Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Zakończone » POWER 2016 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (II)

POWER 2016 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (II)

Projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (II) jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER.

Projekt pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w powiecie prudnickim (II)

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy
Działanie 1.1 - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy
Poddziałanie 1.1.1 – Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Cel główny projektu:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie prudnickim

Całkowita wartość projektu: 1 283 441,14 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 081 684,19 zł

Grupa docelowa:

Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Prudniku jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET), zgodnie z definicją osób z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Liczba uczestników projektu: 126 osób (73K/53M) bezrobotnych w tym:

- 2 (1K/1M) osoby niepełnosprawne

- 23 (14K/9M) osoby długotrwale bezrobotne

Okres realizacji: 01.01.2016r.-31.12.2016r.

Formy wsparcia:

1) Szkolenia- 20 osób

2) Staże- 95 osób

3) Bony na zasiedlenie- 6 osób

4) Jednorazowe środki na uruchomienie działalności gospodarczej- 5 osób

Strona dodana przez: Radosław Nosidlak (2016-02-04 08:45:21)
Zredagowana przez: Radosław Nosidlak (2016-02-04 08:45:51)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-prudnik.pl/strona/power-2016-aktywizacja-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-prudnickim-(ii)/247