Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Realizowane » FEO Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia realizowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku (I)

FEO Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia realizowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku (I)

 

Projekt pn. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia realizowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku (I)

 w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027
Oś priorytetowa 05- Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację
Działanie 5.1 FEO 2021-2027 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia realizowana przez PUP

 

Cel główny projektu:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Prudniku w tym znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim.

Całkowita wartość projektu: 4 015 662,00 zł

Dofinansowanie na realizację Projektu:

 • Środki wspólnotowe : 3 413 312,70 zł
 • Wkład krajowy: 602 349,30 zł

Grupa docelowa:

Uczestnikami projektu są wyłącznie osoby bezrobotne oraz poszukujące pracy, w tym zwłaszcza:
- kobiety,

 

- osoby w wieku 18-29 lat,

 

- osoby z niepełnosprawnościami,

 

- osoby w wieku 50 lat i więcej,

 

- osoby długotrwale bezrobotne,

 

- osoby o niskich kwalifikacjach.

 


Projekt jest skierowany wyłącznie do osób zamieszkujących teren województwa opolskiego (osób fizycznych posiadających miejsce zamieszkania na obszarze województwa opolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego).Projekt zakłada, iż co najmniej 25% grupy docelowej stanowią osoby młode w wieku 18-29 lat ,oraz co najmniej 40% grupy docelowej stanowią kobiety. Projekt zakłada, że dla minimum 12 % grupy docelowej zostanie zaplanowana forma wsparcia w postaci przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Liczba uczestników projektu: 217 osób (120K/97M) bezrobotnych w tym:

 • 4 (2K , 2M) osoby z niepełnosprawnościami
 • 10 (5K , 5M) osób długotrwale bezrobotnych
 • 5 (3K , 2M) osób w wieku 55 i więcej
 • 60 (34K , 26M) osób w wieku 18-29 lat

Okres realizacji: 12.06.2023 r .- 31.12.2023 r.

Formy wsparcia jakie można otrzymać w ramach realizowanego przez Urząd projektu:

 1. Usługi poradnictwa zawodowego i indywidualny plan działania – dla wszystkich uczestników projektu
 2. Ocena umiejętności cyfrowych – dla uczestników w wieku 18-29 lat
 3. Staże – 107 osób (rekrutacja na bieżąco, należy zgłaszać się do swojego doradcy klienta)
 4. Bony na zasiedlenie – 6 osób (rekrutacja na bieżąco, należy zgłaszać się do swojego doradcy klienta)
 5. Szkolenia zawodowe - 6 osób (rekrutacja na bieżąco, należy zgłaszać się do swojego doradcy klienta)
 6. Prace interwencyjne – 30 osób (rekrutacja na bieżąco, należy zgłaszać się do swojego doradcy klienta)
 7. Jednorazowe środki na uruchomienie działalności gospodarczej - 44 osób (zgodnie z ogłaszanymi naborami)
 8. Doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy - 24 osób (zgodnie z ogłaszanymi naborami)

 

ZAPRASZAMY WSZYSTKIE ZAINTERESOWANE OSOBY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!

Szczegółowe informacje na temat realizowanego projektu, możliwości otrzymania wsparcia i rekrutacji można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku przy ul. Jagiellońskiej 21,
u swojego doradcy klienta oraz pod numerem telefonu: 77 436 99 82
- koordynator projektu – Aleksandra Kulbaba

#FunduszeEU #FunduszeEuropejskie

Strona dodana przez: Radosław Nosidlak (2023-06-12 14:21:10)
Zredagowana przez: Radosław Nosidlak (2023-06-12 14:32:43)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-prudnik.pl/strona/feo-aktywizacja-zawodowa-osob-pozostajacych-bez-zatrudnienia-realizowana-przez-powiatowy-urzad-pracy-w-prudniku-(i)/317