Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2017-01-16

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie pomocy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczone są na finansowanie działań związanych z kształceniem ustawicznym pracowników i pracodawcy zgodnych z ustalonymi przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej priorytetami na:

  1. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna.
  2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych określonych w Barometrze zawodów.
  3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Przyjmowanie wniosków będzie prowadzone w okresie od 14.02.2017 r. do 24.02.2017 r.

Wnioski złożone poza wskazanym terminem pozostaną bez rozpatrzenia.

Czytaj aktualność: Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie pomocy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego
2017-01-04

Projekt: „Moja przyszłość – moja firma”

Projekt: „Moja przyszłość – moja firma” realizowany przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu w partnerstwie z Euro Support W. Rurynkiewicz Sp. J. w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej, Osi priorytetowej VII Konkurencyjny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.

Celem projektu jest powstanie 46 nowych firm na terenie województwa opolskiego.

Projekt adresowany jest do 70 osób (35 kobiet i 35 mężczyzn) zamieszkujących woj. opolskie w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą.

Czytaj aktualność: Projekt: „Moja przyszłość – moja firma”
2017-01-04

Informacja

Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku informuje, że nabór wniosków w roku 2017 o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia został wstrzymany z dniem 02.01.2017 roku.

Nabór wniosków dot. refundacji części kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia zostaje wstrzymany do odwołania

O wznowieniu przyjmowania wniosków powiadomimy Państwa na naszej stronie internetowej. Jednocześnie zachęcamy do korzystania z innych form wsparcia dla osób do 30 roku życia tj. prace interwencyjne oraz bony zatrudnieniowe.

 

Czytaj aktualność: Informacja
2016-05-17

Zaproszenie do projektu pn. "(Od)Ważni na rynku pracy...)

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL waz z Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych rozpoczyna realizację projektu pn. „(Od)Ważni na rynku pracy – aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 – Oś VIII Integracja społeczna dla działania 8.2 Włączenie społeczne.

Okres realizacji projektu: 1 kwietnia 2016 r. – 31 marca 2018 r.

Czytaj aktualność: Zaproszenie do projektu pn. "(Od)Ważni na rynku pracy...)
Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Forma aktywizacji Lokalizacja Stanowisko Miejsc Ważność
Porady grupowe w I kwartale 2017 r. PUP Prudnik Doradca zawodowy 60 od 2017-01-01
do 2017-03-31
< poprzednia 1 następna > - strona