Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Zakończone » POWER 2017 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (III) po zmianie

POWER 2017 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (III) po zmianie

Projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (III) jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER.

Projekt pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w powiecie prudnickim (III)

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy
Działanie 1.1 - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe
Poddziałanie 1.1.1 – Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Cel główny projektu:
Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie prudnickim.

Całkowita wartość projektu: 929 817,91 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 783 650,53 zł

Grupa docelowa:
Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne (dla których został ustalony I lub II profil pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Liczba uczestników projektu: 122 osoby (67K/55M) bezrobotnych w tym:

  • 3 (2K/1M) osoby z niepełnosprawnościami
  • 27 (20K/7M) osób długotrwale bezrobotnychOkres realizacji: 01.01.2017r.-31.12.2017r.

Formy wsparcia:

  1. Staże- 75 osób
  2. Szkolenia zawodowe- 22 osoby
  3. Bony na zasiedlenie- 17 osób
  4. Jednorazowe środki na uruchomienie działalności gospodarczej- 8 osób
Strona dodana przez: Radosław Nosidlak (2017-12-05 22:02:26)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-prudnik.pl/strona/power-2017-aktywizacja-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-prudnickim-(iii)-po-zmianie/268