Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Zakończone » PO WER "Młodzi przedsiębiorcy w powiecie prudnickim"

PO WER "Młodzi przedsiębiorcy w powiecie prudnickim"

Projekt Młodzi przedsiębiorcy w powiecie prudnickim jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 1.2.1 PO WER.

 

Projekt pn. Młodzi przedsiębiorcy w powiecie prudnickim

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 1.2 - Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe
Poddziałanie 1.2.1 – Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Cel główny projektu:
Zwiększenie przedsiębiorczości wśród osób młodych (18 -29 lat) zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Prudniku poprzez udzielenie bezzwrotnych środków na otworzenie działalności gospodarczej.


Całkowita wartość projektu: 762 195,00 zł


Grupa docelowa:

Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osoby
z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne spośród których co najmniej 60% stanowią osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020


Liczba uczestników projektu:
osób 25 (18K/7M) bezrobotnych w tym:

  • 5 (3K,2M) osób długotrwale bezrobotnych


Okres realizacji:
01.11.2021 r.-30.10.2023 r.


Formy wsparcia jakie można otrzymać w ramach realizowanego przez Urząd projektu:

  1. Jednorazowe środki na uruchomienie działalności gospodarczej - 25 osób (zgodnie z ogłaszanymi naborami)


Okres realizacji projektu: 01.11.2021 r. – 30.10.2023 r.


Rekrutacja do projektu trwa w okresie: 01.11.2021 r. - 31.08.2022 r.

 

ZAPRASZAMY WSZYSTKIE ZAINTERESOWANE OSOBY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!

 

Szczegółowe informacje na temat realizowanego projektu, możliwości otrzymania wsparcia i rekrutacji można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku przy ul. Jagiellońskiej 21, u swojego doradcy klienta oraz pod numerem telefonu: 77 436 99 82 koordynator projektu – Aleksandra Kulbaba

Strona dodana przez: Radosław Nosidlak (2022-01-14 08:41:14)
Zredagowana przez: Radosław Nosidlak (2022-01-14 08:41:56)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-prudnik.pl/strona/po-wer-mlodzi-przedsiebiorcy-w-powiecie-prudnickim-/313