Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Przygotowanie zawodowe dorosłych

Przygotowanie zawodowe dorosłych

Przygotowanie zawodowe dorosłych to instrument aktywizacji w formie praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych, realizowany bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą, według programu obejmującego nabywanie przez uczestników umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej, zakończony egzaminem.

Przygotowanie zawodowe dorosłych realizowane jest w dwóch formach:

  1. Praktycznej nauki zawodu dorosłych, umożliwiającej uzyskanie świadectwa czeladniczego, świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, trwającej od 6 do 12 miesięcy,
  2. Przyuczenia do pracy dorosłych, umożliwiającego uzyskanie wybranych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności potwierdzonych zaświadczeniem lub świadectwem, które trwa od 3 do 6 miesięcy.


Refundacja wydatków dla pracodawcy
Starosta refunduje pracodawcy, z którym zawarł umowę w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych, określone w umowie wydatki poniesione na uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych, w szczególności na:

  • materiały i surowce,
  • eksploatację maszyn i urządzeń,
  • odzież roboczą,
  • posiłki regeneracyjne,
  • inne środki niezbędne do realizacji programu przygotowania zawodowego dorosłych w wymiarze do 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za każdy pełny miesiąc realizacji programu.


Premia dla pracodawcy:
Pracodawcy, z którym starosta zawarł umowę w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych przysługuje premia po zakończeniu tej formy aktywizacji, jeżeli skierowany przez starostę uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych ukończył program praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych i zdał egzamin sprawdzający.
Premia jest przyznawana w wysokości 400 zł za każdy pełny miesiąc przygotowania zawodowego dorosłych, zrealizowanego dla każdego skierowanego uczestnika.

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o organizację przygotowania zawodowego dorosłych dostępne są na stronie www.pup-prudnik.pl w dziale Dokumenty do pobrania oraz w siedzibie PUP.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:07:01)
Zredagowana przez: Radosław Nosidlak (2015-02-23 08:20:17)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-prudnik.pl/strona/przygotowanie-zawodowe-doroslych/111