Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności i wydarzenia
Kanał RSS: Wydarzenia

Wydarzenia

Zakończenie naboru przyjmowania wniosków

Informaujemy o zakończeniu naboruprzyjmowania wniosków pracodawców o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach środków z Funduszu Pracy oraz środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, Oś priorytetowa VII Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP, Projekt pn. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (VII).

Zaproszenie do składania ofert na usługi szkoleniowe ze środków UE (POWER)

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza podmioty będące instytucjami szkoleniowymi do składania ofert na usługi szkoleniowe na organizację szkolenia:

„Prawo jazdy kategorii C, C+E” dla 2 osób bezrobotnych

Szkolenia współfinansowane będą przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 1.1.1 PO WER

 

Nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2022 r.

Zaproszenie do składania ofert na usługi szkoleniowe ze środków UE (POWER)

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza podmioty będące instytucjami szkoleniowymi do składania ofert na usługi szkoleniowe na organizację szkolenia:

„Prawo jazdy kategorii C, C+E” dla 1 osoby bezrobotnej

Szkolenia współfinansowane będą przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 1.1.1 PO WER