Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Zakończone » RPOWO 2016 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (II)

RPOWO 2016 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (II)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1
Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP RPO WO 2014-2020.


Projekt pn. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych,w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (II)

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020
Oś priorytetowa VII Konkurencyjny rynek pracy
Działanie 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP

Cel główny projektu:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia, w tym znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim 

Całkowita wartość projektu: 1 458 201,34 zł 

Dofinansowanie projektu z UE: 1 239 471,14 zł 

Grupa docelowa: 

Uczestnikami projektu są wyłącznie osoby w wieku powyżej 29 roku życia pozostające bez pracy zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Prudniku jako osoby bezrobotne, zakwalifikowane do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni)
lub profilu pomocy II (tzw. wymagający wsparcia) w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w tym zwłaszcza osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj.:
a) kobiety, b) osoby z niepełnosprawnościami, c) osoby po 50 roku życia, d) osoby długotrwale bezrobotne, e) osoby o niskich kwalifikacjach, f) osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, g) migranci powrotni i imigranci.

Liczba uczestników projektu: 

186 osób (95K/91M) bezrobotnych w tym: 

  • 40 (21K/19M) osób długotrwale bezrobotnych
  • 6 (4K/2M) osób z niepełnosprawnościami
  • 27 (18K/9M) osób w wieku 50 lat i więcej
  • 94 (45K/49M) osoby o niskich kwalifikacjach
  • 11 (11K/0M) kobiet posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia  

Okres realizacji: 01.01.2016 r.-31.12.2016 r.

Formy wsparcia: 

  1. Staże- 158 (92K/66M) osób
  2. Szkolenia zawodowe- 24 ( 2K/22M) osoby
  3. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej- 4 osoby (1K3M)
Strona dodana przez: Radosław Nosidlak (2016-04-01 07:14:09)
Zredagowana przez: Radosław Nosidlak (2016-04-01 07:16:10)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-prudnik.pl/strona/rpowo-2016-aktywizacja-zawodowa-osob-bezrobotnych-w-tym-zwlaszcza-znajdujacych-sie-w-szczegolnie-trudnej-sytuacji-na-rynku-pracy-w-powiecie-prudnickim-(ii)/251