Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Prace interwencyjne

Prace interwencyjne

Prace interwencyjne to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę na podstawie umowy zawartej ze starostą. Polega ono na refundowaniu pracodawcy części kosztów zatrudnienia pracownika przez okres wskazany w umowie.

Co musi zrobić pracodawca, by zatrudnić bezrobotnego w ramach prac interwencyjnych?

  • złożyć wypełniony wniosek o zatrudnienie bezrobotnego w ramach prac interwencyjnych wraz z obowiązującymi dokumentami,
  • podpisać z PUP umowę w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych,
  • zatrudnić skierowanego przez PUP bezrobotnego i dostarczyć kserokopię umowy o pracę.

Kogo pracodawca może zatrudnić w ramach prac interwencyjnych? - osoby bezrobotne

Czas trwania prac interwencyjnych
Czas trwania prac interwencyjnych wynosi od 6 lub 12 m-cy. Po okresie subsydiowania pracodawca zobowiązany jest stosownie do zawartej umowy do zatrudniania skierowanego bezrobotnego przez okres odpowiednio 3 lub 6 m-cy od zakończenia finansowania.

W przypadku osób w wieku powyżej 50 roku życia okres refundacji wynosi do 24 m-cy, a pracodawca jest zobowiązany do zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres 12 m-cy od zakończenia finansowania.

Wysokość wsparcia w ramach prac interwencyjnych
Wysokość wsparcia zależna jest od okresu na jaki zostanie podpisana umowa o zorganizowanie prac interwencyjnych

  • w przypadku refundacji przez okres 6 lub 12 m-cy jest to równowartość zasiłku, obowiązującego w dniu zawarcia umowy,
  • w przypadku osób powyżej 50 roku życia refundacja przyznawana jest w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

Do zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych urząd może skierować osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w Prudniku objęte II profilem pomocy.

W przypadku realizacji programu specjalnego urząd kieruje osoby bezrobotne objęte III profilem pomocy.

Pomoc udzielana w ramach prac interwencyjnych stanowi pomoc de minimis i jest udzielana zgodnie z warunkami jej dopuszczalności .

Podstawa prawna

 

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o organizację prac interwencyjnych dostępne są na stronie www.pup-prudnik.pl w dziale Dokumenty do pobrania oraz w siedzibie PUP .

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:07:55)
Zredagowana przez: Radosław Nosidlak (2023-07-18 10:21:13)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-prudnik.pl/strona/prace-interwencyjne/113