Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności i wydarzenia
Kanał RSS: Wydarzenia

Wydarzenia

Projekt MŁODZI PRZEDSIĘBIORCY W POWIECIE PRUDNICKIM


Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku ogłasza I nabór wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu pn.  
MŁODZI PRZEDSIĘBIORCY W POWIECIE PRUDNICKIM” .
Działanie 1.2 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego....

Informacja

Szanowni Pracodawcy! Uprzejmie informujemy, że ze względu na zaangażowanie środków Funduszu Pracy na aktywne formy aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, do odwołania wstrzymujemy przyjmowanie i realizację wniosków dot. Prac interwencyjnych i staży. O zmianie sytuacji poinformujemy.
Z poważaniem Dyrektor PUP

Katalog Pracodawców Powiatu Prudnickiego

W ramach promocji Powiat Prudnicki - Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku wspólnie z firmą ALSTAT – Centrum Badań Rynkowych i Społecznych przystąpił do pierwszego etapu prac nad przygotowaniem Katalogu Pracodawców Powiatu Prudnickiego 2021/2022. ...

Nabór wniosków o udzielenie pomocy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

W związku z posiadanymi środkami w ramach rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 31 285,00 zł, które pozostały z puli środków rezerwy przyznanych na 2021r., Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku ogłasza kolejny nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2021 r. ...