Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności i wydarzenia
Kanał RSS: Wydarzenia

Wydarzenia

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, finansowany w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 Priorytet 5 – Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację. Działanie 5.1 – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia realizowana przez PUP projekt pn. „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia realizowana przez PUP Prudnik (I)", współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.


Nabór „Wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej "
odbędzie się od 11 do 12 października 2023 r.


#FunduszeEU #FunduszeEuropejskie

Zaproszenie do składania ofert na organizację szkolenia Prawo jazdy kategorii C+E

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza Podmioty będące instytucjami szkoleniowymi do złożenia propozycji organizacji szkolenia w zakresie „Prawo jazdy kat. C+E”.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z procedurą rozeznania rynku, określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji oraz Funduszu Spójności na lata 2021-2027"

 

#FunduszeEU #FunduszeEuropejskie

II Nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego

W związku z posiadanymi środkami w ramach rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego, w kwocie 6 477,90 zł, które pozostały z puli środków rezerwy przyznanych na 2023 r. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków rezerwy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

Wysokość dofinansowania wnioskowanego szkolenia wynosi:

  • 100% kosztów kształcenia dla mikroprzedsiębiorców;
  • 80% kosztów kształcenia dla pozostałych przedsiębiorstw i instytucji szkoleniowych.

Przyjmowanie wniosków prowadzone będzie w terminie 09 października 2023 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Prudniku.

Zakończenie naboru wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku z dniem 27 września 2023 r. zamyka nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych w ramach projektu pn: „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia realizowana przez PUP w Prudniku (I)", w związku z otrzymaniem wsparcia finansowego z Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027, Działanie 5.1 - Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia realizowanego przez PUP, Priorytet 5 - Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację programu regionalnego FEO 2021-2027, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

#FunduszeEU #FunduszeEuropejskie