Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2015-07-16

Nabór kandydatów na szkolenie

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1. pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (I)”, Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku ogłasza nabór kandydatów na szkolenie grupowe dla 10 osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia, w zakresie „Brukarz” do 31.07.2015 r.

Czytaj aktualność: Nabór kandydatów na szkolenie
2015-06-12

Nabór wniosków o organizację stażu

Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku ogłasza nabór wniosków o organizację stażu w ramach Działania 7.1 RPO WO 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ...

Czytaj aktualność: Nabór wniosków o organizację stażu
2015-06-12

Nabór wniosków osób bezrobotnych na szkolenia zawodowe

Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku ogłasza nabór wniosków osób bezrobotnych na szkolenia zawodowe w ramach Działania 7.1 RPO WO 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ...

Czytaj aktualność: Nabór wniosków osób bezrobotnych na szkolenia zawodowe
2015-05-20

Gwarancje dla młodzieży

Pod adresem gdm.praca.gov.pl uruchomiona została strona internetowa programu pn. „Gwarancje dla młodzieży”. Można tam znaleźć informacje o:

  • programie – opis, dane statystyczne związane z jego realizacją oraz dokumenty programowe;
  • ofercie dla młodzieży, opisanej w trzech blokach tematycznych :

    - „rozpocznij pracę lub podejmij działalność gospodarczą”;

    - „podnieś kompetencje zawodowe”;
    - „skorzystaj z aktywizacji w ramach projektów”;
  • realizatorach programu – zadaniach realizowanych w ramach programu przez: MPiPS, MIR, Urzędy Pracy, Ochotnicze Hufce Pracy, Partnerów Rynku Pracy, Bank Gospodarstwa Krajowego.
Czytaj aktualność: Gwarancje dla młodzieży
Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Forma aktywizacji Lokalizacja Stanowisko Miejsc Ważność
Nabór kandydatów na szkolenie PUP Prudnik Specjalista ds. rozwoju zawodowego 10 od 2015-07-16
do 2015-07-31
Nabór wniosków o organizację stażu PUP Prudnik nie dotyczy 180 od 2015-06-12
do 2015-07-31
Nabór wniosków osób bezrobotnych na szkolenia zawodowe PUP Prudnik Specjalista ds. rozwoju zawodowego 19 od 2015-06-12
do 2015-07-31
Porady grupowe w III kwartale 2015r. PUP Prudnik Doradca zawodowy 60 od 2015-07-01
do 2015-09-30
< poprzednia 1 następna > - strona