Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności i wydarzenia
Kanał RSS: Wydarzenia

Wydarzenia

Zaproszenie do składania ofert na organizację szkolenia Prawo jazdy kategorii C+E

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza Podmioty będące instytucjami szkoleniowymi do złożenia propozycji organizacji szkolenia w zakresie „Prawo jazdy kat. C+E”.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z procedurą rozeznania rynku, określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji oraz Funduszu Spójności na lata 2021-2027"

 

#FunduszeEU #FunduszeEuropejskie

II Nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego

W związku z posiadanymi środkami w ramach rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego, w kwocie 6 477,90 zł, które pozostały z puli środków rezerwy przyznanych na 2023 r. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków rezerwy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

Wysokość dofinansowania wnioskowanego szkolenia wynosi:

  • 100% kosztów kształcenia dla mikroprzedsiębiorców;
  • 80% kosztów kształcenia dla pozostałych przedsiębiorstw i instytucji szkoleniowych.

Przyjmowanie wniosków prowadzone będzie w terminie 09 października 2023 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Prudniku.

Zakończenie naboru wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku z dniem 27 września 2023 r. zamyka nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych w ramach projektu pn: „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia realizowana przez PUP w Prudniku (I)", w związku z otrzymaniem wsparcia finansowego z Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027, Działanie 5.1 - Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia realizowanego przez PUP, Priorytet 5 - Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację programu regionalnego FEO 2021-2027, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

#FunduszeEU #FunduszeEuropejskie

Zakończenie naboru wniosków o organizację stażu dla osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku z dniem 16 września 2023 r. zamyka nabór wniosków na organizację stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu pn: „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia realizowana przez PUP w Prudniku (I)", w związku z otrzymaniem wsparcia finansowego z Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027, Działanie 5.1 - Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia realizowanego przez PUP, Priorytet 5 - Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację programu regionalnego FEO 2021-2027, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

#FunduszeEU #FunduszeEuropejskie