Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2015-03-27

Informacja dotycząca wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu

Informujemy, że wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu przyjmowane będą do dnia 10 kwietnia 2015r.

Termin kolejnego naboru zamieszczony będzie na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku - III dekada maja 2015r.

2015-03-20

Zaproszenie do udziału w projekcie „Z niepłnosprawnością na rynku pracy”

Zapraszamy do udziału w BEZPŁATNYM projekciee „Z niepłnosprawnością na rynku pracy” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Czytaj aktualność: Zaproszenie do udziału w projekcie „Z niepłnosprawnością na rynku pracy”
2015-03-19

Nabór wniosków na dotacje dla osób do 29 roku życia w ramach programu POWER

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku ogłasza nabór wniosków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER Projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

O dotację mogą ubiegać się osoby w wieku 18-29 lat, zarejestrowane w PUP Prudnik jako bezrobotne, dla których został ustalony I lub II profil pomocy, niepracujące, niekształcące się w systemie dziennym i niekorzystające ze szkoleń lub kursów finansowanych ze środków publicznych w ciągu 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu

Wnioski o przyznanie dotacji przyjmowane będą w terminie: od 30.03.2015 do 29.05.2015

Maksymalna kwota dotacji o jaką można wnioskować wynosi 20 000 zł.

Osoby zainteresowane oraz spełniające powyższe kryteria zaprasza się do składania wniosków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Prudniku.

2015-03-04

Informacja

Z uwagi na wyczerpanie środków Funduszu Pracy, przeznaczonych na finansowanie Pracodawcy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku informuje, iż z dniem 05.03.2015 r. wstrzymuje nabór wniosków.
Jednocześnie informujemy, że ponowny nabór wniosków zostanie ogłoszony po otrzymaniu środków na realizację kolejnych programów.

 

Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Forma aktywizacji Lokalizacja Stanowisko Miejsc Ważność
Nabór wniosków na dotacje dla osób do 29 roku życia w ramach programu POWER PUP Prudnik nie dotyczy 9 od 2015-03-19
do 2015-05-29
Krajowy Fundusz Szkoleniowy PUP Prudnik nie dotyczy 35 od 2015-03-02
do 2015-06-30
Porady grupowe w II kwartale 2015r. PUP Prudnik Doradca zawodowy 60 od 2015-04-01
do 2015-06-30
< poprzednia 1 następna > - strona