Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 3319
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 78046
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 7371
Przyznanie statusu bezrobotnego 5549
Przyznanie statusu poszukującego pracy 4593
Utrata statusu bezrobotnego 5363
Utrata statusu poszukującego pracy 4031
Rejestracja bezrobotnych 25472
Rejestracja przez Internet 15614
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 5438
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 9973
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 7823
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 5383
Rejestracja poszukujących pracy 8809
Rejestracja przez Internet 7061
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 3846
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 4752
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 4061
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 8350
Prawa bezrobotnych 5006
Prawa poszukujących pracy 4073
Obowiązki bezrobotnych 4797
Obowiązki poszukujących pracy 4297
Ubezpieczenie zdrowotne 32464
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 12992
Pośrednictwo pracy krajowe 3897
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 4266
Poradnictwo zawodowe 6948
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 17338
Przygotowanie zawodowe dorosłych 7394
Staże 29101
Bon stażowy 6427
Bon szkoleniowy 5071
Bon na zasiedlenie 6419
Bon zatrudnieniowy 4581
Prace społecznie użyteczne 6101
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 4207
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 21054
Wysokość świadczeń pieniężnych 10459
Zasiłek dla bezrobotnych 9952
Ubezpieczenie zdrowotne 4696
Dodatek aktywizacyjny 5725
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 20226
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 5029
Dofinansowanie studiów podyplomowych 9071
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną 6347
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 5863
Zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca zatrudnienia i powrotu 5163
Zwrot kosztów zakwaterowania 4080
Pożyczka szkoleniowa 5881
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 3922
Finansowanie kosztów egzaminu i licencji 4441
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 3655
Dokumenty do pobrania 37619
Terminarz wypłacania świadczeń 7119
Partnerstwo Transgraniczne EURES-T Beskydy 4758
Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki 10450
Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna - SEPI 33020
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
Tarcza antykryzysowa COVID-19 10828
Dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw określonych branż udzielana na podstawie rozporządzenia rozdział 3 923
Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców (art.15zzd) 28196
Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych (art.15zzda) 3484
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców 32702
Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną niezatrudniającą pracowników 25211
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych 3219
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej (art.15zze2) 2017
ABC pracodawców i przedsiębiorców 46959
Zgłoszenie oferty pracy 8491
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 6637
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 4964
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 4884
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4123
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 25234
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4049
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 17584
Pośrednictwo pracy krajowe 4143
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 4291
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 3480
Staże 15804
Prace interwencyjne 8820
Roboty publiczne 6138
Prace społecznie użyteczne 4802
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 14241
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego 4726
Formy wsparcia dla osób bezrobotnych do 30 roku życia - BONY 8406
Bon stażowy 7195
Bon zatrudnieniowy 5604
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 5314
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 6492
Grant na telepracę 4242
Trójstronna umowa szkoleniowa 4650
Świadczenie aktywizacyjne 4696
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3719
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 4044
Zwolnienia grupowe 3622
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 4954
Zatrudnienie obywateli państw spoza UE i EOG w Polsce 2956
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 4500
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 3546
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 5086
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 3522
Dokumenty do pobrania 28200
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP - Powitalna 7179
Kontakt do urzędu pracy 77361
Dane teleadresowe 30445
Dane Urzędu 11502
Kierownictwo Urzędu 12509
Obszar działania 9104
Godziny otwarcia 16210
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) 9871
Usługi elektroniczne rynku pracy 4096
Fundusze Europejskie w Urzędzie 15350
Projekty UE - szczegóły 8512
Realizowane 5075
PO WER 2022 "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (VII)" 437
RPO WO 2022 "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (VII)" 429
PO WER "Młodzi przedsiębiorcy w powiecie prudnickim" 443
Zakończone 4298
PO WER 2020 - 2021 Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (VI) 1296
RPO WO 2020 - 2021 "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (VI)" 1562
POWER 2019 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (V) po IV zmianie 1240
RPO WO 2019 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (V) po IV zmianie 1078
POWER 2018 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (IV) po zmianach III 1588
RPO WO 2018 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (IV) po zmianach IV 1385
POWER 2017 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (III) po zmianie 2393
RPOWO 2017 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (III) po zmianie 2017
POWER 2016 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (II) 3139
RPOWO 2016 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (II) 2825
POWER 2015 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (I) 4607
RPOWO 2014-2020 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (I) 3659
6.1.3 PO KL 2014 -"APS- Aktywność, Praca, Stabilizacja? 5086
6.1.3 PO KL 2012 -"APS- Aktywność, Praca, Stabilizacja? 6318
6.1.2 PO KL - ?Dobra kadra - skuteczne usługi? 5877
6.1.1 PO KL - ?Przerwać stagnację? 5835
Programy 8530
Zakończone 4292
Praca uszlachetnia 2398
Inwestuję w siebie 1850
Zorientowani na SUKCES ZAWODOWY 2655
Program regionalny 1970
NOWY START 2185
Pomocna dłoń 1774
Czas aktywności zawodowej 1878
Czas na pracę 2404
Mój rozwój - moja przyszłość 2868
Praca wzbogaca 2523
Program specjalny - "Pozytywna Zmiana" 2915
Program specjalny - "Praca od DZIŚ" 2800
Program regionalny 2390
Doświadczony pracownik 3850
Razem osiągniemy SUKCES 3418
Dziś aktywność- jutro PRACA 3211
Nowe Perspektywy 3243
AKTYWNOŚĆ - szansą powrotu na rynek pracy 3048
Program specjalny - "Praca dla CIEBIE" 3462
Program specjalny - "Poszukiwane zawody" 3067
Z.A.K- Zdolni, Aktywni, Kreatywni 4326
Powrót do pracy 3129
Młodzi aktywni 3766
Program specjalny - "Nasz cel to PRACA!" 3800
Program specjalny - "Praca dla mnie" 3900
Praca dla osób z doświadczeniem zawodowym 3204
Akcja Aktywizacja! 3570
Droga do sukcesu 3388
Drzwi do sukcesu 3488
Doświadczenie atutem osób po 50 roku życia 4930
Postaw na aktywność 3314
Praca to bezpieczna przyszłość 3784
Program skierowany do osób bezrobotnych do 25 roku życia 5918
Program specjalny - "Lepsze jutro" 4148
Program specjalny - "Gotowi do zmian" 3665
OPOLSZCZYZNA WALENCJA - WSPÓŁPRACA W ZWALCZANIU WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO 3451
Szansa na rozwój zawodowy 2625
Inwestycja w przyszłość to PRACA 3308
Analizy i statystyki 10826
Statystyki od 2021 r. 1192
Załącznik 1 do sprawozdania MPiPS-01 za lata 2009 - 2020 7237
Bezrobocie w powiecie prudnickim z podziałem na gminy 10196
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 6308
Przydatne linki 5721
Dokumenty do pobrania 8970
Ochrona danych osobowych 2808
Deklaracja dostępności 942
Informacja o Powiatowym Urzędzie Pracy w Prudniku w tekście łatwym do czytania (ETR) 704
Katalog Pracodawców 551
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 6790