Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2024-02-19

Ogłoszenie o konkursie

Dyrektor Sądu Rejonowego w Nysie ogłasza konkurs w celu zatrudnienia pracownika na staż urzędniczy (docelowo protokolanta sądowego) w Sądzie Rejonowym w Nysie.

Termin złożenia dokumentów: do dnia 01 marca 2024 r.
Miejsce złożenia dokumentów:

  1. osobiście poprzez umieszczenie w skrzynce podawczej znajdującej się w budynku Sądu Rejonowego w Nysie przy Placu Kościelnym 6 w godzinach urzędowania Sądu,
  2. za pośrednictwem poczty na adres: Sąd Rejonowy w Nysie, Oddział Administracyjny, Plac Kościelny 6, 48-300 Nysa.

Wymagane dokumenty należy składać lub przesyłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Rekrutacja A.110.1.24" Sąd Rejonowy w Nysie Oddział Administracyjny Plac Kościelny 6, 48 – 300 Nysa.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku, informacje o warunkach pracy i pozostałe szczegóły oferty znajdziecie Państwo na stronie internetowej:
https://nysa.sr.gov.pl/a11012024-ogloszenie-o-konkursie-w-celu-zatrudnienia-pracownika-na-staz-urzedniczy-docelowo-protokolanta-sadowego,new,mg,278,281.html,613 

2024-02-16

Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników.

Planowana kwota limitu KFS na rok 2024 wynosi 245 600,00 zł.

Zapraszamy pracodawców, którzy mają siedzibę lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie Powiatu Prudnickiego do składania wniosków o przyznanie środków finansowych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Wysokość dofinansowania wnioskowanego szkolenia wynosi:

  • 100% kosztów kształcenia dla mikroprzedsiębiorców
  • 80% kosztów kształcenia dla pozostałych przedsiębiorstw i instytucji szkoleniowych.

Nabór wniosków na „Dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego” odbędzie się od 19.02.2024 r. do 23.02.2024 r.

Czytaj aktualność: Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
2024-02-08

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach FEO

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku ogłasza nabór wniosków o przyznanie osobie bezrobotnej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 Oś priorytetowa 05- Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację Działanie 5.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia realizowana przez PUP, Projekt pn. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia realizowana przez PUP w Prudniku (II).

Nabór „Wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej " odbędzie się od 12.02.2024r.do 16.02.2024r.

(...)

#FunduszeEU #FunduszeEuropejskie

Czytaj aktualność: Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach FEO
2024-02-07

Zaproszenie do składania ofert na organizację szkolenia Prawo jazdy kategorii C, C+E

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza Podmioty będące instytucjami szkoleniowymi do złożenia propozycji organizacji szkolenia w zakresie „Prawo jazdy kat. C, C+E” dla 5 osób bezrobotnych.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z procedurą rozeznania rynku, określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji oraz Funduszu Spójności na lata 2021-2027".

 

#FunduszeEU #FunduszeEuropejskie

Czytaj aktualność: Zaproszenie do składania ofert na organizację szkolenia Prawo jazdy kategorii C, C+E
Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Forma aktywizacji Lokalizacja Stanowisko Miejsc Ważność
Porady grupowe w I kwartale 2024 r. PUP Prudnik Doradca zawodowy 60 od 2023-11-30
do 2024-03-31
< poprzednia 1 następna > - strona