Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2018-04-20

„Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II”

W związku z realizowanym przez Fundację Rozwoju Śląska programem „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II”, w którym Fundacja pełni rolę Pośrednika Finansowego w porozumieniu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, pragniemy poinformować, że w dalszym ciągu istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia pożyczkowego na podjęcie działalności gospodarczej oraz utworzenie miejsc pracy.

Celem programu „Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie II” realizowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego jest rozwój przedsiębiorczości oraz przeciwdziałanie bezrobociu poprzez udzielanie niskoprocentowych pożyczek połączone ze wsparciem merytorycznym w formie doradztwa i szkoleń. Program skierowany jest do osób absolwentów szkół i uczelni wyższych, studentów ostatniego roku studiów oraz osób bezrobotnych.

Szczegółowe informacje, dokumenty aplikacyjne oraz dane kontaktowe można znaleźć na stronie internetowej http://fundacja.opole.pl/728/pierwszy-biznes-wsparcie-w-starcie-ii.html.

Czytaj aktualność: „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II”
2018-04-18

”Lepsze jutro nadchodzi już dziś”

Pragniemy poinformować, że obecnie realizujemy na terenie powiatów: prudnickiego, głubczyckiego, nyskiego, namysłowskiego i brzeskiego projekty pn.: ”Lepsze jutro nadchodzi już dziś” w ramach Osi Priorytetowej 7. Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 oraz projekt Opolska akademia sukcesu w ramach Osi Priorytetowej 1. Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy.

Czytaj aktualność: ”Lepsze jutro nadchodzi już dziś”
2018-04-09

PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Odział w Opolu realizuje program wspierający aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych w instytucjach administracji i służby publicznej. Projekt zakłada wsparcie finansowe instytucjom, które chciałby zatrudnić osoby niepełnosprawne z orzeczonym stopniem znacznym lub umiarkowanym.
W celu przybliżenia tematyki programu, PFRON organizuje spotkanie w dniach: 16,19,27 kwietnia z JST.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt w celu potwierdzenia uczestnictwa w spotkaniu do 10 kwietnia 2018 r.,
tel.: 77 887 20 00

2017-12-29

Zatrudnianie cudzoziemców - zmiany od 1 stycznia 2018 r.

Od 1 stycznia 2018 r. wchodzi w życie ustawa z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 1543)

Głównym jej celem jest wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego. Intencją zmian jest również przeciwdziałanie występującym obecnie nadużyciom, sprawniejsze zarządzanie migracjami zarobkowymi i poprawa standardów zatrudniania cudzoziemców.

Obowiązujące przepisy prawne, wzory druków oraz broszury i materiały informacyjne znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej https://www.mpips.gov.pl/praca/zatrudnianie-cudzoziemcow/

Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Brak form aktywizacji