Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności i wydarzenia
Kanał RSS: Wydarzenia

Wydarzenia

Zaproszenie do składania ofert na usługi szkoleniowe ze środków UE (RPO WO)

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza podmioty będące instytucjami szkoleniowymi do składania ofert na usługi szkoleniowe na organizację szkolenia*:

„Prawo jazdy kategorii C, C+E” dla 2 osób bezrobotnych.

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy RPO WO

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku ogłasza nabór wniosków pracodawców o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach środków z Funduszu Pracy, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (RPO WO) ...

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku ogłasza nabór wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (RPO WO) na lata 2014-2020. ...

Informacja

Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku zaprasza pracodawców do składania wniosków o organizację staży, prac interwencyjnych, dofinansowania zatrudnienia osób po 50 roku życia.

Osoby bezrobotne zainteresowane szkoleniami oraz zatrudnieniem w ramach bonu zatrudnieniowego, bonu na zasiedlenie prosimy o wizyty u pośredników pracy.