Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2016-11-25

Informacja

Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku informuje, że wnioski o organizację staży, prac interwencyjnych, robót publicznych oraz innych aktywnych form złożone od 24 listopada 2016 roku będą zrealizowane w nowym roku 2017. Dyscyplina finansów publicznych nakłada na nas obowiązek przestrzegania zasady zaciągania zobowiązań do 30% limitu środków Funduszu Pracy.

Czytaj aktualność: Informacja
2016-05-17

Zaproszenie do projektu pn. "(Od)Ważni na rynku pracy...)

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL waz z Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych rozpoczyna realizację projektu pn. „(Od)Ważni na rynku pracy – aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 – Oś VIII Integracja społeczna dla działania 8.2 Włączenie społeczne.

Okres realizacji projektu: 1 kwietnia 2016 r. – 31 marca 2018 r.

Czytaj aktualność: Zaproszenie do projektu pn. "(Od)Ważni na rynku pracy...)
2016-02-23

Nabór wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku zaprasza do składania wniosków pracodawców lub przedsiębiorców o refundację ze środków Funduszu Pracy części kosztów wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.

Wnioski dot. refundacji części kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia przyjmowane są na bieżąco.

Czytaj aktualność: Nabór wniosków
2016-02-08

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku ogłasza, że z dniem 09.02.2016 r. nabór wniosków od pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców zostaje wstrzymany.

Jednocześnie informujemy, że po uzyskaniu dodatkowych środków z rezerwy KFS nabór wniosków zostanie wznowiony. O wznowieniu przyjmowania wniosków oraz warunkach wydatkowania środków z rezerwy KFS powiadomimy Państwa na naszej stronie internetowej.

 

Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Forma aktywizacji Lokalizacja Stanowisko Miejsc Ważność
Porady grupowe w I kwartale 2017 r. PUP Prudnik Doradca zawodowy 60 od 2017-01-01
do 2017-03-31
Porady grupowe w IV kwartale 2016 r. PUP Prudnik Doradca zawodowy 60 od 2016-10-01
do 2016-12-31
< poprzednia 1 następna > - strona