Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Zakończone » RPOWO 2014-2020 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (I)

RPOWO 2014-2020 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (I)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020
Projekt ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy

w powiecie prudnickim (I)”
Oś priorytetowa VII Konkurencyjny rynek pracy
Działanie 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP

Projekt w ramach Działania 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP w ramach RPO WO 2014-2020

Cel główny projektu:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia, w tym znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim

Wartość projektu: 1 633 000,00 zł

Grupa docelowa:

Uczestnikami projektu są wyłącznie osoby w wieku powyżej 30 roku życia pozostające bez pracy zarejestrowane w PUP, zakwalifikowane do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu pomocy II (tzw. wymagający wsparcia).

Liczba uczestników projektu:

209 osób (110K/99M) bezrobotnych w tym:

- 45 (23K/22M) osób długotrwale bezrobotnych

- 6 (4K/2M) osób z niepełnosprawnościami

- 29 (18K/11M) osób powyżej 50 roku życia

- 92 (43K/49M) osoby o niskich kwalifikacjach

- 2 (1K/1M) migrantów powrotnych oraz imigrantów

- 6 (6K/0M) osób posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia

Okres realizacji: 01.01.2015r.-31.12.2015r.

Formy wsparcia:

1) Staże- 179 osób

2) Szkolenia- 20 osób

3) Dotacje- 10 osób

Strona dodana przez: Radosław Nosidlak (2015-07-10 13:09:38)
Zredagowana przez: Radosław Nosidlak (2015-09-02 08:11:59)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-prudnik.pl/strona/rpowo-2014-2020-aktywizacja-zawodowa-osob-bezrobotnych-w-tym-zwlaszcza-znajdujacych-sie-w-szczegolnie-trudnej-sytuacji-na-rynku-pracy-w-powiecie-prudnickim-(i)/238