Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » archiwalne formy aktywizacji

Archiwalne aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2019-02-12

Rekrutacja

Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku prowadzi rekrutację w ramach uzupełnienia refundacji za zatrudnienie osób bezrobotnych do 30 roku życia na stanowisko:

MONTER

Miejsce pracy: Pruszków

Wymagania: zdolności manualne

Spotkanie z pracodawcą odbędzie się w dniu 14.02.2019 roku o godzinie 12:00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Prudniku.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 77 436 99 90 lub w siedzibie Urzędu w Referacie Pośrednictwa Pracy.

2019-02-11

Mobilny Punkt Informacyjny

 • Mobilny Punkt Informacyjny - 13 lutego 2019 roku w godz. 12.30 - 15.30 – Starostwo Powiatowe w Prudniku, ul. Kościuszki 76;

  Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia z Funduszy Europejskich, m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój. Uczestnicy spotkania poznają ofertę bezpłatnych szkoleń, jak również dowiedzą się, jakie są możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalnej.

 • Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców dot. naboru wniosków w ramach działania 2.1.3 Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych - 8 marca 2019 r. od 12:00 do 14.30 w sali kameralnej Prudnickiego Ośrodka Kultury ul. Kościuszki 1a – formularz zgłoszeniowy;

  Na spotkaniu przedstawione zostaną informacje na temat działania 2.1.3 "nowe produkty i usługi w MŚP na obszarach przygranicznych", Regionalnego Programu Województwa Opolskiego. W trakcie spotkań zostanie zaprezentowany m.in. regulamin konkursu, wniosek o dofinansowanie, kryteria oceny wniosków, koszty kwalifikowane. Nabór wniosków planowany jest od 22 do 29 marca 2019 r.

 

2019-02-01

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie pomocy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

Zapraszamy pracodawców, którzy mają siedzibę lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie powiatu prudnickiego do składania wniosków o przyznanie środków finansowych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczone są na finansowanie działań związanych z kształceniem ustawicznym pracowników i pracodawcy zgodnych z ustalonymi przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej priorytetami na:

 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości;
 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z grup, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej;
 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
 5. Wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu;
 6. Wsparcie kształcenia osób po 45 roku życia.

Przyjmowanie wniosków będzie prowadzone w okresie od 04.02.2019 r. do 08.02.2019 r.

Wnioski złożone poza wskazanym terminem pozostaną bez rozpatrzenia.

Czytaj aktualność: Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie pomocy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego
2019-01-31

Rekrutacja

Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku prowadzi rekrutację w ramach oferty stażu na stanowisko:

Dekarz - cieśla

Miejsce pracy: województwo opolskie

Wymagania: wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe.

Spotkanie z pracodawcą odbędzie się w dniu 08.02.2019 roku o godzinie 10:00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Prudniku

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 77 436 99 90 lub w siedzibie Urzędu w Referacie Pośrednictwa Pracy.

Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Forma aktywizacji Lokalizacja Stanowisko Miejsc Ważność
Giełda pracy PUP Prudnik Pośrednictwo pracy 4 od 2019-01-09
do 2019-01-16
Giełda pracy PUP Prudnik Pośrednictwo pracy 2 od 2019-01-09
do 2019-01-17
Giełda pracy na stanowisko: Sprzedawca PUP Prudnik Pośrednictwo pracy 1 od 2019-01-09
do 2019-01-21
Giełda pracy na stanowisko: Monter sieci kanalizacyjnych PUP Prudnik Pośrednictwo pracy 2 od 2019-01-04
do 2019-01-10
Giełda pracy na stanowisko: Kierowca PUP Prudnik Pośrednictwo pracy 1 od 2019-01-04
do 2019-01-09
Giełda pracy na stanowisko: Obuwnik PUP Prudnik Pośrednictwo pracy 1 od 2018-12-10
do 2018-12-12
Giełda pracy na stanowisko: Pomocnik drukarza PUP Prudnik Pośrednictwo pracy 1 od 2018-12-10
do 2018-12-13
Porady grupowe w IV kwartale 2018 r. PUP Prudnik Doradca zawodowy 60 od 2018-08-31
do 2018-12-31
Giełda pracy na stanowisko: Opiekun zwierząt domowych PUP Prudnik Pośrednictwo pracy 1 od 2018-06-19
do 2018-06-22
Giełda pracy na stanowisko: Klejarz akwariów PUP Prudnik Pośrednictwo pracy 1 od 2018-06-19
do 2018-06-27