Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności i wydarzenia
Kanał RSS: Wydarzenia

Wydarzenia

Zaproszenie do składania ofert na organizację szkolenia Prawo jazdy kategorii C, C+E

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku w ramach zasady konkurencyjności zaprasza Podmioty będące instytucjami szkoleniowymi do złożenia propozycji organizacji szkolenia w zakresie „Prawo jazdy kat. C, C+E” dla 5 osób bezrobotnych.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z z procedurą rozeznania rynku, określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji oraz Funduszu Spójności na lata 2021-2027"

 

#FunduszeEU #FunduszeEuropejskie

Zaproszenie do składania ofert na organizację szkolenia Prawo jazdy kategorii C+E

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza Podmioty będące instytucjami szkoleniowymi do złożenia propozycji organizacji szkolenia w zakresie „Prawo jazdy kat. C+E”.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z procedurą rozeznania rynku, określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji oraz Funduszu Spójności na lata 2021-2027"

 

#FunduszeEU #FunduszeEuropejskie

Dużur Mobilnego Punktu Informacyjnego w PUP

W dniu 11 września 2023 r. (poniedziałek) w godzinach 9:00 – 14:00 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku organizowany jest dyżur specjalisty ds. Funduszy Europejskich

Podczas dyżuru będzie można uzyskać informacje na temat możliwości otrzymania wsparcia oraz zasad realizacji projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2023 r.

Wysokość dofinansowania wnioskowanego szkolenia wynosi:

  • 100% kosztów kształcenia dla mikroprzedsiębiorców;
  • 80% kosztów kształcenia dla pozostałych przedsiębiorstw i instytucji szkoleniowych.

Przyjmowanie wniosków prowadzone będzie w terminie od 16 do 18 sierpnia 2023 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Prudniku.