Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Realizowane » FEO 2021-2027 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia realizowana przez PUP w Prudniku (II)

FEO 2021-2027 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia realizowana przez PUP w Prudniku (II)

Projekt pn. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia realizowana przez
PUP w Prudniku (II)

w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027
Oś priorytetowa 05- Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację
Działanie 5.1 FEO 2021-2027 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia realizowana przez PUP

 

Cel główny projektu:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Prudniku w tym znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim.

Całkowita wartość projektu: 7 955 951,00 zł

Dofinansowanie na realizację Projektu:

  • ze środków europejskich, w kwocie: 6 762 558,35 zł
  • wkład krajowy w kwocie: 1 193 392,65 zł

Grupa docelowa:

Uczestnikami projektu są wyłącznie osoby bezrobotne oraz poszukujące pracy, w tym zwłaszcza: - kobiety; - osoby w wieku 18-29 lat - osoby z niepełnosprawnościami,- osoby w wieku 50 lat i więcej - osoby długotrwale bezrobotne - osoby o niskich kwalifikacjach. Projekt jest skierowany wyłącznie do osób zamieszkujących teren województwa opolskiego (osób fizycznych posiadających miejsce zamieszkania na obszarze województwa opolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego).Projekt zakłada, iż co najmniej 25% grupy docelowej stanowią osoby młode w wieku 18-29 lat ,oraz co najmniej 40% grupy docelowej stanowią kobiety. Projekt zakłada, że dla minimum 12 % grupy docelowej zostanie zaplanowana forma wsparcia w postaci przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Liczba uczestników projektu: 430 osób (289K/141M) bezrobotnych w tym:

  • 8 (4K , 4M) osoby z niepełnosprawnościami
  • 25 (15K , 10M) osób długotrwale bezrobotnych
  • 7 (3K , 4M) osób w wieku 55 i więcej
  • 108 (58K , 50M) osób w wieku 18-29 lat

Okres realizacji: 01.01.2024 r.- 31.12.2025 r.

Formy wsparcia jakie można otrzymać w ramach realizowanego przez Urząd projektu:

1.Usługi poradnictwa zawodowego i indywidualny plan działania – dla wszystkich uczestników projektu

2. Ocena umiejętności cyfrowych – dla uczestników w wieku 18-29 lat

3.Staże – 240 osób (rekrutacja na bieżąco, należy zgłaszać się do swojego doradcy klienta)

4.Bony na zasiedlenie – 16 osób (rekrutacja na bieżąco, należy zgłaszać się do swojego doradcy klienta)

5.Szkolenia zawodowe - 23 osoby (rekrutacja na bieżąco, należy zgłaszać się do swojego doradcy klienta)

6.Prace interwencyjne – 54 osoby (rekrutacja na bieżąco, należy zgłaszać się do swojego doradcy klienta)

7.Jednorazowe środki na uruchomienie działalności gospodarczej - 52 osoby (zgodnie z ogłaszanymi naborami)

8.Doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy - 45 osób (zgodnie z ogłaszanymi naborami)

 

ZAPRASZAMY WSZYSTKIE ZAINTERESOWANE OSOBY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!

Szczegółowe informacje na temat realizowanego projektu, możliwości otrzymania wsparcia i rekrutacji można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku przy ul. Jagiellońskiej 21, u swojego doradcy klienta oraz pod numerem telefonu: 77 436 99 82 - koordynator projektu – Aleksandra Kulbaba.

#FunduszeEU #FunduszeEuropejskie

 

Strona dodana przez: Radosław Nosidlak (2024-01-17 13:17:45)
Zredagowana przez: Radosław Nosidlak (2024-02-07 13:51:32)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-prudnik.pl/strona/feo-2021-2027-aktywizacja-zawodowa-osob-pozostajacych-bez-zatrudnienia-realizowana-przez-pup-w-prudniku-(ii)/318