Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności i wydarzenia » Archiwalne
Kanał RSS: Wydarzenia

Wydarzenia archiwalne

Życzenia

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku ogłasza nabór wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach środków Funduszu Pracy.
...

Zaproszenie do składania ofert na organizację szkolenia Prawo jazdy kategorii C, C+E - ANULOWANE

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku w ramach zasady konkurencyjności zaprasza Podmioty będące instytucjami szkoleniowymi do złożenia propozycji organizacji szkolenia w zakresie „Prawo jazdy kat. C, C+E”.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji oraz Funduszu Spójności na lata 2021-2027”

 

#FunduszeEU #FunduszeEuropejskie

Zaproszenie do składania ofert na usługi szkoleniowe - finansowanie ze środków Rezerwy Ministra

 

 

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza Podmioty będące instytucjami szkoleniowymi do składania ofert na usługi szkoleniowe na organizację szkolenia:

Prawo jazdy kategorii C, C+E" dla 6 osób bezrobotnych

"Aktywizacja zawodowa bezrobotnych wspierana jest ze środków rezerwy Funduszu Pracy, będącej w dyspozycji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej”