Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Zakończone » POWER 2018 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (IV) po zmianach III

POWER 2018 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (IV) po zmianach III

Projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (IV) jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER.

Projekt pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (IV)
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy
Działanie 1.1 - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 – Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Cel główny projektu:
Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie prudnickim

Całkowita wartość projektu: 1 065 718,96 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 898 187,94 zł

Grupa docelowa:
Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne (dla których został ustalony I lub II profil pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu
(tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Zgodnie z definicją przyjętą w PO WER 2014-2020 za osobę należącą do grupy NEET uznaje się osobę, która spełnia
łącznie 3 następujące warunki:

1) nie pracuje,

2) nie kształci się tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym; studenci studiów zaocznych i wieczorowych kwalifikują się do kategorii NEET,

3) nie szkoli tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych w okresie ostatnich 4 tygodni ze środków publicznych)

Liczba uczestników projektu: 136 osób (66K/70M) bezrobotnych w tym:

  • 1 (1K/0M) osoba z niepełnosprawnościami
  • 24 (17K/7M) osoby długotrwale bezrobotne

Okres realizacji: 01.01.2018 r.-31.12.2018 r.

Formy wsparcia jakie można otrzymać w ramach realizowanego przez Urząd projektu:

  1. Usługi poradnictwa zawodowego i indywidualny plan działania – dla wszystkich uczestników projektu
  2. Staże - 78 osób (rekrutacja na bieżąco, należy zgłaszać się do swojego doradcy klienta)
  3. Szkolenia zawodowe - 18 osób (rekrutacja na bieżąco, należy zgłaszać się do swojego doradcy klienta)
  4. Bony na zasiedlenie - 15 osób (rekrutacja na bieżąco, należy zgłaszać się do swojego doradcy klienta)
  5. Prace interwencyjne - 12 osób (rekrutacja na bieżąco, należy zgłaszać się do swojego doradcy klienta)
  6. Jednorazowe środki na uruchomienie działalności gospodarczej - 11 osób (zgodnie z ogłaszanymi naborami)
  7. Doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy - 5 osób (zgodnie z ogłaszanymi naborami)

Rekrutacja do projektu trwa w okresie: 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.

ZAPRASZAMY WSZYSTKIE ZAINTERESOWANE OSOBY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!

Szczegółowe informacje na temat realizowanego projektu, możliwości otrzymania wsparcia i rekrutacji można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku przy ul. Jagiellońskiej 21, u swojego doradcy klienta oraz pod numerem telefonu: 77 436 23 04 wew. 78 - koordynator projektu - Ewelina Willim.

Strona dodana przez: Radosław Nosidlak (2018-10-10 10:50:04)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-prudnik.pl/strona/power-2018-aktywizacja-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-prudnickim-(iv)-po-zmianach-iii/284