Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Zakończone » PO WER 2022 "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (VII)"

PO WER 2022 "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (VII)"

Projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (VII) jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER.

Projekt pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (VII)
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy
Działanie 1.1 - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 – Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego


Cel główny projektu:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie prudnickim.


Całkowita wartość projektu: 1 419 383,41 zł


Grupa docelowa:
Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne spośród których co najmniej 60% stanowią osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020


Liczba uczestników projektu:
osób 128 (66K/62M) bezrobotnych w tym:

  • 1 (1K,0M) osoba z niepełnosprawnościami
  • 41 (30K,11M) osób długotrwale bezrobotnych

Okres realizacji: 01.06.2021 r.- 31.12.2022 r.


Formy wsparcia jakie można otrzymać w ramach realizowanego przez Urząd projektu:

  1. Usługi poradnictwa zawodowego i indywidualny plan działania – dla wszystkich uczestników projektu
  2. Staże - 70 osób (rekrutacja na bieżąco, należy zgłaszać się do swojego doradcy klienta)
  3. Szkolenia zawodowe - 12 osób (rekrutacja na bieżąco, należy zgłaszać się do swojego doradcy klienta)
  4. Bony na zasiedlenie – 10 osób (rekrutacja na bieżąco, należy zgłaszać się do swojego doradcy klienta)
  5. Prace interwencyjne – 20 osób (rekrutacja na bieżąco, należy zgłaszać się do swojego doradcy klienta)
  6. Jednorazowe środki na uruchomienie działalności gospodarczej - 10 osób (zgodnie z ogłaszanymi naborami)
  7. Doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy - 6 osób (zgodnie z ogłaszanymi naborami)


Rekrutacja do projektu trwa w okresie: 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.


ZAPRASZAMY WSZYSTKIE ZAINTERESOWANE OSOBY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!

 

Szczegółowe informacje na temat realizowanego projektu, możliwości otrzymania wsparcia i rekrutacji można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku przy ul. Jagiellońskiej 21, u swojego doradcy klienta oraz pod numerem telefonu: 77 436 99 82 koordynator projektu – Aleksandra Kulbaba.

Strona dodana przez: Radosław Nosidlak (2022-01-14 08:27:17)
Zredagowana przez: Radosław Nosidlak (2022-01-14 08:35:40)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-prudnik.pl/strona/po-wer-2022-aktywizacja-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-prudnickim-(vii)-/311