Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Staże

Staż polega na nabywaniu przez bezrobotnego umiejętności praktycznych poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązywania z nim stosunku pracy. Dzięki stażowi pracodawca ma możliwość sprawdzenia kandydata do pracy oraz nauczenia go pożądanych umiejętności zawodowych przed zatrudnieniem, bez ponoszenia kosztów finansowych.

Kogo pracodawca może przyjąć na staż?
Na staż trwający od 3 do 6 miesięcy mogą być skierowane osoby bezrobotne.
Na staż trwający od 3 do 12 miesięcy: mogą zostać skierowane osoby bezrobotne do 30 roku życia.

O czym powinien wiedzieć pracodawca:

 • przyjmując bezrobotnego na staż nie ponosi kosztów wynagrodzenia za świadczoną przez stażystę pracę,
 • bezrobotny w trakcie odbywania stażu otrzymuje stypendium z PUP w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych,
 • pracodawca zobowiązany jest do udzielenia bezrobotnemu odbywającemu staż, na jego wniosek 2 dni wolnych za każde 30 dni odbywania stażu.
 • po zakończeniu realizacji programu pracodawca wydaje opinię zawierającą informację o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego i umiejętnościach praktycznych pozyskanych w trakcie stażu.

Kiedy staż może zostać przerwany?

 1. W przypadku podjęcia pracy przez osobę bezrobotną odbywającą staż.
 2. Na wniosek bezrobotnego w przypadku niezrealizowania przez pracodawcę warunków odbycia stażu.
 3. Na wniosek pracodawcy lub z urzędu w przypadku:
 • nieusprawiedliwionej nieobecności podczas więcej niż jednego dnia stażu,
 • naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy, w szczególności stawienia się do pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych,
 • usprawiedliwionej nieobecności uniemożliwiającej zrealizowanie programu stażu.

Program stażu
Pracodawca przyjmujący bezrobotnego na staż zobowiązany jest do stworzenia programu stażu, który powinien określać:

 • nazwę zawodu lub specjalności, której program dotyczy,
 • zakres zadań wykonywanych przez bezrobotnego, rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych,
 • sposób potwierdzenia nabytych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych,
 • opiekuna osoby objętej programem stażu ze wskazaniem wykształcenia i stanowiska jakie opiekun zajmuje.

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o organizację stażu dostępne są na stronie www.pup-prudnik.pl w dziale Dokumenty do pobrania oraz w siedzibie PUP.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:07:17)
Zredagowana przez: Radosław Nosidlak (2015-03-22 01:23:18)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu (.pdf 251.50kb) 2015-01-21 251.50kb Plik: Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu.pdf (251.50kb)POBIERZ
Dokument PDF Program stażu (.pdf 36.1kB) 2013-11-06 36.1kB Plik: Program stażu.pdf (36.1kB)POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-prudnik.pl/strona/sta%C5%BCe/112