Powrót do wersji kolorowej Zmień kolorystykę
Wybierz kolorystykę, która jest dla Ciebie najwyraźniejsza Żółte odnośniki
Biały tekst
Żółte, podkreślone odnośniki
Żółty tekst
Białe odnośniki
Żółty tekst
Anuluj

Wydarzenia Kanał RSS: Wydarzenia

Pomysł na starcie kluczem do biznesu

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w ramach RPO WO 2014-2020 realizuje projekt pn. "Pomysł na starcie kluczem do biznesu". Główne założenia projektu dotyczą działań w zakresie wzrostu przedsiębiorczości w województwie opolskim i podniesienie aktywności zawodowej 300 mieszkańców Opolszczyzny oraz powstanie 200 nowych przedsiębiorstw poprzez założenie działalności gospodarczych przez uczestników projektu na terenie województwa opolskiego. W ramach projektu można ubiegać się o:

- dotację na założenie działalności gospodarczej w wysokości do 27 000 zł brutto,

- podstawowe wsparcie pomostowe w wysokości do 2 100 zł/miesiąc brutto (przez pierwsze 6 miesięcy działalności),

- przedłużone wsparcie pomostowe w wysokości do 1 600 zł/miesiąc brutto (przez kolejne 6 miesięcy działalności).

 

Plakat - pobierz

czytaj więcej

Myślisz o rozpoczęciu działalności gospodarczej.

Myślisz o rozpoczęciu działalności gospodarczej.Nie masz środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Weź udział w projekcie pn. Moja Przyszłość – Moja Firma 2, realizowanym przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu w ramach RPO WO na lata 2014-2020, Działanie 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej, w ramach którego możesz otrzymać:

  1. Wsparcie szkoleniowo – doradcze połączone z indywidualnym doradztwem biznesowym umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.
  2. Dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w maksymalnej wysokości 25 000,- zł brutto .
  3. Podstawowego wsparcie pomostowe wypłacane przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności w wysokości 1 000,- zł brutto / 1 miesiąc.
  4. Przedłużone wsparcie pomostowe wypłacane przez kolejne 6 miesięcy prowadzenia działalności w wysokości 1 000,- zł brutto / 1 miesiąc.
  5. Wsparcie pomostowe obejmujące doradztwo o charakterze specjalistycznym w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji i prowadzenia działalności gospodarczej.

Do projektu kwalifikują się osoby powyżej 29 roku życia (po dniu 30-tych urodzin) pozostające bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy oraz nieaktywne zawodowo) oraz osoby pracujące zatrudnione na umowach cywilnoprawnych, krótkoterminowych  osiągające niskie dochody - nie przekraczające wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia.

Spotkanie dla osób bezrobotnych i osób nieaktywnych zawodowo odbędzie się w dniu 17.04.2019 r. o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej PUP w Prudniku (I piętro)

Kontakt: Krzysztof Mulik tel. 77 436 99 90

czytaj więcej

Giełda pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku prowadzi rekrutację dla Pracodawcy w ramach oferty zgłoszonej w celu uzyskania informacji starosty na stanowisko:

Stolarz

Miejsce pracy: Prudnik

Wymagania: prawo jazdy kategorii B

Spotkanie z pracodawcą odbędzie się w dniu 02.04.2019 roku o godzinie 10:00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Prudniku

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 77 436 99 90 lub w siedzibie Urzędu w Referacie Pośrednictwa Pracy.

czytaj więcej

Giełda pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku prowadzi rekrutację dla Zakładu Komunalnego w Głogówku Sp. z o.o. w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (Program skierowany do osób bezrobotnych po 30 roku życia) na stanowisko:

Maszynista oczyszczalni ścieków

Miejsce pracy: Głogówek

Wymagania: wykształcenie minimum zawodowe, mile widziane prawo jazdy kategorii B

Spotkanie z pracodawcą odbędzie się w dniu 02.04.2019 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Zakładu Komunalnego w Głogówku Sp. z o.o., ul. Dworcowa 2, 48-250 Głogówek

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 77 436 99 90 lub w siedzibie Urzędu w Referacie Pośrednictwa Pracy.

czytaj więcej