Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności i wydarzenia » Zaproszenie do składania ofert na usługi szkoleniowe

Zaproszenie do składania ofert na usługi szkoleniowe

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku zaprasza instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy do złożenia propozycji cenowej dot. przeprowadzenia szkolenia: „ABC Przedsiębiorczości” dla 11 osób bezrobotnych.

Ilość godzin zegarowych na jednego uczestnika szkolenia – 25 godzin.

Szkolenie ma rozpocząć się w miesiącu luty 2022 r.

Szkolenie ma się zakończyć do dnia 11.03.2022 r.

Szkolenie powinno być realizowane na terenie Prudnika.

Instytucja jest zobligowana do zapewnienia w ramach realizacji szkolenia:

  • warunków zgodnych z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, wytycznymi sanitarnymi obowiązującymi w momencie jego rozpoczęcia z uwagi na stan epidemii związany z rozprzestrzenianiem się COVID-19,
  • sprzętu niezbędnego na czas trwania szkolenia, w tym sali szkoleniowej, jasno oświetlonej, dostosowanej do liczby uczestników szkolenia, z osobnymi miejscami do siedzenia dla każdego uczestnika, wyposażoną w sprzęt techniczny niezbędny do sprawnego prowadzenia zajęć,
  • materiałów dydaktycznych (podręcznik zgodny z tematyką szkolenia) oraz notatnika, długopisu, (w ramach kosztów szkolenia), które po zakończeniu szkolenia przechodzą na własność każdego uczestnika szkolenia,
  • zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia w języku polskim,
  • ubezpieczenia uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do i z miejsca szkolenia, którym nie przysługuje stypendium oraz którym przysługuje stypendium, o którym mowa w art. 41 ust 3b Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

W sytuacji zainteresowania nawiązaniem współpracy w wyżej wymienionym zakresie prosimy o wypełnienie formularza oferty szkoleniowej, programu szkolenia i preliminarza szkolenia oraz ich przesłanie do dnia 24.02.2022 r. do godz. 12:00.

Formularz oferty szkoleniowej wraz z załącznikami z zaznaczeniem w temacie wiadomości „Odpowiedź na zaproszenie" może zostać przesłany w formie elektronicznej na adres: a.kulbaba@pup-prudnik.pl w ww. terminie.

Dane zawarte w formularzu oferty szkoleniowej wraz z załącznikami niezbędne są do dokonania przez Urząd oceny oferty szkoleniowej - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy oraz przyjętą procedurą dokonywania wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy zarejestrowanych w PUP w Prudniku – stąd wymagane jest kompletne jego wypełnienie.

Ponadto Urząd informuje, iż instytucja, która zostanie wybrana do przeprowadzenia ww. szkolenia zobowiązana będzie do przedłożenia w Urzędzie, wymaganych stosownymi przepisami prawa dokumentów, których wykaz zostanie zawarty w odrębnym piśmie.

Informujemy, że złożenie formularza oferty szkoleniowej nie jest wiążące dla żadnej ze stron.

Dodatkowych informacji udziela Pani Aleksandra Kulbaba: 77 436 99 82.

Aktualność dodana przez: Radosław Nosidlak (2022-02-17 11:55:02) , zredagowana przez: Radosław Nosidlak (2022-02-17 11:59:12)
Data wydarzenia : 2022-02-18
Data publikacji : 2022-02-17

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF Formularz oferty (.pdf 327.89kb) 2022-02-17 327.89kb Plik: Formularz oferty.pdf (327.89kb)POBIERZ
Dokument docx Formularz oferty (.docx 30.02kb) 2022-02-17 30.02kb Plik: Formularz oferty.docx (30.02kb)POBIERZ
Dokument PDF Preliminarz kosztów (.pdf 233.82kb) 2022-02-17 233.82kb Plik: Preliminarz kosztów.pdf (233.82kb)POBIERZ
Dokument docx Preliminarz kosztów (.docx 34.72kb) 2022-02-17 34.72kb Plik: Preliminarz kosztów.docx (34.72kb)POBIERZ
Dokument PDF Program (.pdf 197.14kb) 2022-02-17 197.14kb Plik: Program.pdf (197.14kb)POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-prudnik.pl/wydarzenie/469/zaproszenie-do-skladania-ofert-na-uslugi-szkoleniowe