Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Zakończone » RPOWO 2017 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (III) po zmianie

RPOWO 2017 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (III) po zmianie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1
Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP RPO WO 2014-2020.


Projekt pn. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych,
w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (III)

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020
Oś priorytetowa VII Konkurencyjny rynek pracy
Działanie 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP

Cel główny projektu:
Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia, w tym znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim.

Całkowita wartość projektu: 1 557 763,38 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 324 098,87 zł

Grupa docelowa:
Uczestnikami projektu są wyłącznie osoby w wieku powyżej 29 roku życia pozostające bez pracy zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Prudniku jako osoby bezrobotne, zakwalifikowane do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu pomocy II (tzw. wymagający wsparcia) w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016r. poz. 645 z późn. zm.), w tym zwłaszcza osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj.:
a) kobiety,
b) osoby z niepełnosprawnościami,
c) osoby po 50 roku życia,
d) osoby długotrwale bezrobotne,
e) osoby o niskich kwalifikacjach,
f) osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,
g) migranci powrotni i imigranci.

Liczba uczestników projektu:
167 osób (96K/71M) bezrobotnych w tym:

  • 34 (23K/11M) osoby długotrwale bezrobotnych
  • 7 (5K/2M) osób z niepełnosprawnościami
  • 19 (1K/8M) osób w wieku 50 lat i więcej
  • 70 (43K/27M) osób o niskich kwalifikacjach
  • 9 (9K/0M) kobiet posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia

Okres realizacji: 01.01.2017r.-31.12.2017r.

Formy wsparcia:

  1. Staże- 109 osób
  2. Szkolenia zawodowe- 22 osoby
  3. Prace interwencyjne - 11 osób
  4. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej- 15 osób
  5. Refundacje doposażenia stanowiska pracy- 11 osób
Strona dodana przez: Radosław Nosidlak (2017-12-05 22:07:06)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-prudnik.pl/strona/rpowo-2017-aktywizacja-zawodowa-osob-bezrobotnych-w-tym-zwlaszcza-znajdujacych-sie-w-szczegolnie-trudnej-sytuacji-na-rynku-pracy-w-powiecie-prudnickim-(iii)-po-zmianie/269