Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności i wydarzenia » Archiwalne
Kanał RSS: Wydarzenia

Wydarzenia archiwalne

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie pomocy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczone są na finansowanie działań związanych z kształceniem ustawicznym pracowników i pracodawcy zgodnych z ustalonymi przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej priorytetami na:

  1. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
  2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy;
  3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Przyjmowanie wniosków będzie prowadzone w okresie od 09.04.2018 r. do 13.04.2018 r.

Wnioski złożone poza wskazanym terminem pozostaną bez rozpatrzenia.

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 (RPO WO).

Maksymalna kwota dotacji o jaką można wnioskować wynosi 20 000 zł.

Termin składania wniosków: od 04.04.2018 r. do 13.04.2018 r.

Termin rozpatrywania wniosków: do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku

Szczegółowe informacje dotyczące przyznania środków można uzyskać pod nr tel. 77 436 99 84 lub osobiście w siedzibie PUP w Prudniku ul. Jagiellońska 21.

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej

Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku ogłasza nabór wniosków pracodawców o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 (RPO WO).

Maksymalna kwota refundacji o jaką można wnioskować wynosi: 20 000 zł.

Termin składania wniosków: od 04.04.2018 r. do 13.04.2018 r.

Termin rozpatrywania wniosków: do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku

Szczegółowe informacje dotyczące przyznania środków można uzyskać pod nr tel. 77 436 99 84 lub osobiście w siedzibie PUP w Prudniku ul. Jagiellońska 21.

Lista rakingowa

LISTA RANKINGOWA NABORU PROWADZONEGO W DNIACH 05.02.-19.02.2018 r. W RAMACH PROJEKTU
„Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych w Pokoju i działania edukacyjno-informacyjne w województwie opolskim”

KANDYDACI ZAKWALIFIKOWANI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Lp.

Numer rekrutacyjny

Data złożenia dokumentów

Liczba punktów uzyskanych za kryterium dodatkowe

Wynik rekrutacji

1

2/5.3.1/2018

16.02.2018 r.

2

pozytywny

 

UWAGA!!!

Prosimy kandydatów składających dokumenty rekrutacyjne do uczestnictwa w projekcie „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych w Pokojui działania edukacyjno-informacyjne w województwie opolskim

O ZWRÓCENIE UWAGI NA POPRAWNOŚĆ WYPEŁNIANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH, które mają istotny wpływ na decyzję o zakwalifikowaniu kandydata do projektu.

Jednocześnie informujemy, że nabór uczestników został przedłużony do 12 marca 2018 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu, tel. 77 441 70 90, oraz Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie 532 279 659.