Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2017-04-21

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej

Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku ogłasza kolejny nabór wniosków pracodawców o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Maksymalna kwota refundacji o jaką można wnioskować wynosi 20 000 zł.

Termin składania wniosków: Wnioski przyjmowane będą od 24.04.2017 r. do 28.04.2017 r.

Szczegółowe informacje dotyczące przyznania środków można uzyskać pod nr tel. 77 436 99 84 lub osobiście w siedzibie PUP w Prudniku ul. Jagiellońska 21.

Czytaj aktualność: Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej
2017-04-21

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku zaprasza osoby w wieku powyżej 30 roku życia pozostające bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Prudniku jako osoby bezrobotne zakwalifikowane do II profilu pomocy do składania wniosków o przyznanie środków na podjecie działalności gospodarczej.
Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby w wieku powyżej 30 roku życia, a w szczególności:

 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby po 50 roku życia,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia.

Maksymalna kwota dotacji o jaką można wnioskować wynosi 20 000 zł.

Termin składania wniosków: Wnioski przyjmowane będą od 24.04.2017 r. do 28.04.2017 r.

Szczegółowe informacje dotyczące przyznania środków można uzyskać pod nr tel. 77 436 99 84 lub osobiście w siedzibie PUP w Prudniku ul. Jagiellońska 21.

Jednocześnie informujemy, że nabór wniosków o przyznanie dotacji dla osób do 30 roku życia planowany jest na przełomie maja/czerwca.

Czytaj aktualność: Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej
2017-01-27

Wyróżnienie dla PUP w Prudniku

W dniu 23 stycznia 2017 roku w Katowicach odbyła się konferencja z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia.

Święto przypadające na dzień 27 stycznia upamiętnia podpis Dekretu o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami z 1919 roku.

Z tej okazji wręczono najlepszym urzędom pracy wyróżnienia za ,,uzyskanie w 2016 roku wysokiej skuteczności działań aktywizacyjnych podejmowanych wobec osób bezrobotnych w województwie opolskim”.

Z województwa opolskiego wyróżniono cztery urzędy pracy wśród nich Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku.

Z rąk Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Stanisława Szweda, wyróżnienie odebrała Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku Pani Grażyna Klimko.

Czytaj aktualność: Wyróżnienie dla PUP w Prudniku
2015-05-20

Gwarancje dla młodzieży

Pod adresem gdm.praca.gov.pl uruchomiona została strona internetowa programu pn. „Gwarancje dla młodzieży”. Można tam znaleźć informacje o:

 • programie – opis, dane statystyczne związane z jego realizacją oraz dokumenty programowe;
 • ofercie dla młodzieży, opisanej w trzech blokach tematycznych :

  - „rozpocznij pracę lub podejmij działalność gospodarczą”;

  - „podnieś kompetencje zawodowe”;
  - „skorzystaj z aktywizacji w ramach projektów”;
 • realizatorach programu – zadaniach realizowanych w ramach programu przez: MPiPS, MIR, Urzędy Pracy, Ochotnicze Hufce Pracy, Partnerów Rynku Pracy, Bank Gospodarstwa Krajowego.
Czytaj aktualność: Gwarancje dla młodzieży
Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Forma aktywizacji Lokalizacja Stanowisko Miejsc Ważność
Porady grupowe w II kwartale 2017 r. PUP Prudnik Doradca zawodowy 60 od 2017-04-01
do 2017-06-30
< poprzednia 1 następna > - strona