Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku
http://pup-prudnik.pl/strona/niskooprocentowana-pożyczka-z-funduszu-pracy-dla-organizacji-pozarzadowych-(art-15zzda)/306

Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych (art.15zzda)

Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych (art.15zzda)