Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Zakończone » Doświadczenie atutem osób po 50 roku życia

Doświadczenie atutem osób po 50 roku życia

"Doświadczenie atutem osób po 50 roku życia"

Program realizowany jest ze środków rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

 

Cel programu: zaktywizowanie 30 osób bezrobotnych po 50 roku życia

Całkowita wartość projektu: 210 000,00 zł

Czas realizacji projektu: 01.07.2014r. - 31.12.2015r.

Grupa docelowa: uczestnikami programu mogą być wszystkie osoby, które ukończyły 50 rok życia i są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Prudniku

Działania: w ramach programu oferujemy następujące formy wsparcia:

  • indywidualne i grupowe spotkania z doradcami zawodowymi dla części uczestników, którzy prezentują postawę bierną, posiadają obniżoną motywację i samoocenę lub mają deficyt z zakresu umiejętności poszukiwania pracy: rozmowy indywidualne z doradcami, warsztaty na temat: jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej (techniki autoprezentacji, zasad pisania dokumentów aplikacyjnych), metod aktywnego poszukiwania pracy, zasad utrzymania pracy i inne,
  • dofinansowanie wynagrodzenia dla osób bezrobotnych po 50 roku życia,
  • szkolenia,
  • roboty publiczne,
  • refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Rezultaty: Efektem programu będzie podjęcie zatrudnienia przez 30 osób, co daje efekt zatrudnieniowy na poziomie 100 %.

Strona dodana przez: Radosław Nosidlak (2015-02-21 23:07:28)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-prudnik.pl/strona/doswiadczenie-atutem-osob-po-50-roku-%C5%BCycia/208