Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2018-02-06

Zaproszenie do udziału w projekcie

Lider projektu Gmina Pokój oraz partnerzy: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie i Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu ogłaszają nabór do projektu pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych w Pokoju i działania edukacyjno – informacyjne w województwie opolskim" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury.

Czytaj aktualność: Zaproszenie do udziału w projekcie
2018-01-29

Wyróżnienie dla PUP w Prudniku

W dniu 24.01.2018 r., w Warszawie odbyło się spotkanie z związku z przypadającym 27 stycznia Dniem Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia. Podczas wydarzenia minister Elżbieta Rafalska i sekretarz stanu Stanisław Szwed wręczyli wyróżnienia dla przedstawicieli najaktywniejszych urzędów pracy w Polsce.
Wśród nagrodzonych jest Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku, który otrzymał wyróżnienie za uzyskanie w 2017 roku efektywnych i skutecznych działań aktywizacyjnych podejmowanych wobec osób bezrobotnych w województwie opolskim.

Z rąk Pani minister Elżbiety Rafalskiej oraz sekretarza stanu Stanisława Szweda, wyróżnienie odebrała dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku Pani Grażyna Klimko.

Przejdź do: Podziękowania dla pracowników służb zatrudnienia, Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

 

Czytaj aktualność: Wyróżnienie dla PUP w Prudniku
2018-01-17

Sprawdź barometr zawodów

Informujemy, że pod adresem internetowym https://barometrzawodow.pl dostępna jest jednoroczna prognoza sytuacji w zawodach występujących na terenie powiatu prudnickiego.
Barometr dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe.
Jest to badanie jakościowe. Powstaje osobno dla każdego powiatu w Polsce.
Na podanej stronie internetowej dostępne są także dane z pozostałych powiatów i województw oraz informacje dotyczące metodologii prowadzonych badań

2017-12-29

Zatrudnianie cudzoziemców - zmiany od 1 stycznia 2018 r.

Od 1 stycznia 2018 r. wchodzi w życie ustawa z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 1543)

Głównym jej celem jest wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego. Intencją zmian jest również przeciwdziałanie występującym obecnie nadużyciom, sprawniejsze zarządzanie migracjami zarobkowymi i poprawa standardów zatrudniania cudzoziemców.

Obowiązujące przepisy prawne, wzory druków oraz broszury i materiały informacyjne znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej https://www.mpips.gov.pl/praca/zatrudnianie-cudzoziemcow/

Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Forma aktywizacji Lokalizacja Stanowisko Miejsc Ważność
Porady grupowe w I kwartale 2018 r. PUP Prudnik Doradca zawodowy 60 od 2017-12-01
do 2018-04-01
< poprzednia 1 następna > - strona