Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Finansowanie kosztów egzaminu i licencji

Finansowanie kosztów egzaminu i licencji

Starosta, na wniosek bezrobotnego może sfinansować ze środków Funduszu Pracy, do wysokości przeciętnego wynagrodzenia, koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu

Osoba uprawniona składa wniosek o sfinansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji wraz z uzasadnieniem potrzeby udzielenia tej formy pomocy.

Starosta, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, zawiera z osobą uprawnioną umowę o sfinansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji określającą w szczególności:

  • nazwę i termin egzaminu lub uzyskania licencji oraz nazwę i adres instytucji egzaminującej lub instytucji wydającej licencję;
  • kwotę sfinansowania kosztów egzaminu lub uzyskania licencji;
  • finansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji w formie bezpośredniej wpłaty przez powiatowy urząd pracy na konto instytucji egzaminującej lub wydającej licencję;
  • zobowiązanie osoby uprawnionej do zwrotu poniesionych kosztów w przypadku rezygnacji z przystąpienia do egzaminu lub ubiegania się o uzyskanie licencji;
  • zobowiązanie osoby uprawnionej do powiadomienia powiatowego urzędu pracyo wynikach egzaminu lub uzyskanej licencji i przedłożenia dokumentu potwierdzającego zdanie egzaminu lub uzyskanie licencji.

Starosta może wyrazić zgodę na sfinansowanie w formie zwrotu kosztów przejazdu na egzamin.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2013-11-06 10:09:16)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-prudnik.pl/strona/finansowanie-kosztow-egzaminu-i-licencji/172