Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności i wydarzenia » Archiwalne
Kanał RSS: Wydarzenia

Wydarzenia archiwalne

”Lepsze jutro nadchodzi już dziś”

Pragniemy poinformować, że obecnie realizujemy na terenie powiatów: prudnickiego, głubczyckiego, nyskiego, namysłowskiego i brzeskiego projekty pn.: ”Lepsze jutro nadchodzi już dziś” w ramach Osi Priorytetowej 7. Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 oraz projekt Opolska akademia sukcesu w ramach Osi Priorytetowej 1. Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy.

PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Odział w Opolu realizuje program wspierający aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych w instytucjach administracji i służby publicznej. Projekt zakłada wsparcie finansowe instytucjom, które chciałby zatrudnić osoby niepełnosprawne z orzeczonym stopniem znacznym lub umiarkowanym.
W celu przybliżenia tematyki programu, PFRON organizuje spotkanie w dniach: 16,19,27 kwietnia z JST.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt w celu potwierdzenia uczestnictwa w spotkaniu do 10 kwietnia 2018 r.,
tel.: 77 887 20 00

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie pomocy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczone są na finansowanie działań związanych z kształceniem ustawicznym pracowników i pracodawcy zgodnych z ustalonymi przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej priorytetami na:

  1. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
  2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy;
  3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Przyjmowanie wniosków będzie prowadzone w okresie od 09.04.2018 r. do 13.04.2018 r.

Wnioski złożone poza wskazanym terminem pozostaną bez rozpatrzenia.

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 (RPO WO).

Maksymalna kwota dotacji o jaką można wnioskować wynosi 20 000 zł.

Termin składania wniosków: od 04.04.2018 r. do 13.04.2018 r.

Termin rozpatrywania wniosków: do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku

Szczegółowe informacje dotyczące przyznania środków można uzyskać pod nr tel. 77 436 99 84 lub osobiście w siedzibie PUP w Prudniku ul. Jagiellońska 21.