Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności i wydarzenia » Spotkanie rekrutacyjne

Spotkanie rekrutacyjne

O PROJEKCIE

Projekt Aktywizacja i praca" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 7. Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 7.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy. Okres realizacji projektu: 01.04.2017 r. - 31.03.2019 r. – przedłużony do lipca 2019 r.

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności zawodowej 140 osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osób w wieku powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy (os. bezrobotne, poszukujące pracy oraz nieaktywne zawodowo) zamieszkujące (w rozumieniu KC) na terenie 5 powiatów woj. opolskiego tj. prudnickiego, brzeskiego, nyskiego, głubczyckiego, namysłowskiego (w tym min. 20% uczestników projektu to mieszkańcy terenów wiejskich o najtrudniejszej sytuacji rozwojowej z ww. powiatów tj. gminy - Domaszowice, Kietrz, Baborów, Lubrza, Biała, Korfantów, Świerczów, Lubsza, Branice, Kamiennik, Łambinowice.) Wśród ww. grupy 140 osób znajdzie się: 60 kobiet, 8 osób niepełnosprawnych, 20 osób o niskich kwalifikacjach, 17 długotrwale bezrobotnych oraz 35 osób powyżej 50 roku życia.

W ramach projektu zapewniamy kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie, dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb uczestników, a także do potrzeb regionalnego rynku pracy.

Pozostały tylko miejsca dla kobiet

REKRUTACJA

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

W projekcie mogą uczestniczyć osoby spełniające łącznie następujące warunki formalne:

  • osoba bezrobotna zarejestrowana w PUP (zaświadczenie wymagane) lub osoba bierna zawodowo (nie musi być zarejestrowana w PUP, w późniejszym etapie rekrutacji wypełni oświadczenie potwierdzające bierność zawodową).
  • miejsce zamieszkania na terenie powiatu: prudnickiego – preferowane osoby z obszarów wiejskich o najtrudniejszej sytuacji rozwojowej tj. Gminy - Lubrza, Biała.
  • Kobiety które mają 30 lat (tj. w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie).

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

Należy wypełnić Formularz rekrutacyjny: http://www.aktywizacjaipraca.pl/dokumenty/rekrutacyjne/1-formularz-zgloszeniowy-ap.pdf

Następnie:

  • przekazać koordynatorowi rekrutacyjnemu – Marcinowi Janik
  • przesłać zdjęcie/skan wypełnionej pierwszej strony formularza rekrutacyjnego na e-mail: M_Janik@icloud.com
  • przesłać zdjęcie/skan wypełnionej pierwszej strony formularza rekrutacyjnego w wiadomości prywatnej na Facebook – www.facebook.com/MarcinJanik.eu
  • kontakt tel. do koordynatora – 725 311 069
Aktualność dodana przez: Radosław Nosidlak (2019-05-15 12:14:37) , zredagowana przez: Radosław Nosidlak (2019-05-15 12:27:28)
Data wydarzenia : 2019-05-27
Data publikacji : 2019-05-15

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-prudnik.pl/wydarzenie/311/spotkanie-rekrutacyjne