Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » archiwalne formy aktywizacji

Archiwalne aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2019-04-11

Myślisz o rozpoczęciu działalności gospodarczej.

Myślisz o rozpoczęciu działalności gospodarczej.Nie masz środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Weź udział w projekcie pn. Moja Przyszłość – Moja Firma 2, realizowanym przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu w ramach RPO WO na lata 2014-2020, Działanie 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej, w ramach którego możesz otrzymać:

  1. Wsparcie szkoleniowo – doradcze połączone z indywidualnym doradztwem biznesowym umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.
  2. Dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w maksymalnej wysokości 25 000,- zł brutto .
  3. Podstawowego wsparcie pomostowe wypłacane przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności w wysokości 1 000,- zł brutto / 1 miesiąc.
  4. Przedłużone wsparcie pomostowe wypłacane przez kolejne 6 miesięcy prowadzenia działalności w wysokości 1 000,- zł brutto / 1 miesiąc.
  5. Wsparcie pomostowe obejmujące doradztwo o charakterze specjalistycznym w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji i prowadzenia działalności gospodarczej.

Do projektu kwalifikują się osoby powyżej 29 roku życia (po dniu 30-tych urodzin) pozostające bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy oraz nieaktywne zawodowo) oraz osoby pracujące zatrudnione na umowach cywilnoprawnych, krótkoterminowych  osiągające niskie dochody - nie przekraczające wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia.

Spotkanie dla osób bezrobotnych i osób nieaktywnych zawodowo odbędzie się w dniu 17.04.2019 r. o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej PUP w Prudniku (I piętro)

Kontakt: Krzysztof Mulik tel. 77 436 99 90

2019-03-28

Giełda pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku prowadzi rekrutację dla Pracodawcy w ramach oferty zgłoszonej w celu uzyskania informacji starosty na stanowisko:

Stolarz

Miejsce pracy: Prudnik

Wymagania: prawo jazdy kategorii B

Spotkanie z pracodawcą odbędzie się w dniu 02.04.2019 roku o godzinie 10:00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Prudniku

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 77 436 99 90 lub w siedzibie Urzędu w Referacie Pośrednictwa Pracy.

2019-03-28

Giełda pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku prowadzi rekrutację dla Zakładu Komunalnego w Głogówku Sp. z o.o. w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (Program skierowany do osób bezrobotnych po 30 roku życia) na stanowisko:

Maszynista oczyszczalni ścieków

Miejsce pracy: Głogówek

Wymagania: wykształcenie minimum zawodowe, mile widziane prawo jazdy kategorii B

Spotkanie z pracodawcą odbędzie się w dniu 02.04.2019 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Zakładu Komunalnego w Głogówku Sp. z o.o., ul. Dworcowa 2, 48-250 Głogówek

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 77 436 99 90 lub w siedzibie Urzędu w Referacie Pośrednictwa Pracy.

2019-03-28

Giełda pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku prowadzi rekrutację dla Pracodawcy w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (Program skierowany do osób bezrobotnych po 30 roku życia) na stanowisko:

Sprzedawca

Miejsce pracy: Prudnik

Wymagania: wykształcenie minimum zawodowe

Spotkanie z pracodawcą odbędzie się w dniu 04.04.2019 roku o godzinie 10:00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Prudniku

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 77 436 99 90 lub w siedzibie Urzędu w Referacie Pośrednictwa Pracy.

Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Forma aktywizacji Lokalizacja Stanowisko Miejsc Ważność
Giełda pracy PUP Prudnik Pośrednictwo pracy 4 od 2019-01-09
do 2019-01-16
Giełda pracy PUP Prudnik Pośrednictwo pracy 2 od 2019-01-09
do 2019-01-17
Giełda pracy na stanowisko: Sprzedawca PUP Prudnik Pośrednictwo pracy 1 od 2019-01-09
do 2019-01-21
Giełda pracy na stanowisko: Monter sieci kanalizacyjnych PUP Prudnik Pośrednictwo pracy 2 od 2019-01-04
do 2019-01-10
Giełda pracy na stanowisko: Kierowca PUP Prudnik Pośrednictwo pracy 1 od 2019-01-04
do 2019-01-09
Giełda pracy na stanowisko: Obuwnik PUP Prudnik Pośrednictwo pracy 1 od 2018-12-10
do 2018-12-12
Giełda pracy na stanowisko: Pomocnik drukarza PUP Prudnik Pośrednictwo pracy 1 od 2018-12-10
do 2018-12-13
Porady grupowe w I kwartale 2019 r. PUP Prudnik Doradca zawodowy 60 od 2018-11-30
do 2019-03-31
Porady grupowe w IV kwartale 2018 r. PUP Prudnik Doradca zawodowy 60 od 2018-08-31
do 2018-12-31
Giełda pracy na stanowisko: Opiekun zwierząt domowych PUP Prudnik Pośrednictwo pracy 1 od 2018-06-19
do 2018-06-22