Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Zwrot kosztów zakwaterowania

Zwrot kosztów zakwaterowania

Jest to instrument rynku pracy mający na celu wsparcie osób bezrobotnych podejmujących zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż, przygotowanie zawodowe dorosłych poza miejscem swojego zamieszkania.

Kto może uzyskać zwrot kosztów zakwaterowania: Bezrobotni, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  • na podstawie skierowania PUP podjęli zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż, przygotowanie zawodowe dorosłych poza miejscem zamieszkania w miejscowości, do której czas dojazdu i powrotu do miejsca stałego zamieszkania wynosi łącznie ponad 3 godziny dziennie,
  • mieszkają w hotelu lub wynajętym mieszkaniu w miejscowości lub w pobliżu miejscowości, w której są zatrudnione, wykonują inną pracę zarobkową, odbywają staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych,
  • uzyskują wynagrodzenie lub inny przychód w wysokości nieprzekraczającej 200 % minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w miesiącu, za który jest dokonywany zwrot kosztów zakwaterowania.

Okres przez który bezrobotny może otrzymywać zwrot kosztów zakwaterowania:

  • bezrobotni skierowani przez powiatowy urząd pracy, którzy podjęli zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, przez okres do 12 miesięcy,
  • bezrobotni odbywający staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub zostali skierowani na zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy mogą ubiegać się o zwrot kosztów przejazdu do czasu ich ukończenia.

UWAGA: Podstawą ubiegania się o zwrot kosztów jest ich udokumentowanie.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:53:57)
Zredagowana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2013-11-06 11:14:05)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-prudnik.pl/strona/zwrot-kosztow-zakwaterowania/84