Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku
http://pup-prudnik.pl/strona/fundusze-europejskie-w-urzedzie/173

Fundusze Europejskie w Urzędzie

Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027

Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia realizowana przez PUP w Prudniku (II)

Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia realizowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku (I)

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego - RPO WO

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (VII)

 

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - PO WER

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (VII)

Młodzi przedsiębiorcy w powiecie prudnickim