Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Stypendium z tytułu podjęcia nauki

Stypendium z tytułu podjęcia nauki

Jest to instrument rynku pracy mający na celu wsparcie osób bezrobotnych, które decydują się podjąć dalszą naukę w celu podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych.

Kto może ubiegać się o stypendium ? O stypendium w związku z podjęciem dalszej nauki może ubiegać się osoba bezrobotna spełniająca następujące warunki:

  • nie posiada kwalifikacji zawodowych,
  • w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania w PUP podjęła dalszą naukę w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych albo w szkole wyższej, gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych,
  • nie została przekroczona wysokość kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej (do dochodu nie wlicza się kwoty tego stypendium).

Co powinien zrobić bezrobotnych aby otrzymać stypendium ? Bezrobotny, który chce otrzymać stypendium w związku z podjęciem dalszej nauki musi złożyć wniosek do PUP o przyznanie stypendium. Podstawą wypłaty stypendium jest zaświadczenie wystawione przez szkołę, potwierdzające kontynuowanie nauki.

Jak długo bezrobotny może otrzymywać stypendium ? Przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia nauki, jednakże istnieje możliwość kontynuowania wypłaty stypendium do ukończenia nauki zgodnie z programem nauczania.

Jaka jest wysokość stypendium ? Wysokość stypendium wynosi 100% kwoty zasiłku podstawowego za pełny miesiąc.

Podjęcie zatrudnienia w trakcie pobierania stypendium. W przypadku podjęcia zatrudnienia przez osobę pobierającą stypendium, przysługuje jej wówczas od ostatniego dnia miesiąca, w którym podjęła zatrudnienie w trakcie nauki, stypendium w wysokości 20% kwoty zasiłku podstawowego za pełny miesiąc.

UWAGA: Wypłata stypendium zostaje wstrzymana w przypadku przerwania nauki !

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:54:21)
Zredagowana przez: Radosław Nosidlak (2015-05-14 11:38:26)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-prudnik.pl/strona/stypendium-z-tytulu-podjecia-nauki/85