Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG

Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG

Sieć EURES tworzą w praktyce przedstawiciele ministerstw właściwych ds. pracy, centralnych, a także regionalnych i lokalnych urzędów pracy oraz związków zawodowych i organizacji pracodawców.

Sieć EURES została powołana przez Komisję Europejską, aby ułatwiać swobodny przepływ pracowników poprzez:

 • międzynarodowe pośrednictwo pracy,
 • informowanie na temat warunków życia i pracy w krajach członkowskich,
 • identyfikowanie i przeciwdziałanie przeszkodom w mobilności.

Usługi EURES są ogólnodostępne, bezpłatne i skierowane do osób poszukujących pracy, zainteresowanych wyjazdem do innego kraju w celach podjęcia pracy oraz do pracodawców, którzy chcą prowadzić rekrutację pracowników z zagranicy.

Nazwa EURES jest skrótem i powstała z angielskiej nazwy EURopean Employment Services, określającej Europejskie Służby Zatrudnienia.

Celem sieci EURES jest:

 • umożliwianie poszukującym zatrudnienia oraz pracodawcom dostępu do informacji oraz doradztwa ułatwiającego przepływ siły roboczej oraz przejrzystość rynku pracy na terenie EOG;
 • wymiana pomiędzy partnerami sieci EURES wszystkich informacji na temat wolnych miejsc pracy, profilu regionalnych rynków pracy oraz warunków życia i pracy;
 • utworzenie rzeczywistego europejskiego rynku pracy poprzez poprawę warunków swobodnego przepływu pracowników wewnątrz EOG, promując jak największą przejrzystość rynków. Wśród usług proponowanych przez EURES znajdują się bazy danych dotyczące ofert poszukujących i oferujących pracę, warunków życia i pracy w postaci Portalu Internetowego.

Działania EURES:

 • informowanie o wolnych miejscach pracy - pomoc i indywidualne doradztwo osobom poszukującym pracy zainteresowanym pracą za granicą w zakresie właściwych wolnych miejsc. Osoby poszukujące pracy otrzymają możliwość zarejestrowania swoich życiorysów w bazie danych życiorysów EURES;
 • pomoc pracodawcom w rekrutacji pracowników z innych krajów EOG - usługi informacyjne i rekrutacyjne na rzecz pracodawców, którzy chcą zatrudnić pracowników z innych krajów, z uwzględnieniem doradztwa i pomocy przy określaniu profilu potencjalnych kandydatów;
 • informowanie o warunkach życia i pracy w krajach EURES - informacje i poradnictwo w zakresie warunków życia i pracy w krajach EURES;
 • przekazywanie informacji o rynkach pracy.

Europejski Portal Mobilności Zawodowej

Sieć EURES wspiera specjalny portal internetowy Komisji Europejskiej www.eures.europa.eu, który jest źródłem wiedzy na temat zagadnień związanych z poruszaniem się na europejskim rynku pracy.

Portal umożliwia osobom poszukującym pracy znalezienie zatrudnienia, a pracodawcom rekrutację pracowników. Użytkownicy portalu mogą skorzystać między innymi z:

 • bazy ofert pracy pracodawców zainteresowanych rekrutacją pracowników z zagranicy,
 • bazy CV osób zainteresowanych podjęciem zatrudnienia za granicą,
 • bazy informacyjnej o warunkach życia i pracy w krajach członkowskich.

EURES przygraniczny

EURES odgrywa również szczególną rolę w regionach przygranicznych poprzez ponad 20 transgranicznych partnerstw EURES T, które pomagają mieszkającym w jednym kraju, a dojeżdżającym do pracy w regionie przygranicznym sąsiedniego kraju.

 

Strony internetowe dot. EURES:

www.eures.praca.gov.pl, www.eures.europa.eu - Europejski Portal Mobilności EURES

www.europass.cedefop.europa.eu - Europejskie CV (Europass-CV)

Informacje dotyczące ofert pracy za granicą w ramach EURES, funkcjonowania Sieci EURES można uzyskać u Pośrednika pracy ds. EURES.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:45:27)
Zredagowana przez: Radosław Nosidlak (2014-01-12 20:07:01)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-prudnik.pl/strona/posrednictwo-pracy-z-obszaru-ue-i-eog/66