Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Zakończone » PO WER 2020 - 2021 Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (VI)

PO WER 2020 - 2021 Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (VI)

Projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (VI) jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER.

Projekt pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (VI)
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy
Działanie 1.1 - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 – Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Cel główny projektu:
Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie prudnickim.

Całkowita wartość projektu: 2 639 299,61 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 2 224 401,71 zł

Grupa docelowa: Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne spośród których co najmniej 60% stanowią osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zgodnie z definicją przyjętą w PO WER 2014-2020 za osobę należącą do grupy NEET uznaje się osobę, która spełnia łącznie 3 następujące warunki:

 1. nie pracuje,
 2. nie kształci się tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym
 3. nie szkoli tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych w okresie ostatnich 4 tygodni ze środków publicznych)

Liczba uczestników projektu: osób 279 (182K/97M) bezrobotnych w tym:

 • 2 (2K/0M) osoby z niepełnosprawnościami
 • 89 (80K/9M) osób długotrwale bezrobotnych

Okres realizacji: 01.01.2020r.-31.12.2021r.

Formy wsparcia jakie można otrzymać w ramach realizowanego przez Urząd projektu:

 1. Usługi poradnictwa zawodowego i indywidualny plan działania – dla wszystkich uczestników projektu
 2. Staże - 160 osób (rekrutacja na bieżąco, należy zgłaszać się do swojego doradcy klienta)
 3. Szkolenia zawodowe - 24 osoby (rekrutacja na bieżąco, należy zgłaszać się do swojego doradcy klienta)
 4. Bony na zasiedlenie – 28 osób (rekrutacja na bieżąco, należy zgłaszać się do swojego doradcy klienta)
 5. Prace interwencyjne – 32 osoby (rekrutacja na bieżąco, należy zgłaszać się do swojego doradcy klienta)
 6. Jednorazowe środki na uruchomienie działalności gospodarczej - 22 osoby (zgodnie z ogłaszanymi naborami)
 7. Doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy - 13 osób (zgodnie z ogłaszanymi naborami)

Rekrutacja do projektu trwa w okresie: 01.01.2020 r. - 31.12.2021 r.

ZAPRASZAMY WSZYSTKIE ZAINTERESOWANE OSOBY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!

Szczegółowe informacje na temat realizowanego projektu, możliwości otrzymania wsparcia i rekrutacji można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku przy ul. Jagiellońskiej 21, u swojego doradcy klienta oraz pod numerem telefonu: 77 436 99 94 koordynator projektu – Michał Bieniarz.

Strona dodana przez: Radosław Nosidlak (2020-02-11 12:15:26)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-prudnik.pl/strona/po-wer-2020-2021-aktywizacja-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-prudnickim-(vi)/299