Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca zatrudnienia i powrotu

Zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca zatrudnienia i powrotu

Jest to instrument rynku pracy mający na celu wsparcie osób bezrobotnych podejmujących zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż oraz które zostały skierowane na zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy i dojeżdżają do tych miejsc.

Kto może uzyskać zwrot kosztów przejazdu:

  • bezrobotni na podstawie skierowania PUP podejmujący zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż lub skierowani na zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, których wynagrodzenie lub inny przychód nie przekracza 200 % minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • bezrobotni w przypadku skierowania do pracodawcy, który zgłosił ofertę pracy, jeżeli siedziba tego pracodawcy znajduje się poza miejscem zamieszkania bezrobotnego,
  • bezrobotni lub osoby, o których mowa w art. 43 ustawy mogą uzyskać zwrot kosztów przejazdu na badania lekarskie lub psychologiczne i powrotu do miejsca zamieszkania, jeżeli na badania te zostali skierowani przez powiatowy urząd pracy i dojeżdżają do tych miejsc,
  • bezrobotni wykonujący prace, o których mowa w art. 73a ust. 1 ustawy i powrotu do miejsca zamieszkania lub pobytu.

Okres przez który bezrobotny może otrzymywać zwrot kosztów przejazdu:

  • bezrobotni skierowani przez powiatowy urząd pracy, którzy podjęli zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, przez okres do 12 miesięcy,
  • bezrobotni odbywający przygotowanie zawodowe dorosłych, staż lub skierowani na zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy mogą ubiegać się o zwrot kosztów przejazdu do czasu ich ukończenia.

UWAGA: Podstawą ubiegania się o zwrot kosztów jest ich udokumentowanie.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:53:22)
Zredagowana przez: Radosław Nosidlak (2015-05-14 12:14:16)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-prudnik.pl/strona/zwrot-kosztow-przejazdu-z-miejsca-zamieszkania-do-miejsca-zatrudnienia-i-powrotu/83