Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności i wydarzenia
Kanał RSS: Wydarzenia

Wydarzenia

Informacja

Uprzejmie informujemy o wycofaniu zaproszenia do składania propozycji organizacji szkolenia w zakresie „Prawo jazdy kat. C, C+E” dla 1 osoby bezrobotnej, finansowango ze środków Funduszu Pracy. 

Nabór Wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 Oś priorytetowa 05- Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację Działanie 5.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia realizowana przez PUP, Projekt pn. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia realizowana przez PUP w Prudniku (II).


Nabór „Wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy"
odbędzie się od 29.01.2024 r. do 02.02.2024 r.

Rozpoczęcie realizacji projektu przez Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku

Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku informuje, że rozpoczął realizację projektu ze środków Unii Europejskiej pn. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia realizowana przez PUP w Prudniku (II), w ramach Działania 5.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia realizowana przez PUP w ramach Priorytetu 5 Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację programu regionalnego FEO 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Nabory wniosków

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku ogłasza nabór wniosków o:

  • organizację stażu dla osób bezrobotnych,
  • prace interwencyjne,
  • skierowanie bezrobotnego na szkolenie indywidualne,
  • przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej.