Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności i wydarzenia » Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników.

Planowana kwota limitu KFS na rok 2024 wynosi 245 600,00 zł.

Zapraszamy pracodawców, którzy mają siedzibę lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie Powiatu Prudnickiego do składania wniosków o przyznanie środków finansowych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Wysokość dofinansowania wnioskowanego szkolenia wynosi:

 • 100% kosztów kształcenia dla mikroprzedsiębiorców
 • 80% kosztów kształcenia dla pozostałych przedsiębiorstw i instytucji szkoleniowych.

Nabór wniosków na „Dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego” odbędzie się od 19.02.2024 r. do 23.02.2024 r.

Wnioski wraz z kompletem wymaganych załączników, należy złożyć osobiście:

- Sekretariat Powiatowego Urzędu Pracy, ul. Jagiellońska 21, 48-200 Prudnik ( I piętro) w godzinach od 7:30 do 15:00 lub przesłać pocztą tradycyjną (liczy się data stempla pocztowego).

Wsparcie kształcenia ustawicznego środkami KFS udzielane jest na zasadach pomocy de minimis.

Pracodawca ubiegający się w 2024 r. o przyznanie środków KFS na finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcówmusi spełnić przynajmniej jeden z poniższych priorytetów.

 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy.
 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.
 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych.
 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie umiejętności cyfrowych.
 5. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej.
 6. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.
 7. Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.
 8. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie zarządzania finansami i zapobieganiu sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach.

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego można przeznaczyć na sfinansowanie:

 • określenie potrzeb firmy w zakresie kształcenia ustawicznego, które ma być dofinansowane,
 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Szczegółowy opis wskazanych priorytetów zamieszczony jest w załączniku nr 10 – Priorytety KFS 2024

KRYTERIA OBOWIĄZUJĄCE PRZY ROZPATRYWANIU WNIOSKU O DOFINANSOWANIE:

 • zgodność dofinansowanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na 2024 rok;
 • zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
 • koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
 • posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
 • w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
 • plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
 • możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem posiadanych limitów środków;
 • uzasadnienie potrzeby odbycia kształcenia ustawicznego przez pracownika lub pracodawcę w kontekście zajmowanego stanowiska, profilu działalności firmy oraz potrzeb lokalnego rynku pracy. Wskazanie celów zawodowych zrealizowanych dzięki wnioskowanemu kształceniu;
 • korzystanie pracodawcy z dofinansowania z KFS w latach wcześniejszych

 

Uwaga

 • Wnioski złożone poza wskazanym terminem pozostaną bez rozpatrzenia.
 • Wniosek niekompletny, bez wszystkich wymaganych załączników, pozostaje bez rozpatrzenia zgodnie z § 6 ust.3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 117 z późn. zm.)

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (77) 436 99 83

Aktualność dodana przez: Radosław Nosidlak (2024-02-16 13:11:07) , zredagowana przez: Radosław Nosidlak (2024-02-16 13:14:00)
Data wydarzenia : 2024-02-19
Data publikacji : 2024-02-16

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF Wniosek_KFS_2024 (.pdf 335.71kb) 2024-02-16 335.71kb Plik: Wniosek_KFS_2024.pdf (335.71kb)POBIERZ
Dokument docx Wniosek_KFS_2024 (.docx 71.31kb) 2024-02-16 71.31kb Plik: Wniosek_KFS_2024.docx (71.31kb)POBIERZ
Dokument PDF Załącznik 1 - Oświadczenie dot. kształcenia (.pdf 146.19kb) 2024-02-16 146.19kb Plik: Załącznik 1 - Oświadczenie dot. kształcenia.pdf (146.19kb)POBIERZ
Dokument PDF Załącznik 2- Oświadczenie o niepodleganiu sankcjom (.pdf 195.72kb) 2024-02-16 195.72kb Plik: Załącznik 2- Oświadczenie o niepodleganiu sankcjom.pdf (195.72kb)POBIERZ
Dokument PDF Załącznik 3 - Oświadczenie dot. wielkości przedsiębiorstwa (.pdf 157.56kb) 2024-02-16 157.56kb Plik: Załącznik 3 - Oświadczenie dot. wielkości przedsiębiorstwa.pdf (157.56kb)POBIERZ
Dokument PDF Załącznik 4 - Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych (.pdf 151.25kb) 2024-02-16 151.25kb Plik: Załącznik 4 - Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych.pdf (151.25kb)POBIERZ
Dokument PDF Załącznik 5 - Oświadczenie do priorytetu 1 (.pdf 164.82kb) 2024-02-16 164.82kb Plik: Załącznik 5 - Oświadczenie do priorytetu 1.pdf (164.82kb)POBIERZ
Dokument PDF Załącznik 6 - Oświadczenie do priorytetu 3 (.pdf 141.74kb) 2024-02-16 141.74kb Plik: Załącznik 6 - Oświadczenie do priorytetu 3.pdf (141.74kb)POBIERZ
Dokument PDF Załącznik 7 - Oświadczenie do priorytetu 5 (.pdf 152.50kb) 2024-02-16 152.50kb Plik: Załącznik 7 - Oświadczenie do priorytetu 5.pdf (152.50kb)POBIERZ
Dokument PDF Załącznik 8 - Oświadczenie do priorytetu 6 (.pdf 136.43kb) 2024-02-16 136.43kb Plik: Załącznik 8 - Oświadczenie do priorytetu 6.pdf (136.43kb)POBIERZ
Dokument PDF Załącznik 9 - Oświadczenie do priorytetu 7 (.pdf 143.23kb) 2024-02-16 143.23kb Plik: Załącznik 9 - Oświadczenie do priorytetu 7.pdf (143.23kb)POBIERZ
Dokument PDF Załącznik 10 - Priorytety KFS 2024 (.pdf 378.54kb) 2024-02-16 378.54kb Plik: Załącznik 10 - Priorytety KFS 2024.pdf (378.54kb)POBIERZ
Dokument PDF Załącznik 11 - informacja o otrzymanej pomocy de minimis (.pdf 194.43kb) 2024-02-16 194.43kb Plik: Załącznik 11 - informacja o otrzymanej pomocy de minimis.pdf (194.43kb)POBIERZ
Dokument PDF Załącznik 12 - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis (.pdf 364.04kb) 2024-02-16 364.04kb Plik: Załącznik 12 - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis.pdf (364.04kb)POBIERZ
Dokument PDF Załącznik 13 - Baromtetr zawodów 2023 - POWIAT PRUDNICKI (.pdf 177.84kb) 2024-02-16 177.84kb Plik: Załącznik 13 - Baromtetr zawodów 2023 - POWIAT PRUDNICKI.pdf (177.84kb)POBIERZ
Dokument PDF Załącznik 14 - Baromoter zawodów 2023 - WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE (.pdf 250.62kb) 2024-02-16 250.62kb Plik: Załącznik 14 - Baromoter zawodów 2023 - WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE.pdf (250.62kb)POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-prudnik.pl/wydarzenie/557/nabor-wnioskow-o-przyznanie-srodkow-z-krajowego-funduszu-szkoleniowego