Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności i wydarzenia » OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU REALIZACJI PROJEKTU

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU REALIZACJI PROJEKTU

Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku informuje, że rozpoczął realizację projektu pn. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia realizowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku(I), w ramach Działania 5.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia realizowana przez PUP w ramach Osi priorytetowej 5 Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację FEO 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

CEL PROJEKTU: Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Prudniku, w tym zwłaszcza: kobiet, osób w wieku 18-29 lat, osób z niepełnosprawnościami, osób w wieku 50 lat i więcej, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach, którym do powrotu na rynek pracy niezbędne są formy pomocy przewidziane do realizacji w ramach Działania 5.1 FEO 2021-2027.

Realizowane zadania w ramach projektu:

  • staże – 107 osób,
  • bony na zasiedlenie – 6 osób,
  • prace interwencyjne – 30 osób,
  • szkolenia - 6 osób,
  • środki na podjęcie działalności gospodarczej – 44 osoby,
  • doposażenie i/lub wyposażenie stanowiska pracy – 24 osoby.

Całkowita wartość projektu: 4 015 662,00 zł

Dofinansowanie na realizację Projektu:
Środki wspólnotowe : 3 413 312,70 zł
Wkład krajowy: 602 349,30 zł

Okres realizacji: 12.06.2023 r .- 31.12.2023 r.

Szczegółowe informacje na temat realizowanego projektu, możliwości otrzymania wsparcia i rekrutacji można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku lub pod numerem telefonu: 77 43 6 99 82 – Aleksandra Kulbaba

#FunduszeEU #FunduszeEuropejskie

Aktualność dodana przez: Radosław Nosidlak (2023-06-12 14:07:58) , zredagowana przez: Radosław Nosidlak (2023-08-03 08:30:04)
Data wydarzenia : 2023-06-12
Data publikacji : 2023-06-12

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-prudnik.pl/wydarzenie/530/ogloszenie-o-rozpoczeciu-realizacji-projektu