Dyrekcja

Sekretariat

Dział Organizacyjny i Kontroli

Dział Informacji, Rejestracji, Ewidencji i Świadczeń

Dział Finansowo - Księgowy

Referat Pośrednictwa Pracy

Doradca zawodowy - Referat Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego

Realizacja programów i projektów - Referat Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego

Dotacje i refundacje - Referat Instrumentów Rynku Pracy

Roboty publiczne i Prace interwencyjne - Referat Instrumentów Rynku Pracy

Staże - Referat Instrumentów Rynku Pracy

Szkolenia - Referat Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Refundacja wynagrodzenia dla osób do 30 roku życia, Prace społecznie użyteczne

Bon na zasiedlenie, bon zatrudnieniowy, studia podyplomowe