Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności i wydarzenia » Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotne RPO WO

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotne RPO WO

 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku ogłasza nabór wniosków pracodawców o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VII Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP, Projekt pn. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (VII).

Maksymalna kwota refundacji o jaką można wnioskować wynosi 24 000,00 zł

 
Termin składania wniosków:
Wnioski przyjmowane będą od 04.07.2022 r. do 06.07.2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące przyznania środków można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku przy ul. Jagiellońskiej 21 oraz pod nr tel. 77 436 99 84 – Krystyna Minartowicz.

Niezbędne formularze do pobrania tutaj
 


Uczestnikami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (RPO WO) są wyłącznie osoby od 30 roku życia pozostające bez pracy i zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Prudniku jako osoby bezrobotne, w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w tym zwłaszcza osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj.:

a) kobiety

b) osoby z niepełnosprawnościami,

c) osoby w wieku 50 lat i więcej,

d) osoby długotrwale bezrobotne,

e) osoby o niskich kwalifikacjach,

f) osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko z niepełnosprawnościami do 18 roku życia,

g) migranci powrotni i imigranci.

Aktualność dodana przez: Radosław Nosidlak (2022-06-30 08:35:52) , zredagowana przez: Radosław Nosidlak (2022-06-30 08:37:18)
Data wydarzenia : 2022-07-04
Data publikacji : 2022-06-30

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-prudnik.pl/wydarzenie/489/nabor-wnioskow-o-refundacje-kosztow-wyposa%C5%BCenia-stanowiska-pracy-dla-osoby-bezrobotne-rpo-wo