Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2017-02-21

Zaproszenie dla instytucji szkoleniowych


Zaproszenie dla Instytucji Szkoleniowych do składania oferty szkoleniowej na szkolenie pn: „Operator wózka jezdniowego z wymianą butli gazowej” w wymiarze 67 godzin dla 1 osoby bezrobotnej.

Czytaj aktualność: Zaproszenie dla instytucji szkoleniowych
2017-02-14

Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych !

Powiat Kluczborski/Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości realizuje w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej, Osi priorytetowej VII Konkurencyjny Rynek Pracy RPO WO 2014-2020 projekt pn. „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!”. 

Czytaj aktualność: Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych !
2017-01-30

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie pomocy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczone są na finansowanie działań związanych z kształceniem ustawicznym pracowników i pracodawcy zgodnych z ustalonymi przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej priorytetami na:

  1. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna.
  2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych określonych w Barometrze zawodów.
  3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Przyjmowanie wniosków będzie prowadzone w okresie od 14.02.2017 r. do 24.02.2017 r.

Wnioski złożone poza wskazanym terminem pozostaną bez rozpatrzenia.

Czytaj aktualność: Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie pomocy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego
2017-01-27

Wyróżnienie dla PUP w Prudniku

W dniu 23 stycznia 2017 roku w Katowicach odbyła się konferencja z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia.

Święto przypadające na dzień 27 stycznia upamiętnia podpis Dekretu o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami z 1919 roku.

Z tej okazji wręczono najlepszym urzędom pracy wyróżnienia za ,,uzyskanie w 2016 roku wysokiej skuteczności działań aktywizacyjnych podejmowanych wobec osób bezrobotnych w województwie opolskim”.

Z województwa opolskiego wyróżniono cztery urzędy pracy wśród nich Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku.

Z rąk Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Stanisława Szweda, wyróżnienie odebrała Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku Pani Grażyna Klimko.

Czytaj aktualność: Wyróżnienie dla PUP w Prudniku
Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Forma aktywizacji Lokalizacja Stanowisko Miejsc Ważność
Porady grupowe w I kwartale 2017 r. PUP Prudnik Doradca zawodowy 60 od 2017-01-01
do 2017-03-31
< poprzednia 1 następna > - strona