Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2015-05-20

Gwarancje dla młodzieży

Pod adresem gdm.praca.gov.pl uruchomiona została strona internetowa programu pn. „Gwarancje dla młodzieży”. Można tam znaleźć informacje o:

 • programie – opis, dane statystyczne związane z jego realizacją oraz dokumenty programowe;
 • ofercie dla młodzieży, opisanej w trzech blokach tematycznych :

  - „rozpocznij pracę lub podejmij działalność gospodarczą”;

  - „podnieś kompetencje zawodowe”;
  - „skorzystaj z aktywizacji w ramach projektów”;
 • realizatorach programu – zadaniach realizowanych w ramach programu przez: MPiPS, MIR, Urzędy Pracy, Ochotnicze Hufce Pracy, Partnerów Rynku Pracy, Bank Gospodarstwa Krajowego.
Czytaj aktualność: Gwarancje dla młodzieży
2015-05-18

Nabór wniosków o organizację staży

Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku ogłasza nabór wniosków o organizację staży w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego skierowanego dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w szczególności dla :

 • długotrwale bezrobotnych,
 • osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • powyżej 50 roku życia,
 • posiadających niskie kwalifikacje,
 • migrantów powrotnych,
 • osób wychowujących co najmniej 1 dziecko do 6 roku życia.

Wnioski będą przyjmowane do dnia 08 czerwca 2015 roku.

Wnioski nie wypełnione w całości lub bez wymaganych załączników – nie będą rozpatrywane.
Realizujemy wnioski wyłącznie gwarantujące zatrudnienie ( minimum 3 miesiące).

Czytaj aktualność: Nabór wniosków o organizację staży
2015-05-12

Informacja

Dnia 26.05.2015r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Prudniku o godz. 12:00 odbędzie się spotkanie informacyjne
z przedstawicielami Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Arbitrażu dotyczące projektu pn. „Możemy więcej!”.

Zapraszamy osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w wieku 18 – 64 lata, zamieszkałe na terenie powiatu prudnickiego.

Celem projektu jest aktywne włączenie osób niepełnosprawnych w życie zawodowe poprzez likwidację trudności i barier z jakimi spotykają się one podczas poszukiwania pracy.

Uczestnicy projektu skorzystają z:

 • Poradnictwa zawodowego;
 • Wsparcia psychologicznego;
 • Szkoleń zawodowych;
 • 5-cio miesięcznych staży zawodowych.
2015-05-11

Konkurs "Kreator miejsc pracy"

Informujemy, że do 29 maja pracodawcy mogą zgłaszać się do drugiej edycji konkursu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Kreator miejsc pracy”.
Konkurs ma na celu wyróżnienie pracodawców, którzy tworzą nowe miejsca pracy oraz którzy zatrudnili najwięcej pracowników w 2014r. Nagrody będą wręczane w pięciu kategoriach: mała, średnia, duża firma oraz duża firma przemysłowo-produkcyjna, a także duża firma handlowo-usługowa.
Aby zgłosić swój udział w konkursie należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.mpips.gov.pl/konkurs i przesłać go na adres konkurs@mpips.gov.pl, wysłać pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa z dopiskiem KONKURS KREATOR). Udział w konkursie jest bezpłatny.
Nagrody pracodawcom wręczy minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak- Kamysz podczas uroczystej gali w czerwcu. Zwycięzcy konkursu otrzymają przez rok prawo posługiwania się tytułem „ Kreator miejsc pracy” i logiem konkursu.

Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Forma aktywizacji Lokalizacja Stanowisko Miejsc Ważność
Nabór wniosków o organizację staży PUP Prudnik nie dotyczy 150 od 2015-05-18
do 2015-06-09
Nabór wniosków na dotacje dla osób do 29 roku życia w ramach programu POWER PUP Prudnik nie dotyczy 9 od 2015-03-19
do 2015-05-29
Krajowy Fundusz Szkoleniowy PUP Prudnik nie dotyczy 35 od 2015-03-02
do 2015-06-30
Porady grupowe w II kwartale 2015r. PUP Prudnik Doradca zawodowy 60 od 2015-04-01
do 2015-06-30
< poprzednia 1 następna > - strona