Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności i wydarzenia
Kanał RSS: Wydarzenia

Wydarzenia

Spotkanie rekrutacyjne

Szkolenie „Recepcjonistka w branży turystyki zdrowotnej i prozdrowotnej”

Spotkanie rekrutacyjne odbędzie się w poniedziałek, 27 maja 2019 r. o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku (I piętro).

Oferujemy:

 • darmowe szkolenia
 • stypendium szkoleniowe
 • zwrot kosztów dojazdu
 • certyfikaty ukończenia kursu

Podsumowując, otrzymasz stypendium szkoleniowe w wysokości maksymalnej 600 zł. plus ewentualne zwroty kosztów dojazdu oraz certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenie, które w sumie potrwa 90, do 100 godzin.

Poszukujemy osób:
☑ kobiet
☑ powyżej 30 roku życia
☑ niepracujących (nie trzeba być zarejestrowanym w PUP)
☑ z powiatu prudnickiego

Spełniasz warunki?

Przyjdź na spotkanie albo skontaktuj się z koordynatorem rekrutacyjnym w Powiecie Prudnickim. On przekaże Ci formularz zgłoszeniowy oraz odpowie na ewentualne pytania.

Plakat informacyjny 

Kontakt:

Marcin Janik
E-mail: M_Janik@icloud.com
Tel.: 725 311 069
Facebook: www.facebook.com/MarcinJanik.eu

Discover Poland! Work with us

Jesteś polskim pracodawcą poszukującym wykwalifikowanych pracowników ?
Weź udział w wirtualnych targach pracy "Discover Poland ! Work with us". To wydarzenie on-line, które odbędzie się 29 maja 2019 r. w godzinach od 10:00 do 14:00 (CET) przy wykorzystaniu portalu udostępnionego przez Komisję Europejską www.europeanjobdays.eu .

Zatrudnianie cudzoziemców - zmiany od 1 stycznia 2018 r.

Od 1 stycznia 2018 r. wchodzi w życie ustawa z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 1543)

Głównym jej celem jest wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego. Intencją zmian jest również przeciwdziałanie występującym obecnie nadużyciom, sprawniejsze zarządzanie migracjami zarobkowymi i poprawa standardów zatrudniania cudzoziemców.

Obowiązujące przepisy prawne, wzory druków oraz broszury i materiały informacyjne znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej https://www.mpips.gov.pl/praca/zatrudnianie-cudzoziemcow/

Gwarancje dla młodzieży

Pod adresem gdm.praca.gov.pl uruchomiona została strona internetowa programu pn. „Gwarancje dla młodzieży”. Można tam znaleźć informacje o:

 • programie – opis, dane statystyczne związane z jego realizacją oraz dokumenty programowe;
 • ofercie dla młodzieży, opisanej w trzech blokach tematycznych :

  - „rozpocznij pracę lub podejmij działalność gospodarczą”;

  - „podnieś kompetencje zawodowe”;
  - „skorzystaj z aktywizacji w ramach projektów”;
 • realizatorach programu – zadaniach realizowanych w ramach programu przez: MPiPS, MIR, Urzędy Pracy, Ochotnicze Hufce Pracy, Partnerów Rynku Pracy, Bank Gospodarstwa Krajowego.
< poprzednia - strona wydarzeń 1 - strona wydarzeń 2 następna > - strona wydarzeń