Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności i wydarzenia » Zaproszenie dla instytucji szkoleniowych do składania ofert na usługi szkoleniowe w 2020 r.

Zaproszenie dla instytucji szkoleniowych do składania ofert na usługi szkoleniowe w 2020 r.

Zaproszenie dla instytucji szkoleniowych do składania ofert na usługi szkoleniowe w 2020 r. w celu przeprowadzenia rozeznania rynku polegającego na analizie ofert instytucji szkoleniowych

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza podmioty będące instytucjami szkoleniowymi do składania ofert na usługi szkoleniowe na organizację szkolenia*: „Prawo jazdy kategorii C + kwalifikacja wstępna przyspieszona do kat. C ” dla 3 osób bezrobotnych.

Oferta powinna zawierać:

  • Program szkolenia – zgodny z załącznikiem nr 2
  • Preliminarz kosztów – załącznik nr 3
  • Formularz oferty – załącznik nr 4

Ofertę należy złożyć w następujący sposób: PISEMNIE w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Jagiellońska 21, pok. Nr 3 (sekretariat) z adnotacją Oferta dotycząca rozeznania rynku usług szkoleniowych na szkolenie: „Prawo jazdy kategorii C + kwalifikacja wstępna przyspieszona do kat.C”.

Termin składania ofert upływa 17 luty 2020 r. o godzinie 12:00 (czasu lokalnego). Oferty otrzymane przez zamawiającego po tym terminie nie będą podlegać analizie.

Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzonej procedury zawarte są w załączniku „Zaproszenie”.

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego zaproszenia (rozeznania rynku) udziela:

Anna Sobol – Specjalista ds. rozwoju zawodowego, Tel. 77 436 23 04 w. 63

 

* Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 349, 478, 605), niemiej jednak Zamawiający posiłkuje się przepisami wspomnianej ustawy. Rozeznania rynku dokonuje się na mocy przepisu art. 40 ust 2d Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482
z późn. zm.).

Załączniki:

„Zaproszenie”
Zał. 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Zał. 2 – Program kursu
Zał. 3 – Preliminarz kosztów
Zał. 4 - Formularz oferty

Aktualność dodana przez: Radosław Nosidlak (2020-02-10 14:24:07)
Data wydarzenia : 2020-02-10
Data publikacji : 2020-02-10

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-prudnik.pl/wydarzenie/364/zaproszenie-dla-instytucji-szkoleniowych-do-skladania-ofert-na-uslugi-szkoleniowe-w-2020-r-