Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności i wydarzenia » Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

W związku z posiadanymi środkami w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, w kwocie 13 000,00 zł, które pozostały z podstawowej puli środków przyznanych na 2023r. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku ogłasza II nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

Zapraszamy pracodawców, którzy mają siedzibę lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie Powiatu Prudnickiego do składania wniosków o przyznanie środków finansowych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Wysokość dofinansowania wnioskowanego szkolenia wynosi:

 • 100% kosztów kształcenia dla mikroprzedsiębiorców;
 • 80% kosztów kształcenia dla pozostałych przedsiębiorstw i instytucji szkoleniowych.

Przyjmowanie wniosków będzie prowadzone w dniu 29.05.2023 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Prudniku.

Priorytety wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2023 r. określone przez Ministra właściwego ds. pracy:

 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.
 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy.
 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.
 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego dla nowozatrudnionych osób (lub osób, którym zmieniono zakres obowiązków) powyżej 50 roku życia.
 5. Wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiemoraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych.
 6. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób poniżej 30 roku życia w zakresie umiejętności cyfrowych oraz umiejętności związanych z branżą energetyczną i gospodarką odpadami.

 UWAGA:

Do rozpatrywania będzie kwalifikował się wniosek pracodawcy, który spełnia wymagania przynajmniej jednego z wymienionych wyżej priorytetów Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

 • Szczegółowy opis wskazanych priorytetów zamieszczony jest w ogłoszeniu o naborze w ramach dofinansowania kształcenia ustawicznego pracodawcy i pracowników

KRYTERIA OBOWIĄZUJĄCE PRZY ROZPATRYWANIU WNIOSKU O DOFINANSOWANIE:

 • zgodność dofinansowanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na 2023 rok;
 • zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego
  z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
 • koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS
  w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
 • posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
 • w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
 • plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
 • możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku,
  z uwzględnieniem posiadanych limitów środków;
 • uzasadnienie potrzeby odbycia kształcenia ustawicznego przez pracownika lub pracodawcę w kontekście zajmowanego stanowiska, profilu działalności firmy oraz potrzeb lokalnego rynku pracy. Wskazanie celów zawodowych zrealizowanych dzięki wnioskowanemu kształceniu;
 • korzystanie pracodawcy z dofinansowania z KFS w latach wcześniejszych

Uwaga

 • Wnioski złożone poza wskazanym terminem pozostaną bez rozpatrzenia.
 • Wniosek niekompletny, bez wszystkich wymaganych załączników, pozostaje bez rozpatrzenia zgodnie z § 6 ust.3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 117 z późn. zm.)

Limit środków z KFS wynosi 13 000,00 zł

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 77 436 23 04 wew. 74

Aktualność dodana przez: Radosław Nosidlak (2023-05-24 10:40:27) , zredagowana przez: Radosław Nosidlak (2023-05-24 10:43:07)
Data wydarzenia : 2023-05-26
Data publikacji : 2023-05-24

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-prudnik.pl/wydarzenie/528/nabor-wnioskow-o-przyznanie-srodkow-z-krajowego-funduszu-szkoleniowego