Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych (art.15zzda)

Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych (art.15zzda)

Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych (art.15zzda)

Uwaga! Usługa realizowana jest wyłącznie przez Powiatowe Urzędy Pracy.

WAŻNE!

Przed wypełnieniem i złożeniem wniosku należy zapoznać się z "Zasadami ubiegania się o środki Funduszu Pracy na uzyskanie pożyczki dla organizacji pozarządowej"

https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzda-pozyczka-org

Wniosek o pożyczkę organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

O pożyczkę mogą ubiegać się organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą lub statutową przed dniem 1 kwietnia 2020r.
Działalność gospodarcza lub statutowa nie może być zawieszona przynajmniej w jednym z wymienionych dni: 29 lutego 2020 r. lub 31 marca 2020r. oraz w dniu składania wniosku.

O jaką kwotę można wnioskować? Od czego to zależy?
Zgodnie z potrzebami organizacji pozarządowej, maksymalnie o 5 tys. zł. , przy czym wysokość pożyczki nie może przekroczyć 10% przychodów w poprzednim roku bilansowym. Przychód w poprzednim roku bilansowym organizacji pozarządowej nie może przekroczyć 100.000 zł.

Wnioski można składać:

 1. Drogą elektroniczną - w tym celu:
  • wejdź na portal: praca.gov.pl
  • wybierz opcję TARCZA ANTYKRYZYSOWA „Niskooprocentowana pożyczka ze środków Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych ",
  • wybierz z listy jako adresata "Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku",
  • dalej postępuj zgodnie z instrukcjami znajdującymi się na stronie
 2. W formie papierowej – w tym celu:
  • wejdź na portal: praca.gov.pl 
  • wybierz opcję TARCZA ANTYKRYZYSOWA „Niskooprocentowana pożyczka ze środków Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych ",
  • wydrukuj i wypełnij wniosek, 2 egzemplarze umowy i czytelnie podpisz obydwa egzemplarze umowy wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych
Wydrukuj, wypełnij i podpisz Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. Wzór formularza , tj. plik w formacie xls jest dostępny na stronie internetowej urzędu (poniżej).

Do wniosku należy obowiązkowo załączyć (niezależnie od formy składania wniosku) pełnomocnictwo lub inny tożsamy dokument w przypadku, gdy dokumenty podpisuje osoba inna niż wskazana do reprezentacji w dokumentach rejestrowych.
Wniosek i załączniki wyślij pocztą lub złóż komplet dokumentów w zamkniętej kopercie wykorzystując skrzynkę do korespondencji umieszczoną w budynku Urzędu Pracy.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zachęca do składania wniosków o udzielenie pomocy w ramach tarczy antykryzysowej w formie elektronicznej.

Kliknij aby wypełnić wniosek

Strona dodana przez: Radosław Nosidlak (2020-07-03 08:37:50)
Zredagowana przez: Radosław Nosidlak (2020-09-24 08:58:38)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-prudnik.pl/strona/niskooprocentowana-po%C5%BCyczka-z-funduszu-pracy-dla-organizacji-pozarzadowych-(art-15zzda)/306