Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności i wydarzenia » Nabór wniosków o udzielenie pomocy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Nabór wniosków o udzielenie pomocy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

Zapraszamy pracodawców, którzy mają siedzibę lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie Powiatu Prudnickiego do składania wniosków o przyznanie środków finansowych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Środki z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczone są na finansowanie działań związanych z kształceniem ustawicznym pracowników i pracodawców zgodnych z priorytetami Rady Rynku Pracy:

a) Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców

b) Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej

c) Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej

d) Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej

e) Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności

f) Wsparcie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w nabywaniu kompetencji cyfrowych

Przyjmowanie wniosków będzie prowadzone w okresie 27.09.2021 r. - 01.10.2021 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Prudniku.

Wnioski złożone poza wskazanym terminem pozostaną bez rozpatrzenia.

Przy rozpatrywaniu wniosków uwzględnia się:

 • zgodność dofinansowanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;
 • zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego
  z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
 • koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS
  w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
 • posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
 • w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
 • plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
 • możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku,
  z uwzględnieniem posiadanych limitów środków.

Limit środków z rezerwy KFS wynosi 44 705,00 zł

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (77) 436 99 89

Aktualność dodana przez: Radosław Nosidlak (2021-09-24 11:01:27) , zredagowana przez: Radosław Nosidlak (2021-09-24 11:02:17)
Data wydarzenia : 2021-09-27
Data publikacji : 2021-09-24

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-prudnik.pl/wydarzenie/447/nabor-wnioskow-o-udzielenie-pomocy-w-ramach-krajowego-funduszu-szkoleniowego