Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności i wydarzenia » Archiwalne
Kanał RSS: Wydarzenia

Wydarzenia archiwalne

PRUDNICKI DZIEŃ ZDROWIA

Powiat Prudnicki, Prudnickie Centrum Medyczne S.A. i Gmina Prudnik zapraszają na „Prudnicki Dzień Zdrowia”, który odbędzie się w sobotę, 23 czerwca 2018 r., od godz. 10.00 na placu przed szpitalem w Prudniku.

Ogłoszenie o naborze na szkolenia

Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku ogłasza nabór wniosków osób bezrobotnych o skierowanie na szkolenie w zawodach deficytowych w naszym powiecie: tapicer, spawacz, lakiernik, magazynier z uprawnieniami na wózek widłowy, krawiec, barman-kelner, murarz-tynkarz. Szkolenia finansowane będą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

Przyjmowanie wniosków będzie prowadzone do dnia 12.06.2018 r.

Szczegółowe informacje:

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nysie wraz z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu zaprasza przedsiębiorców na spotkanie informacyjne dot. naboru do działania:

2.4 Współpraca gospodarcza i promocja RPO WO 2014-2020
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (RPO WO 2014-2020)

Na każdym spotkaniu przedstawione zostaną informacje dotyczące m.in. regulamin konkursu, kryteria wyboru projektów, wskaźniki.

Spotkanie odbędzie się 18 maja 2018 r. o godz. 11.00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Prudniku, ul. Kościuszki 76 – formularz zgłoszeniowy

Spotkanie skierowane jest do: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mających swoją główną siedzibę lub oddział na terenie województwa opolskiego.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc na spotkaniu jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Nabór wniosków planowany jest od 18 do 25 czerwca 2018 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie pomocy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczone są na finansowanie działań związanych z kształceniem ustawicznym pracowników i pracodawcy zgodnych z ustalonymi przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej priorytetami na:

  1. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
  2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy;
  3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Przyjmowanie wniosków będzie prowadzone w okresie od 10.05.2018 r. do 18.05.2018 r.

Wnioski złożone poza wskazanym terminem pozostaną bez rozpatrzenia.