
Program specjalny - "Poszukiwane zawody" 3297
Z.A.K- Zdolni, Aktywni, Kreatywni 4602
Powrót do pracy 3368
Młodzi aktywni 3990
Program specjalny - "Nasz cel to PRACA!" 4076
Program specjalny - "Praca dla mnie" 4140
Praca dla osób z doświadczeniem zawodowym 3426
Akcja Aktywizacja! 3806
Droga do sukcesu 3625
Drzwi do sukcesu 3718
Doświadczenie atutem osób po 50 roku życia 5213
Postaw na aktywność 3531
Praca to bezpieczna przyszłość 4021
Program skierowany do osób bezrobotnych do 25 roku życia 6157
Program specjalny - "Lepsze jutro" 4378
Program specjalny - "Gotowi do zmian" 3894
OPOLSZCZYZNA WALENCJA - WSPÓŁPRACA W ZWALCZANIU WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO 3686
Szansa na rozwój zawodowy 2902
Inwestycja w przyszłość to PRACA 3576
Analizy i statystyki 11345
Statystyki od 2021 r. 1695
Załącznik 1 do sprawozdania MPiPS-01 za lata 2009 - 2020 7590
Bezrobocie w powiecie prudnickim z podziałem na gminy 10730
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 6634
Przydatne linki 5996
Dokumenty do pobrania 9445
Ochrona danych osobowych 3152
Deklaracja dostępności 1194
Informacja o Powiatowym Urzędzie Pracy w Prudniku w tekście łatwym do czytania (ETR) 944
Katalog Pracodawców 953
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 7112