Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Zakończone » POWER 2015 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (I)

POWER 2015 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (I)

                                                    

Projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (I) jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER.

 

Projekt pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w powiecie prudnickim (I)

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy

Działanie 1.1 - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe

Poddziałanie 1.1.1 – Wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego

Poddziałanie 1.1.2 – Wsparcie w ramach Inicjatywy na rzecz Zatrudnienia ludzi młodych

Cel główny projektu:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29r.ż pozostających bez pracy w powiecie prudnickim

Wartość projektu: 1 313 500,00 zł

Grupa docelowa:

Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Liczba uczestników projektu: 129 osób (67K/62M) bezrobotnych:

  • w tym: 3 (1K/2M) osoby niepełnosprawne
  • w tym: 40 (22K/18M) osób długotrwale bezrobotnych

Okres realizacji: 01.01.2015r.-31.12.2015r.

Formy wsparcia:

  1. Staże- 100 osób
  2. Szkolenia- 20 osób
  3. Dotacje- 9 osób
Strona dodana przez: Radosław Nosidlak (2015-04-14 09:44:12)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-prudnik.pl/strona/power-2015-aktywizacja-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-prudnickim-(i)/235