Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności i wydarzenia
Kanał RSS: Wydarzenia

Wydarzenia

Ogłoszenie

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Opolski Oddział Regionalny w Opolu poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Referent/Inspektor W Prudnickim Biurze Powiatowym Stanowisko pracy ds. wniosków -
2 miejsca pracy: Biała, ul. Kościuszki 24

Linki do ofert:

https://www.gov.pl/web/arimr/or08bp165292022

https://www.gov.pl/web/arimr/or08bp165302022

Zaproszenie do składania ofert na usługi szkoleniowe ze środków UE (POWER)

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza podmioty będące instytucjami szkoleniowymi do składania ofert na usługi szkoleniowe na organizację szkolenia:

„Prawo jazdy kategorii C, C+E” dla 1 osoby bezrobotnej

Szkolenia współfinansowane będą przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 1.1.1 PO WER

 

Zakończenie naboru w ramach projektu MŁODZI PRZEDSIĘBIORCY W POWIECIE PRUDNICKIM

Informaujemy o zakończeniu naboru wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu pn. „ Młodzi przedsiębiorcy w powiecie prudnickim” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa I – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 – Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 – Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zakończenie naboru przyjmowania wniosków

Informaujemy o zakończeniu naboruprzyjmowania wniosków pracodawców o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach środków z Funduszu Pracy oraz środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, Oś priorytetowa VII Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP, Projekt pn. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (VII).