Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 2240
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 52977
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 4919
Przyznanie statusu bezrobotnego 3699
Przyznanie statusu poszukującego pracy 3075
Utrata statusu bezrobotnego 2966
Utrata statusu poszukującego pracy 2672
Rejestracja bezrobotnych 11792
Rejestracja przez Internet 7339
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 3252
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 5590
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 4630
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2846
Rejestracja poszukujących pracy 5397
Rejestracja przez Internet 4567
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2600
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 2777
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2560
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 4810
Prawa bezrobotnych 3523
Prawa poszukujących pracy 2701
Obowiązki bezrobotnych 3329
Obowiązki poszukujących pracy 2640
Ubezpieczenie zdrowotne 13690
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 9298
Pośrednictwo pracy krajowe 2633
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2971
Poradnictwo zawodowe 4122
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 10314
Przygotowanie zawodowe dorosłych 4341
Staże 23587
Bon stażowy 4667
Bon szkoleniowy 2567
Bon na zasiedlenie 3685
Bon zatrudnieniowy 2945
Prace społecznie użyteczne 4803
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2904
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 12006
Wysokość świadczeń pieniężnych 6178
Zasiłek dla bezrobotnych 5635
Ubezpieczenie zdrowotne 3077
Dodatek aktywizacyjny 3662
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 9750
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 3252
Finansowanie studiów podyplomowych z Funduszu Pracy 4689
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną 4766
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 3257
Zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca zatrudnienia i powrotu 3499
Zwrot kosztów zakwaterowania 2734
Pożyczka szkoleniowa 4075
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2696
Finansowanie kosztów egzaminu i licencji 2972
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2354
Dokumenty do pobrania 22871
Terminarz wypłacania świadczeń 4143
Partnerstwo Transgraniczne EURES-T Beskydy 3167
Wysokość zasiłków 5671
Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna - SEPI 10717
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 32691
Zgłoszenie oferty pracy 5821
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 4680
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 3463
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 3398
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2710
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 4996
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2546
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 11861
Pośrednictwo pracy krajowe 2648
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2698
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2331
Staże 10575
Prace interwencyjne 4625
Roboty publiczne 3025
Prace społecznie użyteczne 3445
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 9939
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 3073
Formy wsparcia dla osób bezrobotnych do 30 roku życia - BONY 4504
Bon stażowy 3432
Bon szkoleniowy 2424
Bon na zasiedlenie 2301
Bon zatrudnieniowy 3049
Refundacja wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych do 30 roku życia 4465
Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia 3048
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 3729
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 3737
Grant na telepracę 2783
Trójstronna umowa szkoleniowa 2775
Świadczenie aktywizacyjne 2902
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2545
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2864
Zwolnienia grupowe 2392
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. opłaconych składek naubezpieczenie społeczne 3221
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 3138
Zatrudnienie obywateli państw trzecich w Polsce 999
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 2961
Zezwolenia na pracę sezonową 794
Zasady ubiegania się o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemca 557
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 3111
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 2357
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 3844
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 2399
Dokumenty do pobrania 17451
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP - Powitalna 5142
Kontakt do urzędu pracy 57610
Dane teleadresowe 20462
Dane Urzędu 8543
Kierownictwo Urzędu 9060
Obszar działania 6451
Godziny otwarcia 11180
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) 6440
Usługi elektroniczne rynku pracy 2396
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 4885
Programy 5953
Realizowane 2661
Pomocna dłoń 141
NOWY START 448
Program regionalny 559
Zorientowani na SUKCES ZAWODOWY 957
Szansa na rozwój zawodowy 1091
Praca uszlachetnia 1044
Zakończone 2491
Inwestuję w siebie 556
Czas aktywności zawodowej 496
Czas na pracę 1131
Mój rozwój - moja przyszłość 1659
Praca wzbogaca 1112
Program specjalny - "Pozytywna Zmiana" 1309
Program specjalny - "Praca od DZIŚ" 1302
Program regionalny 1017
Doświadczony pracownik 1900
Razem osiągniemy SUKCES 2168
Dziś aktywność- jutro PRACA 1981
Nowe Perspektywy 1946
AKTYWNOŚĆ - szansą powrotu na rynek pracy 1812
Program specjalny - "Praca dla CIEBIE" 2015
Program specjalny - "Poszukiwane zawody" 1857
Z.A.K- Zdolni, Aktywni, Kreatywni 2094
Powrót do pracy 1882
Młodzi aktywni 2314
Program specjalny - "Nasz cel to PRACA!" 2463
Program specjalny - "Praca dla mnie" 2617
Praca dla osób z doświadczeniem zawodowym 2010
Akcja Aktywizacja! 2330
Droga do sukcesu 2191
Drzwi do sukcesu 2227
Doświadczenie atutem osób po 50 roku życia 2985
Postaw na aktywność 2148
Praca to bezpieczna przyszłość 2117
Program skierowany do osób bezrobotnych do 25 roku życia 3676
Program specjalny - "Lepsze jutro" 2775
Program specjalny - "Gotowi do zmian" 2380
OPOLSZCZYZNA WALENCJA - WSPÓŁPRACA W ZWALCZANIU WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO 2266
Inwestycja w przyszłość to PRACA 2107
Projekty UE 6294
Realizowane 3542
POWER 2019 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (V) po II zmianie 52
RPO WO 2019 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (V) po II zmianie 53
Zakończone 2915
POWER 2018 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (IV) po zmianach III 373
RPO WO 2018 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (IV) po zmianach IV 254
POWER 2017 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (III) po zmianie 753
RPOWO 2017 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (III) po zmianie 723
POWER 2016 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (II) 1926
RPOWO 2016 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (II) 1705
POWER 2015 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (I) 3429
RPOWO 2014-2020 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (I) 2209
6.1.3 PO KL 2014 -"APS- Aktywność, Praca, Stabilizacja? 3930
6.1.3 PO KL 2012 -"APS- Aktywność, Praca, Stabilizacja? 4981
6.1.2 PO KL - ?Dobra kadra - skuteczne usługi? 4516
6.1.1 PO KL - ?Przerwać stagnację? 4581
Analizy i statystyki 7490
Bezrobocie w powiecie prudnickim z podziałem na gminy 7216
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 4832
Załącznik 1 do sprawozdania MPiPS-01 4205
Przydatne linki 3860
Dokumenty do pobrania 6071
Podstawy prawne 3389
Ochrona danych osobowych 839