Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności i wydarzenia » Środki na podjęcie działalności gospodarczej

Środki na podjęcie działalności gospodarczej

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku prypomina o trwającym w trybie ciągłym naborze  wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Projekt pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie prudnickim (VII).


Maksymalna kwota dotacji o jaką można wnioskować wynosi : 24 000,00 zł brutto.

Wnioski przyjmowane będą do wyczerpania środków

 

Druki wniosków można pobrać ze strony: http://pup-prudnik.pl/strona/dokumenty-do-pobrania/92

 

Szczegółowe informacje dotyczące przyznania środków
można uzyskać pod
nr telefonu
77 436 99 84

 


Uczestnikami Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) są osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne spośród których co najmniej 60% stanowią osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój.

Zgodnie z definicją przyjętą w PO WER za osobę należącą do grupy NEET uznaje się osobę, która spełnia łącznie 3 następujące warunki:

  1. nie pracuje,
  2. nie kształci się tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym
  3. nie szkoli tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych w okresie ostatnich 4 tygodni ze środków publicznych.
Aktualność dodana przez: Radosław Nosidlak (2022-07-04 11:32:50) , zredagowana przez: Radosław Nosidlak (2022-07-04 11:33:21)
Data wydarzenia : 2022-07-05
Data publikacji : 2022-07-04

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-prudnik.pl/wydarzenie/491/srodki-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej