Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną

Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną

Jest to instrument rynku pracy mający na celu wsparcie osób bezrobotnych podejmujących zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie.

Kto może uzyskać wsparcie ze strony PUP: Bezrobotni samotnie wychowujący, co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia, jeżeli udokumentują poniesione koszty w wysokości uzgodnionej, nie wyższej jednak niż połowa zasiłku, gdy podejmą zatrudnienie lub inną pracę zarobkową lub zostaną skierowani na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie pod warunkiem osiągania z tego tytułu miesięcznie przychodów nieprzekraczających minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Okres, przez który bezrobotny może otrzymywać refundację kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7:

  • bezrobotni skierowani przez powiatowy urząd pracy, którzy podjęli zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, przez okres do 6 miesięcy,
  • bezrobotni odbywający staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie mogą ubiegać się o zwrot kosztów opieki do czasu ich ukończenia.

Bezrobotnemu samotnie wychowującemu co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia na wniosek można wypłacić zaliczkę na refundację kosztów opieki nad dzieckiem oraz zrefundować koszty opieki nad osobą zależną.

UWAGA: Podstawą ubiegania się o refundację kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 jest ich udokumentowanie.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:53:02)
Zredagowana przez: Radosław Nosidlak (2015-05-14 11:12:27)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-prudnik.pl/strona/refundacja-kosztow-opieki-nad-dzieckiem-lub-osoba-zale%C5%BCna/82