Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności i wydarzenia » Archiwalne
Kanał RSS: Wydarzenia

Wydarzenia archiwalne

Lista rakingowa

LISTA RANKINGOWA NABORU PROWADZONEGO W DNIACH 05.02.-19.02.2018 r. W RAMACH PROJEKTU
„Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych w Pokoju i działania edukacyjno-informacyjne w województwie opolskim”

KANDYDACI ZAKWALIFIKOWANI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Lp.

Numer rekrutacyjny

Data złożenia dokumentów

Liczba punktów uzyskanych za kryterium dodatkowe

Wynik rekrutacji

1

2/5.3.1/2018

16.02.2018 r.

2

pozytywny

 

UWAGA!!!

Prosimy kandydatów składających dokumenty rekrutacyjne do uczestnictwa w projekcie „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych w Pokojui działania edukacyjno-informacyjne w województwie opolskim

O ZWRÓCENIE UWAGI NA POPRAWNOŚĆ WYPEŁNIANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH, które mają istotny wpływ na decyzję o zakwalifikowaniu kandydata do projektu.

Jednocześnie informujemy, że nabór uczestników został przedłużony do 12 marca 2018 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu, tel. 77 441 70 90, oraz Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie 532 279 659.

Zaproszenie przedsiębiorców na spotkanie informacyjne

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nysie wraz z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu zaprasza przedsiębiorców na spotkanie informacyjne pt.:

2.1.2 Wsparcie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Województwa Opolskiego(RPO WO 2014-2020)

Spotkanie odbędzie się 2 marca 2018 r. o godz. 11.00, w sali konferencyjnej STAROSTWA POWIATOWEGO w Prudniku, ul. Kościuszki 76

formularz zgłoszeniowy - pobierz

Praca w Starostwie Powiatowym w Prudniku

Starosta Prudnicki ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze – Naczelnika w Wydziale Komunikacji i Transportu w Prudniku.

Termin składania aplikacji upływa 05.03.2018r. o godz. 15:30.

Informacja o naborze dostępna na stronie internetowej:

http://bip.powiatprudnicki.pl/1915/1093/2018-02-19-nabor-na-wolne-stanowisko-urzednicze-naczelnik-wydzialu-komunikacji-i-transportu.html

Zaproszenie do udziału w projekcie

Lider projektu Gmina Pokój oraz partnerzy: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie i Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu ogłaszają nabór do projektu pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych w Pokoju i działania edukacyjno – informacyjne w województwie opolskim" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury.