Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2016-07-12

Projekt "Skok po sukces"

W imieniu Fundacji „Bądź Dobroczyńcą” mamy przyjemność poinformować Państwa o realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Skok po sukces” .
Projekt „Skok po sukces” skierowany jest do 120 osób bezrobotnych (w tym 72 osoby z III profilu pomocy) i biernych zawodowo w wieku od 18 do 64 roku życia, zamieszkujących jedną z 41 gmin województwa opolskiego, które są zagrożone wykluczeniem społecznym.

Czytaj aktualność: Projekt "Skok po sukces"
2016-07-11

Zaproszenie dla instytucji szkoleniowych

Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku - Centrum Aktywizacji Zawodowej zaprasza instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy do złożenia propozycji cenowej do przeprowadzenia szkolenia: ABC Przedsiębiorczościdla 7 osób bezrobotnych.

Czytaj aktualność: Zaproszenie dla instytucji szkoleniowych
2016-05-17

Zaproszenie do projektu pn. "(Od)Ważni na rynku pracy...)

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL waz z Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych rozpoczyna realizację projektu pn. „(Od)Ważni na rynku pracy – aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 – Oś VIII Integracja społeczna dla działania 8.2 Włączenie społeczne.

Okres realizacji projektu: 1 kwietnia 2016 r. – 31 marca 2018 r.

Czytaj aktualność: Zaproszenie do projektu pn. "(Od)Ważni na rynku pracy...)
2016-02-23

Nabór wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku zaprasza do składania wniosków pracodawców lub przedsiębiorców o refundację ze środków Funduszu Pracy części kosztów wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.

Wnioski dot. refundacji części kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia przyjmowane są na bieżąco.

Czytaj aktualność: Nabór wniosków
Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Forma aktywizacji Lokalizacja Stanowisko Miejsc Ważność
Porady grupowe w III kwartale 2016 r. PUP Prudnik Doradca zawodowy 60 od 2016-05-31
do 2016-09-30
< poprzednia 1 następna > - strona